Propisi

Ukupno 801 - 900 od 2717
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Pravobranilaštvo Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05
Pravobranilaštvo Pravilnik Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u pravobranilaštvu, Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/08 Preuzmi
Pravobranilaštvo Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji pravobranioca i zamjenika pravobranioca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/97, 6/02, 1/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51-17.pdf, PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28-18.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima i Program obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/17
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos i održavanje podataka na stranici Skupštine Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon stranica_skupstine_-_korisnicko_uputstvo_2019-06-18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/18 PDF icon 16_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovin 'Službene novine FBiH' 35/18 PDF icon 35_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju podružnice KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo - "Podružnica 1" - Prača 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18, 29/18 PDF icon 28/18, 29/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju izbornog područja za gimnazije u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka o utvrđivanju izbornih područja za gimnazije
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o centralnom registru u oblasti hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/18 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/18 PDF icon 23/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uniformama za policijske službenike koji obavljaju posl. i zad. sprečavanja i narušavanja jrim u većem obimu, pripadnik krim. policije, polic.služb. Jedinice za spec. podr. i dopunskim dijelovima jedinstv. polic. uniforme Interni dokument PDF icon 01-773, PDF icon 01-236, PDF icon 01-561
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Smjernice o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Trnovo za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prijedloga školskih područja osnovnih škola na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2017. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2018.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14, PDF icon 35/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2, Općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o pčelarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon index_registar_informacija.pdf
Ministarstvo finansija Zakon VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA MINISTARSTVA FINANSIJA KS Interni dokument PDF icon vodic_-_preuzmi.pdf, PDF icon indeks_registar_informacija_-_preuzmi.pdf, PDF icon obrazac_zahtjeva_-_preuzmi.pdf
Ministarstvo finansija Zakon ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBiH 'Službene novine FBiH' 27/14 PDF icon 27-14.pdf
Ministarstvo finansija Zakon KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 16/18 PDF icon 16/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12 i 1/13 PDF icon 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12, 1/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/09, 27/11 i 7/13 PDF icon 30/09, 27/11, 7/13
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajedice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kriterijima za utvrđvanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/18 PDF icon 15/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva 'Službene novine FBiH' 21/18 PDF icon 21/18
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pgledu prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' 28/18 PDF icon 28/18
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/18 PDF icon 13/18
Općina Trnovo Pravilnik Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općina Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvijetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Kolijevka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Memorijalni centar Proskok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o priznanjima i nagradama Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o transplataciji tkiva i organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 75/09 PDF icon 75/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' 37/01, 40/02 i 52/11 PDF icon 52/11, PDF icon 37/01, PDF icon 40/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o suzbijanju zloupotrebe opjnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' 59/05, 52/11 i 06/17 PDF icon 06/17, PDF icon 52/11, PDF icon 59/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o obimu, uvjetima i načiu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko protetske pomoći i stomatološko - protetskih nadomjestaka 'Službene novine FBiH' 38/07, 29/08, 40/14 PDF icon 40/14, PDF icon 29/08, PDF icon 38/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/17, 27/16, 46/16 PDF icon 36/17, PDF icon 27/16, PDF icon 46/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o programu za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 96/13 PDF icon 96/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13, 74/14, 94/15, 78/17 PDF icon 78/17, PDF icon 94/15, PDF icon 74/14, PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavjanje na tržište GMO hrane i hrane za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica 'Službene novine FBiH' 28/04 PDF icon 28/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13,74/14, 94/15, 87/17 PDF icon 74/14, PDF icon 87/17, PDF icon 94/15, PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuju uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika kontaminiranosti aflatoksinima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/16 PDF icon 90/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 89/13, 74/14, 24/16 PDF icon 89/13, PDF icon 74/14, PDF icon 24/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/04 PDF icon 28/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/08 PDF icon 22/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani podvrgnutoj jonizirajućem zračenju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon 105/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12, 62/17 PDF icon 30/12, PDF icon 62/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/12 PDF icon 17/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista stonih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista priznatih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista lijekova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/16 PDF icon 27/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/17 PDF icon 46/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 PDF icon 51/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan ili program Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017.-2022. 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 2/18 PDF icon 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/18 PDF icon Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izrečenim zaštitnim mjerama, osobama koje su štićene zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima su izrečene zaštitne mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95_13.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/18 PDF icon 5/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2018.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/18 PDF icon 4/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju komisije za izradu strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju izmjenama i dopunama urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o uspostavi registra Budžetskih korisnika Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju općinskog štaba civilne zaštite OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi