617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 4517
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izgradnju KS Interni dokument PDF icon pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_zavoda_za_izgradnju_ks.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Centar-Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Banovac 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Sovrle 2" - Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan ili program Program utroška namjenskih sredstava Zavoda za izgradnju KS za 2024.godinu Interni dokument PDF icon program_utroska_namjenskih_sredstava_zavoda_za_izgradnju_ks_za_2024.godinu.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2024. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, uslovima za investiranje i rokovima
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenika Ministarstva privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju_zaposlenika_ministarstva_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o materijalnom poslovanju u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_popisu_imovine_i_obaveza_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_za_zaposlenike_ministarstva_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o materijalnom poslovanju u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_materijalnom_poslovanju_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata i štambilja u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_cuvanju_i_upotrebi_pecata_i_stambilja_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_internim_kontrolama_i_internim_kontrolnim_postupcima_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_kancelarijskom_poslovanju_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o javnim nabavkama u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_javnim_nabavkama_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o poklonima i reprezentaciji u Ministarstvu privrede KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_poklonima_i_reprezentaciji_u_ministarstvu_privrede_ks.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Prostorni plan posebnog područja prirodnog naslijeđa Vodopad Skakavac 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_posebnim_uslovima_za_ostvarenje_prava_na_novcani_podsticaj_8-24_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2023. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_24.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pravu stanovanja Interni dokument PDF icon pravilnik_o_pravu_stanovanja.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Azići II 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Plan ili program PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2024. GODINU Interni dokument PDF icon PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2024. GODINU.PDF
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Plan ili program NACRT PROGRAMA RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU Interni dokument PDF icon NACRT PROGRAMA RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU.PDF
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Plan ili program PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022. GODINU Interni dokument PDF icon PROGRAM RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022. GODINU.PDF
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ostalo IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU Interni dokument PDF icon IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2023. GODINU.PDF
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ostalo IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022.GODINU Interni dokument PDF icon IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG ZAVODA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI ZA 2022.GODINU.PDF
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan ili program Program usmjeravanja sredstava posebne naknade za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06,18/07,18/08 PDF icon program_usmjeravanja_sredstava_posebne_naknade_za_2022._godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zanatski centar Kumrovec 2 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Urbanistički plan grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period 1986. do 2015. godina za područje Riverina - Sastavci 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hotonj 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hotonj 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Groblje Bare- proširenje 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Proizvodno - uslužni i rekreacioni centar RVI - Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Energopetrol u Blažuju 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zanatsko-uslužni stambeno-poslovni centar OGRIJEV u Vogošći 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Kobilja Glava - Centar 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zanatsko-trgovački i sportski centar "Svrake" 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Uputstvo ili metodologija Uputstvo o radu sa strankama i načinu postupanja i upravljanja predmetima u provedbi Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon UPUTSTVO O RADU SA STRANKAMA I NAČINU POSTUPANJA I UPRAVLJANJA PREDMETIMA U PROVEDBI ZAKONA O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI.PDF
Ministarstvo privrede Ostalo Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, PDF icon indeks_registar_informacija_pod_kontrolom_ministarstva_privrede_ks.pdf, PDF icon Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Općina Trnovo Odluka o prenosu pumpnih stanica sa električnim brojilima Velika Vrela, Prštetak, Ozimine, Bobovica, Šabići, Jezera i Umoljani 01/24 PDF icon odluka_o_prenosu_pumpnih_stanica_sa_elektricnim_brojilima_velika_vrela_prstetak_ozimine_bobovica_sabici_jezera_i_umoljani.pdf
Općina Trnovo Odluka o prenosu postrojenja za tretman otpadnih voda sa električnim brojilima Šabići, Gornja Grkarica i Ostojići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 01/24 PDF icon odluka_o_prenosu_postrojenja_za_tretman_otpadnih_voda_sa_elektricnim_brojilima_sabici_gornja_grkarica_i_ostojici.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 01/24 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_nacinu_i_uslovima_dodjele_u_zakup_tipskih_kioska_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava suvlasništva bez naknade 01/24 PDF icon odluku_o_davanju_saglasnosti_za_sklapanje_ugovora_o_prijenosu_prava_suvlasnistva_bez_naknade.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Trnovo 01/24 PDF icon odluku_o_imenovanju_investicionog_menadzera_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2024. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 01/24 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2023._godinu.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 5_24_pravilnik.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku za priznavanje statusa civilne žrtve rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 6_24_uputstvo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom 'Službeni list RBiH' PDF icon sl_rbih13_94.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 'Službeni list SFRJ' PDF icon zakon_o_zastiti_bilja_od_bolesti_i_stetocina_koje_ugrozavaju_cijelu_zemlju.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22-06.pdf, PDF icon 43-08.pdf, PDF icon 22-09_0.pdf, PDF icon 35-14.pdf, PDF icon 94-15.pdf, PDF icon 17-22.