617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 301 - 400 od 4532
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_pravilima_disciplinskog_postupka_za_disciplinsku_odgovornost_drzavnih_sluzbenika_u_organima_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_obaveznom_strucnom_usavrsavanju_i_osposobljavanju_drzavnih_sluzbenika_u_organima_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_procjeni_uticaja_propisa_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_nacelima_za_utvrdivanje_unutrasnje_organizacije_kantonalnih_gradskih_i_opcinskih_organa_uprave_i_upravnih_organizacija.pdf, PDF icon 8-12.pdf, PDF icon 39-16.pdf, PDF icon 13-22.pdf, PDF icon 41-22.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Strategije nadziranja spongiformne encefalopatije goveda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_usvajanju_strategije_nadziranja_spongiformne_encefalopatije_goveda.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o određivanju ovlaštenih laboratorija u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_odredivanju_ovlastenih_laboratorija_u_bih.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zabrani uvoza određenih proizvoda životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_zabrani_uvoza_odredenih_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_u_bosni_i_hercegovini.pdf, PDF icon 22-99.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zabrani uvoza određenih pošiljki radi spriječavanja unošenja u BiH transmisivnih spongiformnim encefalopatija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_zabrani_uvoza_odredenih_posiljki_radi_sprijecavanja_unosenja_u_bih_transmisivnih_spongiformnim_encefalopatija.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju ovlaštenih labaratorija u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_utvrdivanju_ovlastenih_labaratorija_u_bih.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o higijeni hrane za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_higijeni_hrane_za_zivotinje.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zabrani uvoza u BiH određenih posiljki i podrijeklom iz Republike Gvineje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_zabrani_uvoza_u_bih_odredenih_posiljki_i_podrijeklom_iz_republike_gvineje.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_uslovima_i_trajanju_karantina_za_uvezene_zivotinje.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usaglašenom praćenju otpornosti bakterija roda salmonele kod peradi i svinja na antimikrobe 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_usaglasenom_pracenju_otpornosti_bakterija_roda_salmonele_kod_peradi_i_svinja_na_antimikrobe.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_pracenju_rezidua_odredenih_tvari_u_zivim_zivotinjama_i_u_proizvodima_zivotinjskog_porijekla.pdf, PDF icon 40-09.pdf, PDF icon 44-11.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima uvoza i provoza svinja radi spriječavanja unosa u BiH bolesti Aujeszkog 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_uslovima_uvoza_i_provoza_svinja_radi_sprijecavanja_unosa_u_bih_bolesti_aujeszkog.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_mjerama_za_suzbijanje_i_iskorjenjivanje_trihineloze_zivotinja.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/23 PDF icon 34/23
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_preuzimanju_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_zakupu_poslovnih_zgrada_i_prostorija_sl.novine_br._14-97.pdf, PDF icon 29-09.pdf, PDF icon 40-15.pdf, PDF icon 32-19.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 43-23.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_ministarstvima_i_drugim_organima_uprave_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_br._40-22.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_kantonu_sarajevo_sl.novine_k.s_br._35-22.pdf, PDF icon 44-22.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kantonalnooj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_kantonalnooj_agenciji_za_privlacenje_investicija_i_privatizaciju_sl.novine_k.s_br._19-22.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_sadrzaju_nacinu_vodenja_i_cuvanja_personalnih_dosijea_zaposlenih_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_28-21.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_koje_nemaju_karakter_place.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o radnom vremenu u organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_radnom_vremenu_u_organima_uprave_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_br._38-22.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_iz_budzeta_ks.pdf, PDF icon uredba_o_dodjeli_transfera_neprofitnim_organizacijama_i_pojedincima_iz_budzeta_ks_-_dopuna.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_uslovima_ispustanja_otpadnih_voda_u_okolis_i_sisteme_javne_kanalizacije_sl.novine_f_bih_br._26-20.pdf, PDF icon 96-20.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_utvrdivanju_vlastitih_prihoda_nacina_i_rokova_raspodjelesl.novine_k.s._br._51-16.pdf, PDF icon 24-18.pdf, PDF icon 20-19.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_kontroli_javnih_nabavki_u_svim_institucijama_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_sl.novine_k.s_br._27-19.pdf, PDF icon 48-19.pdf, PDF icon 13-20.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_odredjivanju_visine_placa_i_naknada_upravljanja_i_drugih_organa_institucija_ks_kantonalnih_javnih_preduzeca_i_javnih_ustanova_ciji_je_osnivac_ks.pdf, PDF icon 46-16.pdf, PDF icon 5-17.pdf, PDF icon 50-17.pdf, PDF icon 53-18.pdf, PDF icon 42-20.