617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 4255
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa javnosti rada organa uprave, javnih preduzeca, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_21-19.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 50/17, 2/18 i 32/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa.pdf
Stručna služba Vlade Zakon o arhivskoj građi i arhivu Bosne i Hercegovine 16/01 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_arhivskoj_gradi_i_arhivu_bih_16-01.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o sadrzaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 28-18, 29-18, 52-21 i 2-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_sadrzaju_izgledu_i_nacinu_koristenja_memoranduma_kantona_sarajevo_28-18_29-18_52-21_i_2-22.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 17/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_koje_nemaju_karakter_place_17-19.pdf
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 37-20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_jedinstvenim_kriterijima_i_pravilima_za_zaposljavanje_branilaca_i_clanova_njihovih_porodica_u_institucijama_u_kantonu_sarajevo_gradu_sarajevo_i_opcinama_u_kantonu_sarajevo_37-20.pdf, PDF icon uredba_o_jedinstvenim_kriterijima_i_pravilima_za_zaposljavanje_branilaca_i_clanova_njihovih_porodica_u_institucijama_u_kantonu_sarajevo_gradu_sarajevo_i_opcinama_u_kantonu_sarajevo_27-21.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja_21-19.pdf
Stručna služba Vlade Ustav Ustav Kantona Sarajevo sa Amandmanima 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 31/04, 6/13 i 31/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon ustav_kantona_sarajevo_-_precisceni_tekst.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Stručna služba Vlade Zakon zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-prečišćeni tekst 31/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_dopunskim_pravima_boraca-branitelja_bih_31-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o upravnom postupku 2/98, 48/99 i 61/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_upravnom_postupku_fbih_integralni_61-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zaštiti ličnih podataka 49/06, 76/11 i 89/11- Ispravka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_licnih_podataka_49-06_76-11_i_89-11.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 40/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_ministarstvima_i_drugim_organima_uprave_kantona_sarajevo_40-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 35/05 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federaciji_bosne_i_hercegovine.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o budžetima u federaciji biH 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-budzetima-preciscen-tekst_102-13_09-14_13-14_8-15_91-15_102-15_104-16_5-18011-19_99-19_i_25-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 3/09-Prečišćeni tekst, 36/15 i 15/18 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_pecatu_kantona_sarajevo_36-15.pdf, PDF icon zakon_o_izmjeni_zakona_o_pecatu_kantona_sarajevo_15-18.pdf, PDF icon zakon_o_pecatu_kantona_sarajevo_3-09.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Stručna služba Vlade Zakon zakon o državnoj službi Kantona Sarajevo 31/16 i 45/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo_31-16_i_45-19.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zdravstvenom osiguranju 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14-O.U.S. 36/18 i 61/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-zdravstvenom-osiguranju-fbih_61-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Stručna služba Vlade Zakon zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama kantona Sarajevo 18/11- prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_objavlj._propisa_ks_18-11.pdf, PDF icon zakon_o_objavlj._propisa_u_sl._novin._ks_36-15.pdf, PDF icon zakon_o_objavljivanju_propisa_u_sl._novinama_ks_11-19.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_soc.zastiti_zastiti_civilnih_zrtava_rata_i_zastiti_porodice_sa_djecom_38-14-precisceni_tekst_38-16_44-17_28-18_52-21_i_40-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 36/14- Novi prečišćeni tekst i 37/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_vladi_kantona_sarajevo_36-14_37-14.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_kantonu_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_ks_sn_44-22_-_ispravka.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zdravstvenoj zaštiti 46/10 i 75/13 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-zdravstvenoj-zastiti-fbih_46-10_i_75-13.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 26/16, 89/18 i 44/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-radu-precisceni-tekst_26-16_89-18_i_44-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Stručna služba Vlade Zakon zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač kantona Sarajevo 10/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_placama_i_naknadama_clanova_organa_upravljanja_i_drugih_organa_institucija_kantona_sarajevo_kantonalnih_javnih_preduzeca_i_javnih_ustanova_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_10-16.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-pravima-branilaca-i-clanova-njihovih-porodica_33-04_56-05_70-07_9-10_i_90-17.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 39/14 i 59/22 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_javnim_nabavkama_bih_39-14_i_59-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH 38/16 PDF icon zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-fbih_38-16.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prijavljivanju_i_postupku_provjere_podataka_o_imovini_nosioca_javnih_funkcija_u_kantonu_sarajevo.pdf, PDF icon zakono2.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o zašttiti tajnih podataka 54/05 i 12/09 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_54-05.pdf, PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_-_izmjena_12_09_-.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 49/05, 22/19-O.U.S. i 103/21 'Službene novine FBiH' PDF icon ous_22-19.pdf, PDF icon zakon_o_izmjeni_i_dopuni_zakona_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_103-21.pdf, PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_49-05.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 5/06 i 7/20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06, PDF icon uredba_o_izmjeni_uredbe_o_obrazovanju_strucne_sluzbe_vlade_kantona_sarajevo_7-20.pdf
