617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 3790
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/02, PDF icon 19/02, PDF icon 35/03, PDF icon 4/04, PDF icon 17/04, PDF icon 26/04, PDF icon 37/04, PDF icon 48/05, PDF icon 2/06, PDF icon 32/07, PDF icon 43/09, PDF icon 8/10, PDF icon 40/12, PDF icon 93/17, PDF icon Integralni tekst
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10, PDF icon 18/13, PDF icon 07/14, PDF icon 31/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_ii.pdf, PDF icon zakon_o_organizaciji_i_djelokrugu_organa_uprave_i_upravnih_organizacija_kantona_sarajevo_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/02, PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 63/08, PDF icon 18/12, PDF icon 87/13, PDF icon 41/16
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 03/03, PDF icon 32/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 08/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 28/00, PDF icon 45/06, PDF icon 102/09, PDF icon 62/11, PDF icon 100/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o finansiranju političkih partija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/00, PDF icon 102/09, PDF icon 54/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/14, PDF icon 46/16
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_u_federaciji_bih.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 103/09, PDF icon 58/13
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/03, PDF icon 21/03, PDF icon 61/04, PDF icon 55/05
Ured za zakonodavstvo Uredba Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_i.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_ii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iii.pdf, PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa_iv.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06, PDF icon 15/10
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba za skupštinske poslove Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05
Stručna služba Vlade Uredba Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Služba protokola Uredba Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05
Kabinet premijera Uredba Uredba o obrazovanju Kabineta premijera Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Uredba Uredba o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_7-18.pdf, PDF icon uredba_ured_21-19.pdf, PDF icon uredba_5-20.pdf
Press služba Uredba Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/05, PDF icon 13/03
Stručna služba Vlade Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_i.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_ii.pdf, PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa_i_organizacija_iii.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-registar-imenovanih-lica-sn-23-19.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14
Stručna služba Vlade Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa uposlenika u Stručnoj službi Vlade 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_uposlenika_u_strucnoj_sluzbi_vlade.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Politika kvaliteta PDF icon politika_kvaliteta_2018.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo Strategija za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. i Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon (Državna Strategija 2015-2019.), PDF icon 19/18
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Ostalo POSLOVNIK KVALITETA Interni dokument PDF icon POSLOVNIK KVALITETA
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo_ii_precisceni_tekst_.pdf
Stručna služba Vlade Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i.pdf, PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_ii.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Riješenje o isplati jednokratne novčane pomoći (Emina Kašmo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_emina_kasmo002_redacted.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR3
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o procedurama i kriterijima kultura SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kriterijima sport SNKS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Program o dopunama Programa SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima i placama ZiS Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima_i_placama_2012.pdf, PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima_i_placama_2012_izmjena_1.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Plan ili program Krizni plan pripravnosti Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju lica za informisanje Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta - izgradnja gradskih saobraćajnica - II faza Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o određivanju naknade za rad članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o razrješenju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta PIU - za realizaciju projekta Izgradnja saobraćajnica u Sarajevu II faza (I i IX transverzala) Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14, 23/16 PDF icon ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA - 36-14.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA - 23-16.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O EKSPROPRIJACIJI 'Službene novine FBiH' 70/07, 36/10, 25/12, 8/15, 34/16 PDF icon ZAKON O EKSPROPRIJACIJI - 70 - 07.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 36 - 10.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 25 - 12.pdf, PDF icon Zakon o eksproprijaciji Odluka Ustavnog suda SL NOV FBIH 8 15.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 34 - 16.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99 PDF icon ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU - 02 - 98.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU - 48 - 99.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 25/03, 16/04, 67/05 PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 25 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 16 - 04.