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_objavljivanju_propisa_i_drugih_opcih_akata.pdf, PDF icon 36-15.pdf, PDF icon 11-19.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_placama_i_naknadama_u_organima_vlasti_u_kantonu_sarajevo_sl._novine_br._5-19.pdf, PDF icon broj_111-2012.pdf, PDF icon braj_45-2010.pdf, PDF icon broj_20-2017.pdf, PDF icon odluka_ustavnog_suda_-_broj_022-2019.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_radno-pravnom_statusu_poslanika_u_skupstini_kantona_sarajevo_sl.novine_29-12.pdf, PDF icon 9-15.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo_sl._novine_brr._31-16.pdf, PDF icon 45-19.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o izvršenju budžeta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsenju_budzeta_sl._novine_kantona_sarajevo_7-22.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prijavljivanju_i_postupku_provjere_podataka_o_imovini_nosioca_javnih_funkcija_u_kantonu_sarajevo_sl.novine_kantona_sarajevo_br._18-19.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_novcanim_podrskama_u_poljporivredi_i_ruralnom_razvoju_sl.novine_u_f_bih_br._42-10.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_inspekcijama_kantona_sarajevo_sl.novine_kantona_sarajevo_2-17.pdf, PDF icon 37-21.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_vladi_kantona_sarajevo_sl._novine_kantona_sarajevo_br._36-14.pdf, PDF icon 37-14.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_dugu_zaduzivanju_i_garancije.pdf, PDF icon 86-07.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o visini stope zatezne kamate 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_visini_stope_zatezne_kamate_sl.novine_f_bih_br._18-20.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o Budžetu 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_budzetu.pdf, PDF icon 5-18.pdf, PDF icon 8-15.pdf, PDF icon 9-14.pdf, PDF icon 10-16.pdf, PDF icon 11-19.pdf, PDF icon 13-14.pdf, PDF icon 91-15.pdf, PDF icon 102-15.pdf, PDF icon budzet_99-19_.docx-compressed.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_f_bih_49-05.pdf, PDF icon broj103-21.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_racunovodstvu_i_reviziji.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o trezoru 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_trezoru.pdf, PDF icon 3-20.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_radu_sl._novine_f_bih_br._20-16.pdf, PDF icon 89-18.pdf, PDF icon 23-20.pdf, PDF icon zakon_o_radu_-_broj049.pdf, PDF icon zakon_o_radu_-_odluka.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_obrtu_i_srodnim_djelatnostima_u_f_bih_sl.novine_f_bih_75-21.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_kontroli_cijena_sl._novine_f_bih_-2-95.pdf, PDF icon 70-08.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o unutrašnjem platnom prometu 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_unutrasnjem_platnom_prometu_sl._f_bih_48-15.pdf, PDF icon 79-15.pdf, PDF icon 4-21.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o finansijskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_finansijskom_poslovanju_sl.novine_f_bih_48-16.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanje drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_uvjetima_i_nacinu_obavljanja_djelatnosti_rezanje_drveta_sl.f_bih_br_27-97.pdf, PDF icon 25-06.pdf, PDF icon 91-15.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o energetskoj efikanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_energetskoj_efikanosti_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_sl._novine_br._22-17.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_porezu_na_dodatak_10-08.pdf, PDF icon 9-10.pdf, PDF icon 44-11.pdf, PDF icon 7-13.pdf, PDF icon 65-13.pdf, PDF icon broj_85-23.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_upravnom_postupku.pdf, PDF icon 48-99.pdf, PDF icon 61-22.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18-05.pdf, PDF icon 29-06.pdf, PDF icon 85-06.pdf, PDF icon 32-07.pdf, PDF icon 41-07.pdf, PDF icon 74-07.pdf, PDF icon 58-08.pdf, PDF icon 99-07.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9-05.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Plan ili program Plan integriteta Ministarstva pravde i uprave - IZMJENE I DOPUNE 2023 Interni dokument PDF icon Plan integriteta - IZMJENE I DOPUNE 2023
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžtom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/23 PDF icon 25/23
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčani podsticaj-Izmjena (13-23) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_posebnim_uslovima_za_ostvarivanje_prava_na_novcani_podsticaj-izmjena_13-23.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčani podsticaj-Izmjena (9-22) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_posebnim_uslovima_za_ostvarivanje_prava_na_novcani_podsticaj-izmjena_9-22.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Bojnik-Dobroševići 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o javnim nabavkama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/23 PDF icon 26/23
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o raspodjeli prihoda koji su ostvareni prodajom svih vrsta prijevoznih karata osim pojedinačnih karata u okviru mreže linija javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o radnom odnosu državnih službenika i namještenika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_radnom_odnosu_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_privrede_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_privrede_kantona_sarajevo.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 37-20 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_jedinstvenim_kriterijima_i_pravilima_za_zaposljavanje_branilaca_i_clanova_njihovih_porodica_u_institucijama_u_kantonu_sarajevo_gradu_sarajevo_i_opcinama_u_kantonu_sarajevo_37-20.pdf, PDF icon uredba_o_jedinstvenim_kriterijima_i_pravilima_za_zaposljavanje_branilaca_i_clanova_njihovih_porodica_u_institucijama_u_kantonu_sarajevo_gradu_sarajevo_i_opcinama_u_kantonu_sarajevo_27-21.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 21/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja_21-19.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa javnosti rada organa uprave, javnih preduzeca, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_21-19.pdf
Stručna služba Vlade Zakon o arhivskoj građi i arhivu Bosne i Hercegovine 16/01 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_arhivskoj_gradi_i_arhivu_bih_16-01.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 50/17, 2/18 i 32/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa.pdf
Stručna služba Vlade Zakon o organizaciji organa uprave u Federacji Bosne i Hercegovine PDF icon zakon_o_organizaciji_organa_uprave_u_federacji_bosne_i_hercegovine.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o sadrzaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 28-18, 29-18, 52-21 i 2-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_sadrzaju_izgledu_i_nacinu_koristenja_memoranduma_kantona_sarajevo_28-18_29-18_52-21_i_2-22.pdf
Stručna služba Vlade Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 17/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_naknadama_koje_nemaju_karakter_place_17-19.pdf
Stručna služba Vlade Ustav Ustav Kantona Sarajevo sa Amandmanima 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 31/04, 6/13 i 31/17 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon ustav_kantona_sarajevo_-_precisceni_tekst.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_kantonu_sarajevo.pdf, PDF icon zakon_o_prevenciji_i_suzbijanju_korupcije_u_ks_sn_44-22_-_ispravka.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zdravstvenoj zaštiti 46/10 i 75/13 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-zdravstvenoj-zastiti-fbih_46-10_i_75-13.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u Službenim novinama kantona Sarajevo 18/11- prečišćeni tekst, 36/15 i 11/19 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_objavlj._propisa_ks_18-11.pdf, PDF icon zakon_o_objavlj._propisa_u_sl._novin._ks_36-15.pdf, PDF icon zakon_o_objavljivanju_propisa_u_sl._novinama_ks_11-19.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 26/16, 89/18 i 44/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-radu-precisceni-tekst_26-16_89-18_i_44-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/13
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon-o-pravima-branilaca-i-clanova-njihovih-porodica_33-04_56-05_70-07_9-10_i_90-17.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 08/05, PDF icon 81/08, PDF icon 22/09, PDF icon 109/12
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 36/14- Novi prečišćeni tekst i 37/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_vladi_kantona_sarajevo_36-14_37-14.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Izborni zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/01, PDF icon 07/02, PDF icon 09/02, PDF icon 20/02, PDF icon 25/02, PDF icon 04/04, PDF icon 20/04, PDF icon 25/05, PDF icon 52/05, PDF icon 65/05, PDF icon 77/05, PDF icon 11/06, PDF icon 24/06, PDF icon 32/07, PDF icon 33/08, PDF icon 37/08, PDF icon 32/10
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_prijavljivanju_i_postupku_provjere_podataka_o_imovini_nosioca_javnih_funkcija_u_kantonu_sarajevo.pdf, PDF icon zakono2.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 39/14 i 59/22 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_javnim_nabavkama_bih_39-14_i_59-22.pdf
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o zašttiti tajnih podataka 54/05 i 12/09 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_54-05.pdf, PDF icon zakon_o_zastiti_tajnih_podataka_-_izmjena_12_09_-.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač kantona Sarajevo 10/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_placama_i_naknadama_clanova_organa_upravljanja_i_drugih_organa_institucija_kantona_sarajevo_kantonalnih_javnih_preduzeca_i_javnih_ustanova_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo_10-16.pdf
Stručna služba Vlade Zakon zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 49/05, 22/19-O.U.S. i 103/21 'Službene novine FBiH' PDF icon ous_22-19.pdf, PDF icon zakon_o_izmjeni_i_dopuni_zakona_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_103-21.pdf, PDF icon zakon_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih_49-05.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 08/13, PDF icon 59/14
Stručna služba Vlade Zakon Zakon o upravnom postupku 2/98, 48/99 i 61/22 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_upravnom_postupku_fbih_integralni_61-22.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17
Stručna služba Vlade Zakon zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH 38/16 PDF icon zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-fbih_38-16.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Stručna služba Vlade Zakon zakon o zaštiti ličnih podataka 49/06, 76/11 i 89/11- Ispravka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon zakon_o_zastiti_licnih_podataka_49-06_76-11_i_89-11.pdf
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16