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja Interni dokument PDF icon pravilnik_o_kriterijima_za_otpis_knjizenje_viskova_i_manjkova_stalnih_sredstava_i_sitnog_inventara_i_otpis_potrazivanja.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_34-16.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Uputstvo o blagajničkom poslovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uputstvo_o_blagajnickom_poslovanju_ks.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Uputstvo o otvaranju posebnih namjenskih tranassakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_94-07.pdf, PDF icon broj_06-11.pdf, PDF icon broj_34-12.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_o_vrstama_vlastitih_javnih_prihoda_zavoda_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2024. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_visina_boravisne_takse_2024.pdf.crdownload_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_23.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2024. godinu 01/24 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2024_godinu_compressed_2.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje "Tinohovo 1"- Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje Drozgometva 1 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o određivanju veterinarsko-zdravstvenih uvjeta koje mora da ispunjava meso peradi iz zemalja koje nisu članice prigodom uvoza u Bosnu i Hercegovinu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4._odluka_o_uslovima_za_meso_peradi_2410.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zabrani uvoza u Bosnu i Hercegovinu određenih pošiljki podrijetlom iz Republike Albanije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3._odluka_o_zabrani_uvoza_iz_albanije_4312.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama odluke o određivanju ovlaštenih labaratorija u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2.2._odluka_o_izmjeni_laboratorij_9005.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluku o određivanju ovlaštenih labaratorija u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2.1._odluka_o_laboratorijama_68-05_1.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infektivne anemije kopitara 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 1._odluka_o_mjerama_za_suzbijanje_iak_4403.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Strategija upravljanja rizicima u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o dodatku na platu u 2023. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11_23.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u KJP "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30_22_sarajevo_-_sume.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13_21_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon kolektivni_ugovor_o_pravima_i_obavezama_poslodavaca_20_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4_21.pdf, PDF icon 38_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u području djelatnosti zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon kolektivni_ugovor_20_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti medicinskih sestara i tehničara i zdravstvenih tehničara svih profila i nivoa obrazovanja na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon med_sestre_i_tehnicari_2022.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Gradski prijevoz Sarajevo - dodatna sredstva“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 55/23 PDF icon 55/23
Ministarstvo privrede Uredba Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon uredba_sa_zakonskom_snagom_o_ustanovama_1.pdf, PDF icon uredba_sa_zakonskom_snagom_o_ustanovama_2.pdf, PDF icon uredba_sa_zakonskom_snagom_o_ustanovama_3.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obligacionim odnosima 'Službeni list SFRJ' PDF icon zakon_o_obligacionim_odnosima.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o iznosu najniže plaće za 2024. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 101_23.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima je zaključen drugi dio Ugovora o vansudskoj nagodbi za izvršenje finan. potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/23 PDF icon 53/23
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50-17.pdf, PDF icon 2_18_ispravka.pdf, PDF icon 32_22_uredba.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o računovodstvu budžeta 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_102-13.pdf, PDF icon uredba_o_racunovodstvu_budzeta_u_fbih_broj_34_14.pdf, PDF icon broj_9-14.pdf, PDF icon broj_13-14.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo za isplatu duga zaposlenicima organa i institucija Kantona Sarajevo sa kojima je zaključen ugovor o vansudskoj nagodbi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/23 PDF icon 03/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Odluke o davanju saglasnosti premijeru Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/23 PDF icon 03/23
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12.pdf, PDF icon 9-15.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18-10.pdf, PDF icon 43-16.pdf, PDF icon 44-22.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stvarnim pravima 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_stvarnim_pravima_-_66-13.pdf, PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_stvarnim_pravima_-_100-13.pdf, PDF icon microsoft_word_-_broj032.docx_.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti 'Službene novine FBiH' PDF icon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/23 PDF icon 51/23
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stup-Nukleus 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stup I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo u iznosu do 3.800.000 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/23 PDF icon 49/23
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o uvjetima i načinu izdavanja vodnih akata na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_o_uvjetima_i_nacinu_izdavanja_vodnih_akata_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2023. do 30.09.2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4639 2023 god 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_broj_01-02-4639_2023_god.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, naknade i dodatke na plaću u Općini Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/23 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_platnih_razreda_i_koeficijenata_za_place_naknade_i_dodatke_na_placu_u_opcini_trnovo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Drozgometva 2" 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da provede postupak dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo za 2023. godinu putem javnog poziva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/23 PDF icon 31/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje drugog dijela Ugovora o vansudskoj nagodbi za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/23 PDF icon 45/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje prvog dijela Ugovora o vansudskoj nagodbi za 2023.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/23 PDF icon 41/23
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu 69.116.600 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/23 PDF icon 41/23
Ministarstvo saobraćaja Procedura ili vodič Poslovnik o radu stručnog kolegija Interni dokument PDF icon poslovnik_o_radu_strucnog_kolegija.pdf