617 Uputstvo | Propisi KS

Uputstvo

Obaveza: Obaveza unosa propisa na stranicu prostiče iz Odluke o internet i intranet portalu Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09, 34/17). Ukoliko neki propis nedostaje ili je neažuran, to je odgovornost organa u čijoj je nadležnosti priprema ili donošenje propisa.
 
Sistem: Kantonalna ministarstva, kao i ostale kantonalne organizacije kojima je internet stranicu napravio Zavod za informatiku i statistiku KS, unose propise direktno na svojoj stranici https://ABC.ks.gov.ba, gdje je ABC skraćenica internet stranice organa. Ti se podaci u redovnim vremenskim intervalima automatski kopiraju na portal https://propisi.ks.gov.ba/.
Vidljivost za građane odnosno korisnike je osigurana i kroz posebno dugme "Propisi KS" na početnoj stranici Vlade KS, te kroz linkove na svim stranicama organa u meniju Propisi.
 
Principi unosa su:

  1. Svaki organ/nosilac pripreme treba slijediti proceduru pripreme propisa koja podrazumijeva da odmah nakon usvajanja propisa iz svoje nadležnosti zadužena osoba iz organa taj propis objavi na stranici organa, odnosno nakon usvajanja izmjena propisa da napravi dopuna prethodnog unosa, odnosno postavi izmjena kao dodatni, posebni dokument u isti red u sistemu za unos.
  2. Svaki organ na svojoj stranici treba imati propise iz svoje oblasti, a zajednički propisi trebaju biti na stranici resornog ministarstva/nosioca pripreme. Na https://propisi.ks.gov.ba će se tako naći svi propisi, unešeni jednom.
  3. Unos se radi jednom, od strane nosioca na svojoj stranici bez informatičkog znanja, a prikazuje se na dva mjesta, odnosno i na zajedničkom portalu Propisi.
  4. Poželjno je i korisno da se pripremi neslužbeni prečišćeni tekst koji sadrži odredbu da se na njega ne može pozivati prilikom službene upotrebe. Takav tekst je od koristi i zaposlenicima organa i drugim zaposlenicima i građanima. Na ovaj način, korisnici će, u sklopu jednog propisa, imati punu informaciju.
  5. Predviđeno je da se propisi koji više ne važe ne brišu, već samo da se na takvim isključi oznaka da su važeći. Pretraga je podešena tako da se prikazuju samo važeći, ali da se po potrebi mogu naći i oni koji ne važe. Na taj način bi se imao potpuni historijat propisa.
  6. Na stranici se u najmanjem trebaju objavljivati svi propisi koji se objavljuju u Službenim novinama, a mogu se objavljivati i drugi provedbeni akti koji su od općeg interesa.

U skladu s tim, u prilogu je Korisničko uputstvo za unos. Na ovo uputstvo u fazi nacrta nije bilo primjedbi, pa je donešeno u istom sadržaju.
 
Unos: Prilozi odnosno sami propisi se unose u PDF formatu, kao pojedinačni dokumenti.
Preporuka je da PDF bude izvorni, izvezen iz originalnog teksta (Microsoft Word ili LibreOffice Writer), posebno ako sadrži tabele ili priloge.
Osim toga, može biti postavljen PDF iz službenog glasila, svakako samo dio koji se odnosi na taj propis, a ne cijeli dokument službenog lista.
Ako se ipak, iako to nije dobro, postavlja skenirani PDF, isti treba biti optimiziran, znači male veličine odnosno kompresovan, prema Uputstvu u prilogu.
 
Tehnika: Portal Propisi je tehničko rješenje za objedinjavanje i pretragu propisa. Procedura njihovog donošenja je određena kroz Uredbu o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa Kantona Sarajevo. Sadržaj i izgled propisa su utvrđeni kroz Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine.
Nije određena tehnika pripreme dokumenta propisa ili njegove izmjene, a prijedlog je da to bude kao u priloženom primjeru.
Tehnika pripreme prečišćenog teksta treba biti takva da se u dokumentu čuva informacija o svim izmjenama, a da se objavljuje konačni test u obliku PDF, gdje te izmjene ne trebaju biti vidljive.
 
Primjena: Ukoliko organ želi istaći neki propis (a često je to plan ili strategija), i dalje treba postaviti usvojeni dokument u propise kao "Plan ili program" a onda poveznicu (link) do tog dokumenta u vijest gdje se obavještava o njegovom donošenju. Pogrešno je postavljati dokumente od trajne važnosti kao priloge u vijesti ili novosti.