617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 4497
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_imovini_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sistemu uzimanja uzoraka,, labaratorijskim metodama i ciljnim tkivima za određivanje mikrobioloških kriterija u hrani životinjskog porijekla 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_sistemu_uzimanja_uzoraka_labaratorijskim_metodama_i_ciljnim_tkivima_za_odredivanje_mikrobioloskih_kriterija_u_hrani_zivotinjskog_porijekla.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo za tehnički prijem radova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uputstvo_za_tehnicki_prijem_radova.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju teksta farmakološkog mišljenja, uputstva, etiketeomotnice spoljnog pakovanja) lijeka te potrebnoj dokum. za obnovu rj. za stavljanje u promet lijeka koji se upotrebljava u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_sadrzaju_teksta_farmakoloskog_misljenja_uputstva_etiketeomotnice_spoljnog_pakovanja_lijeka_te_potrebnoj_dokum._za_obnovu_rj._za_stavljanje_u_promet_lijeka_koji_se_upotrebljava_u_veterinarstvu.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo za izdavanje potvrde o provedenim obaveznim mjerama za ovce i koze 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_za_izdavanje_potvrde_o_provedenim_obaveznim_mjerama_za_ovce_i_koze.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uputstvo_o_sadrzaju_obrasca_izvjestaja_o_rjesavanju_upravnih_stvari_u_upravnom_postupku.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_nacinu_prijavljivanja_zaraznih_bolesti_zivotinja.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Uputsktvo o provođenju mjera za otklanjanje i spriječavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2021,godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon uputsktvo_o_provodenju_mjera_za_otklanjanje_i_sprijecavanje_zaraznih_i_parazitarnih_bolesti_zivotinja_za_2021godinu.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva 'Službene novine FBiH' PDF icon crvena_lista_divljih_vrsta_i_podvrsta_biljaka_zivotinja_i_gljiva.pdf
Ministarstvo privrede Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon kolektivni_ugovor_za_sluzbenike_organa_uprave_i_sudske_vlasti_u_f_bih.pdf
Ministarstvo privrede Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon kolektivni_ugovor_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za medvjeda 'Službene novine FBiH' PDF icon rjesenje_o_osnivanju_uzgojnih_podrucja_za_medvjeda.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Rješenje o osnivanju uzgojnih područja za divokoze 'Službene novine FBiH' PDF icon rjesenje_o_osnivanju_uzgojnih_podrucja_za_divokoze.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o kojima se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_kojima_se_propisuje_obrazac_zapisnika_o_tehnickom_prijemu_radova_u_sumarstvu.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obliku vođenja registra evidencija u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_obliku_vodenja_registra_evidencija_u_sumarstvu.pdf
Ministarstvo privrede Uputstvo ili metodologija Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor K 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon racunovodstvene_politike_za_budzetske_korisnike_i_trezor_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Procedura ili vodič Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_o_radu_vlade_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 36-16.pdf, PDF icon 43-20.pdf, PDF icon 10-21.pdf
Ministarstvo privrede Procedura ili vodič Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon poslovnik_skupstine_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 15-13.pdf, PDF icon 47-13.pdf, PDF icon 47-15.pdf, PDF icon 48-16.pdf, PDF icon 9-20.pdf, PDF icon 14-20.pdf
Ministarstvo privrede Ostalo Cjenovnik odstrjela i upotreba divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti 'Službene novine FBiH' PDF icon cjenovnik_odstrjela_i_upotreba_divljaci_te_drugih_usluga_u_lovistu_na_bazi_trzisne_vrijednosti.pdf, PDF icon 88-17.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarenje prava na novčani podsticaj 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_posebnim_uslovima_za_ostvarenje_prava_na_novcani_podsticaj.pdf, PDF icon 39-14.pdf, PDF icon 20-17.pdf, PDF icon 22-19.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obračuna direktnih i indirektnih šteta uzrokovanih šumskim požarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_obracuna_direktnih_i_indirektnih_steta_uzrokovanih_sumskim_pozarima.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenju zbirke isprava i popisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_vodenju_katastra_odobrenih_eksploatacionih_polja_nacinu_vodenju_zbirke_isprava_i_popisa_privrednih_drustava_kojima_su_izdate_dozvole_za_eksploataciju_mineralnih_sirovina.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu utvrđivanja i naknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_utvrdivanja_i_naknadi_stete_pricinjene_u_sumama_i_na_sumskom_zemljistu.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima dodjele odobrenja za geološka istraživanja od interesa za KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_i_uslovima_dodjele_odobrenja_za_geoloska_istrazivanja_od_interesa_za_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o elementima za izradu, postupku i reviziji šumsko privrednih osnova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_elementima_za_izradu_postupku_i_reviziji_sumsko_privrednih_osnova.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma, izgled uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rejona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_nacinu_izvrsavanja_zadataka_obliku_i_sadrzaju_legitimacije_cuvara_suma_izgled_uniforme_i_opcim_kriterijima_za_utvrdivanje_cuvarskih_rejona.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_ocjenjivanju_drzavnih_sluzbenika.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_djelatnostima_obaveznih_clanova_turisticke_zajednice_ks.pdf, PDF icon 2-18.pdf, PDF icon 12-18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenje evidencije o izdatim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obliku_i_sadrzaju_obrasca_legitimacije_lovocuvara_vodenje_evidencije_o_izdatim_legitimacijama_i_sadrzaju_sluzbene_knjige_lovocuvara.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat i prekniženje pogrešno-više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_procedurama_za_povrat_i_preknizenje_pogresno-vise_uplacenih_javnih_prihoda_sa_jedinstvenog_racuna_trezora_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupka osnivanja lovišta u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_odredivanja_i_obiljezavanja_granica_lovista_i_postupka_osnivanja_lovista_u_f_bih.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vrsti uniforme, oznakama, uslovima za nošenje lovačkog oružija, vrsti lovačkog oružija i veličini lovočuvarskog rejona 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_vrsti_uniforme_oznakama_uslovima_za_nosenje_lovackog_oruzija_vrsti_lovackog_oruzija_i_velicini_lovocuvarskog_rejona.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja lovačkog ispita 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_programu_uslovima_i_nacinu_polaganja_lovackog_ispita.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obrascu potvrde o porijeklu divljači i njenih dijelova i uslovima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i upotrebi mesa divljači u ugostiteljskim objektima 'Službene novine FBiH' PDF icon pravil1.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljprivredu i šumarstvo 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_vremenu_lova_lovostajem_zasticene_divljaci_i_popis_vrsta_ptica_i_sisara_koje_se_smatraju_korisnim_za_poljprivredu_i_sumarstvo.pdf, PDF icon 88-17.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obrascu_sadrzaju_nacinu_i_postupku_izdavanja_potvrda_i_trofejnog_lista_za_trofeje_odstrijeljene_divljaci.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima gospodarenja lovištima 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_gospodarenja_lovistima.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o stručnoj službi za provođenje lovno gospodarske osnove 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_strucnoj_sluzbi_za_provodenje_lovno_gospodarske_osnove.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_minimalne_tehnicke_opremljenosti_poslovnih_prostorija_za_obavljanje_trgovine.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_minimalnim_tehnicko-tehnoloskim_i_drugim_uslovima_za_obavljanje_djelatnosti_rezanja_drveta_u_pilanama.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 61_22.pdf, PDF icon 94_22_ispravka.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obliku_sadrzaju_nacinu_popunjavanja_i_predaji_izjave_o_fiskalnoj_odgovornosti.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_obracunavanja_postupku_i_rokovima_za_obracunavanje_placanje_i_kontrolu_izmirivanja_obaveza_na_osnovu_opste_vodne_naknade_i_posebnih_vodnih_naknada.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o proceduri za izradu izjave fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_proceduri_za_izradu_izjave_fiskalnoj_procjeni_zakona_drugih_propisa_i_akata_planiranja_na_budzet.pdf, PDF icon 15-18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim i ljudskim resursima za sticanje statusa organizacije osoba sa invaliditetom i organizacije civilnih žrtava rada 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_13_23.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o programu školarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_programu_skolarskog_ispita_i_nacinu_lova_divljaci_s_pticama_grabljivicama.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimumu sadržaja općeg akta o održavanju, korištenju i promatranju vodnih objekata 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_minimumu_sadrzaja_opceg_akta_o_odrzavanju_koristenju_i_promatranju_vodnih_objekata.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama zaštite za strogo zaštićene vrste i podvrste i zaštićene vrste i podvrste 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_mjerama_zastite_za_strogo_zasticene_vrste_i_podvrste_i_zasticene_vrste_i_podvrste.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilniko načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilniko_nacinu_uplate_pripadnosti_i_raspodjele_javnih_prihoda_u_f_bih.pdf, PDF icon 55-20.pdf, PDF icon 63-20.pdf, PDF icon 83-21.pdf, PDF icon 28-21.pdf, PDF icon 56-21.pdf, PDF icon 83-21.pdf, PDF icon 1-22.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_sadrzaju_obliku_uslovima_nacinu_izdavanja_i_cuvanja_vodnih_akata.pdf, PDF icon 55-19.pdf, PDF icon 41-20.pdf, PDF icon 63-22.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku važenja Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima hrane animalnog porijekla 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_postupku_vazenja_pravilnika_o_mikrobioloskim_kriterijima_hrane_animalnog_porijekla.