Propisi

Ukupno 301 - 400 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o aerodromima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 09/11
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 06/06, 75/06, 44/07,
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Elektroprivredi BiH d.d. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o imenovanju komisije za implementaciu, monitoring i evaluaciju strategije održivog razvojaOpćine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o usvajanju strategije održivog razvojaOpćine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica-II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica-I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/18 PDF icon 33/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' 39/03, 22/06, 43/10 PDF icon 39/03, PDF icon 22/06, PDF icon 43/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' 64/09 PDF icon 64/09
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/11 PDF icon 23/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/08 PDF icon 50/08
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/08, 19/11, 45/15 PDF icon 39/08, PDF icon 19/11, PDF icon 45/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/13 PDF icon 30/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/13, 7/16 PDF icon 24/13, PDF icon 7/16
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o postavljanju komandanta načelnika i članova Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' 4/12, 80/13 PDF icon 4/12, PDF icon 80/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/11 PDF icon 17/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o postupku dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/11 PDF icon 10/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federalne i kantonalnih uprava civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 3/07 PDF icon 3/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 8/07 PDF icon 8/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 77/06 PDF icon 77/06
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jednica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada 'Službene novine FBiH' 77/06 PDF icon 77/06
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 77/06, 5/07 PDF icon 77/06, PDF icon 5/07
Ministarstvo zdravstva Zakon • Zakon o liječenju neplodnosti i biomediicnski potpomognutom oplodnjom 'Službene novine FBiH' 59/18 PDF icon 59/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18 Prvi dio, PDF icon 61718 Drugi dio
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik • Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije 'Službene novine FBiH' 61/18 PDF icon 61/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period 2018. - 2021. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan za provođenje Strategije Uprave policije MUP-a KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Strategiju MUP-a KS za 2018. - 2021. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu, obilježavanju, registraciji i korištenju vozila Uprave policije MUP-a KS Interni dokument interno PDF icon interno
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o mjerama i radnjama koje poduzima Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo na provođenju amnestije za nelegalno posjedovanje oružja iz kategorije B, kao i u vezi legalizacije oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu rada Komisije za nadzor nad provođenjem i primjenom Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o evidencijama koje se vode u skladu sa odredbama člana 70. i 71. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o uvjetima potrebnim za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti prometa oružja, bitniji dijelova oružja i municije, posredovanje u prometu oruž, bitnih dijel. oružja i mun.osnivanja civil. strelišta, načinu čuv. i drž. oruž.,bit. dijel... 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu, načinu rada i uništenja, sastavu komisije, troškovima i drugim pitanjima koja se odnose na uništenje oduzetog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o smještanju i čuvanju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i opznavanje propisa u vezi držanja, čuvanaj i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu rada komisija nadležnih policijskih uprava u Upravi policije MUP-a KS i drugih u postupku ocjene ispunjavanja uvjeta i opravdanosti zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja i pravu na nadoknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca isprava o oružju, kao i zahtjeva za izdavanje isprava o oružju i drugih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/18 PDF icon 29/18
Pravobranilaštvo Zakon Zakon o pravobranilaštvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16
Pravobranilaštvo Uredba Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/16
Pravobranilaštvo Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Pravobranilaštvo Pravilnik Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu, Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/08
Pravobranilaštvo Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/97, 6/02, 1/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51-17.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima i Program obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/17
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos i održavanje podataka na stranici Skupštine Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/18 PDF icon 16_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovin 'Službene novine FBiH' 35/18 PDF icon 35_18.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju podružnice KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo - "Podružnica 1" - Prača 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18, 29/18 PDF icon 28/18, 29/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju izbornog područja za gimnazije u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka o utvrđivanju izbornih područja za gimnazije
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/18 PDF icon 23/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uniformama za policijske službenike koji obavljaju posl. i zad. sprečavanja i narušavanja jrim u većem obimu, pripadnik krim. policije, polic.služb. Jedinice za spec. podr. i dopunskim dijelovima jedinstv. polic. uniforme Interni dokument PDF icon 01-773, PDF icon 01-236, PDF icon 01-561
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Smjernice o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Trnovo za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prijedloga školskih područja osnovnih škola na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2017. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2018.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14, PDF icon 35/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2, Općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o pčelarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon index_registar_informacija.pdf
Ministarstvo finansija Zakon VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA MINISTARSTVA FINANSIJA KS Interni dokument PDF icon vodic_-_preuzmi.pdf, PDF icon indeks_registar_informacija_-_preuzmi.pdf, PDF icon obrazac_zahtjeva_-_preuzmi.pdf
Ministarstvo finansija Zakon ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBiH 'Službene novine FBiH' 27/14 PDF icon 27-14.pdf
Ministarstvo finansija Zakon KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 16/18 PDF icon 16/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12 i 1/13 PDF icon 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12, 1/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/09, 27/11 i 7/13 PDF icon 30/09, 27/11, 7/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajedice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/18
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kriterijima za utvrđvanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva 'Službene novine FBiH' 21/18 PDF icon 21/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pgledu prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' 28/18 PDF icon 28/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/18 PDF icon 15/18
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/18 PDF icon 13/18
Općina Trnovo Pravilnik Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općina Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvijetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi