617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 401 - 500 od 3859
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „PODGAJ - TEKIJA“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon podgaj_-_tekija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini prilikom penzionisanja- državni službenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini_prilikom_penzionisanja-_drzavni_sluzbenici.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sedstava tekućih transfera utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o poništenju RP Gornje Telalovo polje I 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_ponistenju_rp_gornje_telalovo_polje_i.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke usluge „Organizovanje edukacije i polaganja stručnog ispita za zanimanje mašinski energetičar – termoenergetičar, kategorije složenosti rukovalac / poslužilac kotlovskih postrojenja“ za potrebe Zavoda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odobrenju_nabavke_-_kotlovnicar.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o izboru Pružaoca usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruzaoca_usluga.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru robe za bife 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_robe_za_bife.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik P R A V I L N I K o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o jednokratnoj novčanoj pomoći u slučaju teške bolesti zaposlenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_jednokratnoj_novcanoj_pomoci_u_slucaju_teske_bolesti_zaposlenika.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Naselje Gora 2 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije "Naselje Podgora" 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku prikupljanje ponuda i izbor dobavljača za isporuku "Računuarske opreme" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_imenovanju_komisije_za_javnu_nabavku_racunarske_opreme.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o javnoj nabavci i isporuci "Računarske opreme" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_javnoj_nabavci_i_isporuci_racunarske_opreme.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gazijin Han 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alifakovac-Babića Bašča 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Lijeva obala Miljacke-Bistrik 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca 'Službene novine FBiH' 21/20 PDF icon broj_21_20_.pdf, PDF icon broj_23_20_.pdf, PDF icon 25_20.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluga za "popravak vozila VW Tiguan" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon popravak_vozila.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2020. GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluga VPN-link 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odobrenju_nabavke_usluga_vpn-link.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o naknadi za slučaj smrti (Nada Krehić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_naknadi_za_slucaj_smrti_nada_krehic.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru za RP POFALIĆI-CIGLANE ZPR 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_rp_pofalici-ciglane_zpr.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru pr.usluga za RP CENTAR VOGOŠĆA ZPR 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pr.usluga_za_rp_centar_vogosca.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluga dezinfekcije,dezisekcije i deratizacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odobrenju_nabavke_usluga_dezinfekcijedezisekcije_i_deratizacije.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20, 46/20, 12/21 PDF icon 18/20, PDF icon 46/20, PDF icon 12/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Radićeva-Pasaž 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Donji Hadžići II i III i Garovci 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Lokve I" Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik pravilnik_o_sluzbenim_putovanjima Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sluzbenim_putovanjima.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija uputstvo_za_ostvarivanje_naknade_za_prijevoz_na_posao_i_sa_posla Interni dokument PDF icon uputstvo_za_ostvarivanje_naknade_za_prijevoz_na_posao_i_sa_posla.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju članova Komisije za javnu nabavku" Prehrambeni artikli za potrebe rada bifea u 2020. - 2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_roba_za_bife.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke usluge "OSIGURANJE UPOSLENIKA" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_osiguranje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka za javnu nabavku usluge "OSIGURANJE UPOSLENIKA" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_osiguranje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluge za izradu procjene bruto domaćeg proizvoda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_procjena_bruto_domaceg_proizvoda.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/20 PDF icon 13/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o dopuni pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/20 PDF icon 13/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o naknadi za slučaj smrti (Feđa Ševkušić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_naknadi_za_slucaj_smrti_08.04.2020.god_.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon 6/20
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o vrsti, iznosu, uslovima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2020. godini Interni dokument PDF icon odluka_jnp_2020.pdf, PDF icon obrazac.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/20 PDF icon 12/20
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o postavljanju komandanta načelnika i članova Štaba CZ KS Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Koševsko Brdo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradski park Crni Vrh 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o naknadi za slučaj smrti (Logo Faruk) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_naknadi_za_slucaj_smrti-.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o isplati naknade za rad Ajanović Asimu, kao članu Drugostepene disciplinske komisije Vlade KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon rjesenje_o_isplati_naknade_za_rad_ajanovic_asimu_kao_clanu_drugostepene_disciplinske_komisije_vlade_ks-.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru pr. usluga za SPUO RP GORNJE TELALOVO POLJE I 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pr._usluga_za_spuo_rp_gornje_telalovo_polje_i.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2019. do 30.09.2019. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2019._do_30.09.2019._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini zakupnine za korišćenje zemljišta skijaških staza Bjelašnica, općina Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon odluka_o_visini_zakupnine_za_koriscenje_zemljista_skijaskih_staza_bjelasnica_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2020._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2019._godinu.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2020._godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za Komisiju RP CENTAR VOGOŠĆA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju_rp_centar_vogosca.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za Komisiju RP POFALIĆI - CIGLANE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju_rp_pofalici_-_ciglane.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Ministarstvo kulture i sporta Sporazum ili ugovor Ispravka tehničkih grešaka u Kolektivnom ugovoru za djelatnost kulture u KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/20 PDF icon Ispravka
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredbu o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 11/20 PDF icon 11/20
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH 'Službene novine FBiH' 96/19 PDF icon 96/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/20 PDF icon 4/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/20 PDF icon 3/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka direktora RP CENTAR VOGOŠĆA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_rp_centar_vogosca.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika po ZONDINOM-u (7 Pravilnika) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o prekobrojnosti policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/19 PDF icon 38/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene poilcijskih ovlaštenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku naknade štete policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i poznavanje propisa u vezi držanja, čuvanja i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i municije, vrstama naoružanja i municije, opreme i posebne opreme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima civilnog strelišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/20 PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Kvadrant Sirano-Pozorište mladih 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradski park Betanija 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Skenderija 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/20 PDF icon 3/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/19 PDF icon 46/19, PDF icon 50/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i registara koji sadrže osobne podatke i koje vodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/19 PDF icon 52/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku izbora i zapošljavanja policijskih službenika iz drugih policijskih organa u Bosni i Hercegovini u Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/19 PDF icon 46/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju Ugovora o radu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/19 PDF icon 44/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za osnovnu obuku i obavezama kadeta tokom osnovne obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/19 PDF icon 44/19
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/19 PDF icon 47/19
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik 'Službene novine FBiH' 93/19 PDF icon 93/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/19 PDF icon 44/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/20 PDF icon 2/20
Ministarstvo kulture i sporta Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost kulture 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA Direktora o izboru MONITORING 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_o_izboru_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge zakonski potrebnih ispitivanja i kontrole instalacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_o_izboru.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Buća Potok II 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Bjelave-Čekaluša 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/20 PDF icon 1/20
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista kategorija registraturnog materijala sa rokovima čuvanja KUIP-a Interni dokument PDF icon lista_registraturne_grade.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon broj096.docx_-_pravilnik_o_kancelar_poslovanju.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj52.vp_-_pravilnik_o_placama_mrsri.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa za uposlene u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj52.vp_-_pravilnik_o_sukobu_interesa.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o poništenju postupka javne nabake usluga za "Izrada geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta Gradac-rezervoar Bijela Stijena u Nahorevu, Općina Centar Sarajevo 'Službene novine FBiH' 35/05, 39/14 PDF icon odluka_o_ponistenju.pdf