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 67 - 05.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 53/03, 73/05, 19/06, 98/15 PDF icon ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - 53 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 73 - 05.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 19 - 06.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 98 - 15.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17, 35/20, 40/20 PDF icon ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU - 33 - 17.PDF, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 35 - 20.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 40 - 20.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 32/01, 48/11 PDF icon ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 32-01.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 48-11.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08, 7/12, 44/16 PDF icon ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU - 33-08 - 7-12 - 44-16.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O STVARNIM PRAVIMA 'Službene novine FBiH' 66/13, 100/13 PDF icon ZAKON O STVARNIM PRAVIMA - 66-13.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA - 100-13.pdf
Pravobranilaštvo Uredba UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/16 PDF icon UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 06-16.pdf
Pravobranilaštvo Odluka ili rješenje ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/05 PDF icon ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO - 36 - 05.pdf
Pravobranilaštvo Pravilnik PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 25 - 20.pdf
Pravobranilaštvo Pravilnik PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/08 PDF icon PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU - 17 - 08.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama i Rješenje o imenovanju službenika za informisanje Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama_i_rjesenje_o_imenovanju_sluzbenika_za_informisanje.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič INDEKS REGISTAR INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA Interni dokument PDF icon indeks_registar_informacija_u_posjedu_ministarstva.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 2 - primjer zahtjeva za pristup informacija Interni dokument PDF icon obrazac_2_-_primjer_zahtjeva_za_pristup_informacija.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 1 - zahtjev za pristup informacijama Interni dokument PDF icon obrazac_1_-_zahtjev_za_pristup_informacijama.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Re 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon sken_-_odluka_za_td_up_solaris.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke usluge „VPN linka 25 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budžetiranja PJI sa (PIMIS) – jedinstvenim informacionim 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje Mrakovo 2 Ilijas 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_undp.pdf, PDF icon aneks_a_sporazuma.pdf, PDF icon amandman_br._1.pdf, PDF icon dopuna_aneksa_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Tarčin Interni dokument PDF icon sporazum_ceb_ii_tarcin.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Hrasnica Interni dokument PDF icon sporazum_ceb_ii_hrasnica.pdf, PDF icon aneks_sporazuma_ceb_ii_hrasnica.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' 69/10 PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Plan sigurnosti ličnih podataka Ministarstva saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja_fondacija u pružanju pomoći žrtvama ratnih zločina, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području KS Interni dokument PDF icon protokol_o_medusobnoj_saradnji_nadleznih_institucija_i_udruzenja_fondacija_u_pruzanju_pomoci_zrtvama_ratnih_zlocina_uspostavljenom_institucionalnom_mrezom_na_podrucju_ks.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon 6/20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji u oblasti alternativnog smještaja djece bez roditeljskog staranja u porodice u okviru SOS Dječijih sela Interni dokument PDF icon protokol_sos_kinderdorf_i_ministarstvo_od_12.04.2019_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon protokol_o_postupanju_nadleznih_organa_u_prihvatu_propratu_i_privremenom_zbrinjavanju_ranjivih_readmisiranih_osoba_koje_se_vracaju_po_osnovu_sporazuma_o_readmisiji_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji u postupku prihvata, proprata i privremenog zbrinjavanja djece bez pratnje koja se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon protokol_o_saradnji_u_postupku_prihvata_proprata_i_privremenog_zbrinjavanja_djece_bez_pratnje_koja_se_vracaju_u_bih_po_osnovu_sporazuma_o_readmisiji_0.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Privremeno uputstvo o načinu utvrđivanja i definisanja elemenata tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo broj: 04-14-3020/16 od 3.2.2016. Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji u procesu smještaja i boravka studenata - štičenika Doma za djecu u JU Studentski centar Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_u_procesu_smjestaja_i_boravka_studenata_-_sticenika_doma_za_djecu_u_ju_studentski_centar_sarajevo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji u oblasti primjene informacionog sistema SOTAC Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_u_oblasti_primjene_informacionog_sistema_sotac.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5_21 PDF icon pravilnik-jnp.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u MBP 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48_20 PDF icon pravilnik_o_provod.zakona_o_zast.licnih_podataka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOVAC I“, po 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19