Stručna služba Vlade Uredba uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 19/21 PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_19-21.pdf
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo 39/16 i 10/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_poslovima_osnovne_djelatnosti_iz_nadleznosti_organa_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo_39-16.pdf, PDF icon uredba_o_poslovima_osnovne_djelatnosti_iz_nadleznosti_organa_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo_10-17.pdf
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf, PDF icon 40/20 - Prečišćeni tekst, PDF icon 41/22
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_sn_22-21.pdf, PDF icon uredba_o_izmjenama_i_dopunama_uredbe_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_iz_budzeta_kantona_sarajevo.pdf
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Stručna služba Vlade Uredba uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 19/21 i 10/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_19-21_0.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo_10-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Stručna služba Vlade Uredba UREDBU O DOPUNSKIM POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLjAJU NAMJEŠTENIC 69/05, 29/06 i 65/20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_izmj_i_dop_ur_o_dopunskim_posl_osn_djl_i_posl_pom_djel2-65-20.pdf, PDF icon uredba_o_dopunskim_poslovima-29-06.pdf, PDF icon uredba_o_dopunskim_poslovima-69-05.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o registru poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_poticaja_razvoja_male_privrede_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19-22, PDF icon 24-22
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru korisnika podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_korisnika_podsticaja_u_poljoprivredi_na_podrucju_ks.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 23/21 i 32/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenje_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_23-21.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_32-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-9-21.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_koje_provode_institucije_ciji_je_osnivac_ks_-_sn_06-21.pdf, PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_sn_34-22.pdf
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-zaposlenih-9-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-23-19.pdf, PDF icon odluka-registar-zaposlenih-izmjene-sn-06-21.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 96/19 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik-o-kancelarijskom-poslovanju-u-fbih-96-19.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracuju_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_69-14.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_14-15.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_4-16.pdf, PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_19-18.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon eticki-kodeks-63-20_0.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUĈAJU SEKSUALNOG I SPOLNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA, KAO OBLIKA NASILJA U ORGANIMA UPRAVE, JAVNIM PREDUZEĆIMA, JAVNIM USTANOVAMA I PRAVNIM LICIMA ĈIJI JE OSNIVAĈ KANTON SARAJEVO 18/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon protokol_o_postupanju_u_slucaju_seksualnog_i_spolno_zasnovanog_uznemiravanja_kao_oblika_nasilja_u_organima_uprave_javnim_preduzecima_javnim_ustanovama_i_pravnim_licima_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_18-21.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2022-2023. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon strategija_i_ap_2022-2023_sn.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnk_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_4-16_36-16_43-20_1021_i_33-22.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Uredba o pravilima kucnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 38-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_pravilima_kucnog_reda_i_radnom_vremenu_u_kantonalnim_organima_uprave_38-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Stručna služba Vlade Ostalo kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo 30/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo_30-22.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_9_20.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_14_20.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_41-12.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Ministarstvo saobraćaja Plan ili program Plan integriteta Ministarstva saobraćaja Interni dokument PDF icon plan_integriteta_ministarstva_saobracaja_kantona_sarajevo_korigovani_2.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Plan ili program Plan integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne Sarajevo Interni dokument PDF icon Plan integriteta Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne Sarajevo
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 31.03.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/23 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2023._do_31.03.2023._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju cijena usluga distribucije vode i odvođenja otpadnih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/23 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_cijena_usluga_distribucije_vode_i_odvodenja_otpadnih_voda.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023-2027. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/23 PDF icon odluka_o_usvajanju_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2027.pdf