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima, koje mora ispunjavati Veterinarska komora za vršenje javnih ovlaštenja 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_koje_mora_ispunjavati_veterinarska_komora_za_vrsenje_javnih_ovlastenja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_odredivanja_ekoloski_prihvatljivog_protoka.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje ispitivanja, načinu kontrole i čuvanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_posebnim_uvjetima_za_obavljanje_ispitivanja_nacinu_kontrole_i_cuvanja_lijekova_koji_se_upotrebljavaju_u_veterinarstvu.pdf, PDF icon 57-09.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_banci_podataka_vrijednih_trofeja_i_kategoriji_vrhunskih_trofeja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu propisivanja lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_propisivanja_lijekova_koji_se_upotrebljavaju_u_veterinarstvu.pdf, PDF icon 59-09.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i radiološke dekontaminacije 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uslovima_obavljanja_poslova_dezinfekcije_dezinsekcije_deratizacije_i_radioloske_dekontaminacije.pdf, PDF icon 22-04.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima za proizvodnju, promet ispitivanja, kontrolu, vođenje evidencije i oglašavanje veterinarsko medicinskih sredstava 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_blizim_uvjetima_za_proizvodnju_promet_ispitivanja_kontrolu_vodenje_evidencije_i_oglasavanje_veterinarsko_medicinskih_sredstava.pdf, PDF icon 63-09.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_veterinarsko-zdravstvenim_uslovima_kojima_moraju_udovoljavati_objekti_za_sakupljanje_konzerviranje_skladistenje_i_promet_sirove_koze_krzna_vune_i_dlaka_zivotinja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima za uvoz sjemena za umjetno osjemenjivanje životinja i oplodnih jajnih čelija i njihovoj upotrebi u stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_za_uvoz_sjemena_za_umjetno_osjemenjivanje_zivotinja_i_oplodnih_jajnih_celija_i_njihovoj_upotrebi_u_stocarstvu.pdf, PDF icon 25-04.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o knjigovodstvu budžeta F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_knjigovodstvu_budzeta_f_bih.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o metodama savjetodavnog rada 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_metodama_savjetodavnog_rada.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku isplate naknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_sadrzaju_obliku_vodenja_registra_odobrenih_i_registrovanih_objekata_i_nacinu_dodjele_veterinarskih_kontrolnih_i_evidencijskih_brojeva_u_f_bih.pdf, PDF icon 8-14.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenje podataka u Registar poljoprivrednih savjetodavnih službi 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izdavanja_licence_upisu_i_vodenje_podataka_u_registar_poljoprivrednih_savjetodavnih_sluzbi.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku isplate naknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_postupku_isplate_naknade_stete_za_neskodljivo_uklonjene_seropozitivne_zivotinje.pdf, PDF icon 88-18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obuci_certifikatu_i_registru_poljoprivrednih_savjetodavaca.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_veterinarsko-zdravstvenim_uvjetima_za_objekte_koji_proizvode_hranu_zivotinjskog_porijekla.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zdarvstvenoj ispravnosti vode za piće 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zdarvstvenoj_ispravnosti_vode_za_pice.pdf, PDF icon 30-12.pdf, PDF icon 62-17.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uslovima_za_promet_lijekova_koji_se_upotrebljavaju_u_veterinarstvu.pdf, PDF icon 5-10.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uzimanju_uzoraka_i_proizvoda_i_njihovo_dostavljanje_na_ispitivanje_ovlastenim_strucnim_institucijama.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_visini_naknade_i_nacinu_raspodjele_sredstava_za_obavljene_veterinarsko-zdravstvene_preglede_i_kontrolu_na_teritoriji_f_bih.pdf, PDF icon 55-12.pdf, PDF icon 5-16.pdf, PDF icon 62-21.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Tehničko uputstvo za obilježavanje biciklističkih prelaza na kolovozima javnih puteva na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/23 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojom živih životinja, proiz., preradom obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog porijekla za izvoz na tržište Europske unije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_odobravanja_objekata_koji_se_bave_uzgojom_zivih_zivotinja_proiz._preradom_obradom_i_skladistenjem_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_za_izvoz_na_trziste_europske_unije.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata koje rukuju proizvodima životinjskog porjekla namjenskih israni ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_jedinstvene_liste_odobrenih_objekata_koje_rukuju_proizvodima_zivotinjskog_porjekla_namjenskih_israni_ljudi.pdf, PDF icon 16-16.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju vet.zdrav. uslova za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prijevoz, identif. i siljedivost, registraciju i odobravanje pogona,stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinj 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_vet.zdrav_._uslova_za_odlaganje_koristenje_sakupljanje_prijevoz_identif._i_siljedivost_registraciju_i_odobravanje_pogonastavljanje_na_trziste_uvoz_tranzit_i_izvoz_nusproizvoda_zivotinj.