Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2031
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26-16.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privrednim drustvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/99, PDF icon 84/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 94/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09, PDF icon 60/10, PDF icon 47/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/08, PDF icon 49/00, PDF icon 32/01, PDF icon 73/05, PDF icon 59/06, PDF icon 4/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/14
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/09 PDF icon 53/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prometu eksplozivnih materija 'Službeni list SFRJ' 30/85
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovnom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo, 26/08 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08, PDF icon 40/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00 i 37/08 PDF icon 2/00
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98, 35/98, 11/99, 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/08 PDF icon 25/08
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/00
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i HercegovineU KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o administrtivnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/01
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 10/83) 'Službeni list SRBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o krvi i krvnim sastojcima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o građevinskom zemljištu 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15, PDF icon 102-15.pdf, PDF icon 104-16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' 55/00,41/04,22/05,9(08)
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 18/12, PDF icon 63/08
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 23/06
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10, PDF icon 27-16.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 44/98 PDF icon 44/98
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13
Skupština Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti od nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' 64/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 'Službene novine FBiH' PDF icon Z9-10.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo, 3/09- Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Ministarstvo saobraćaja Zakon Ispravka zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 i izmjena 76/11 PDF icon 46/04, PDF icon izmjena 76/11
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Poreznoj upravi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/02, PDF icon 28/04, PDF icon 57/09, PDF icon 40/10, PDF icon 27/12, PDF icon 07/13, PDF icon 71/14, PDF icon 91-15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 59/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 73/14
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 43/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10, PDF icon 43/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vijeću uposlenika 'Službene novine FBiH' 38/04
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 16/17
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06 - Ispravka
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 9/15, PDF icon 5/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala 'Službene novine FBiH' 6/98,35/98,11/99
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 02/12, PDF icon 41/12, PDF icon 08/15