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata za rukovođenje nusproizvodima životinjskog porjekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_jedinstvene_liste_odobrenih_objekata_za_rukovodenje_nusproizvodima_zivotinjskog_porjekla.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrste Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_ciljevima_za_smanjenje_prisustva_bakterija_vrste_salmonella_kod_odraslih_rasplodnih_jata_vrste_gallus_gallus.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_usitnjenom_mesu_poluproizvodima_i_proizvodima_od_mesa.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod koka nosilja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_ciljevima_za_smanjenje_prisustva_bakterija_vrsta_salmonella_enteritidis_i_salmonella_typhimurium_kod_koka_nosilja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste svih registriranih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi, nusproizvodima i hranom za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_jedinstvene_liste_svih_registriranih_objekata_koji_rukuju_proizvodima_zivotinjskog_porijekla_namjenjenih_ishrani_ljudi_nusproizvodima_i_hranom_za_zivotinje.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_osnivanju_i_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_sklonista_za_zivotinje.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_za_osnivanje_i_rad_zooloskih_vrtova.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_provedbenim_mjerama_za_odredene_proizvode_na_koje_se_primjenjuju_propisi_o_hrani.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštiti oglednih životinja i uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja se bave izvođenjem ogleda na životinjama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastiti_oglednih_zivotinja_i_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_pravna_lica_koja_se_bave_izvodenjem_ogleda_na_zivotinjama.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namjenjenih prodaji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_uzgoji_kucnih_ljubimaca_namjenjenih_prodaji.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastiti_pasa_koji_se_drze_kao_kucni_ljubimci.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visoko patogene influence ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje žive u zatočeništvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_biosigurnosnim_mjerama_za_smanjenje_rizika_od_prijenosa_visoko_patogene_influence_ptica_koje_zive_u_divljini_na_perad_i_druge_ptice_koje_zive_u_zatocenistvu.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštitu životinja pri klanju ili usmrćivanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastitu_zivotinja_pri_klanju_ili_usmrcivanju.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastiti_zivotinja_tijekom_prijevoza_i_s_prijevozom_povezanih_postupaka.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja evidencije oglednim životinjama i vrstama ogleda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_evidencije_oglednim_zivotinjama_i_vrstama_ogleda.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o maksimalnom dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_maksimalnom_dozvoljenim_kolicinama_farmakoloski_aktivnih_supstanci_u_proizvodima_zivotinjskog_porijekla.pdf, PDF icon 67-12.pdf, PDF icon 45-16.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za sprečavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odbrenim tijelima institutima i centrima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_sprecavanje_sirenja_visoko_patogene_influence_ptica_na_druge_ptice_drzane_u_zatocenistvu_u_zooloskim_vrtovima_i_odbrenim_tijelima_institutima_i_centrima.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o držanju opasnih životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_drzanju_opasnih_zivotinja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinja na farmama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uslovima_koje_moraju_da_zadovoljavaju_farme_i_uslovima_za_zastitu_zivotinja_na_farmama.pdf, PDF icon 12-13.pdf, PDF icon 74-16.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog porijekla i izradi, oblika i sadržaju veterinarskih oznaka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_obiljezavanju_sirovina_i_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_i_izradi_oblika_i_sadrzaju_veterinarskih_oznaka.pdf, PDF icon 75-13.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja životinja koji se odnosi na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog porijekla namjenskih za ljudsku konzumaciju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_u_pogledu_zdravlja_zivotinja_koji_se_odnosi_na_proizvodnju_preradu_stavljanje_u_promet_i_unosenje_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_namjenskih_za_ljudsku_konzumaciju.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o utemeljenju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servis 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_utemeljenju_i_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_higijenski_servis.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o tradicionalnom sportskom nadmetanju bikova 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_tradicionalnom_sportskom_nadmetanju_bikova.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_identifikaciji_i_vodenju_evidencije_pasa_macaka_i_pitomih_vretica_u_bih.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o alternativnoj identifikacionoj oznaci za određene sirovine i proizvode životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_alternativnoj_identifikacionoj_oznaci_za_odredene_sirovine_i_proizvode_zivotinjskog_porijekla.pdf