Propisi

Ukupno 801 - 900 od 2270
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 PDF icon 32/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 i 48/99 PDF icon 2/98 i 48/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vijeću uposlenika 'Službene novine FBiH' 38/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 PDF icon 29/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86,18/90 PDF icon 43/86,18/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SFRJ' PDF icon 53/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u FBIH 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvo 'Službene novine FBiH' 15/98, 70/08 PDF icon 15/98, 70/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji 'Službeni list SRBiH' 23/77,16/82,13/83,15/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju 'Službene novine FBiH' 8/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Z A K O N O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO -Prednacrt 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04,21/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 51/01
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stavljanju lijekova u promet 'Službeni list SFRJ' 43/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o drumskom prevozu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 28/06,2/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službeni list SFRJ' 22/78,18/88
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/98,9/00,18/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestvonom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 1/02,14/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o standardizaciji 'Službene novine FBiH' 19/01
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 29/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mjeriteljstvu u FBiH 'Službene novine FBiH' 8/05 PDF icon 8/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' 36/99,54/04,39/06,14/09 i 45/16 PDF icon 36-99.pdf, PDF icon 54_04.pdf, PDF icon 39_06.pdf, PDF icon 14_09.pdf, PDF icon 45_16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o domovima učenika 'Službeni list SRBiH' 14/76
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o načinu prikupljanja , odlaganja , razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine FBiH' 16/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti na radu 'Službeni list SRBiH' 22/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 23/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prekršajima u FBiH 'Službene novine FBiH' 63/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigirnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala 'Službene novine FBiH' 6/98,35/98,11/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o administrtivnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/01
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o taksi prevozu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 48/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/14 PDF icon 15/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 PDF icon 11/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetički modificiranim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o provedbi odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika 'Službene novine FBiH' 2/02, 8/02, 6/04, 51/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00 i 37/08 PDF icon 2/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNIH LOVIŠTA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 80/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE; MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2013.GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O MINIMALNIM I MAKSIMALNIM SASTOJCIMA I O DRUGIM OSOBINAMA POJEDINIH VRSTA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA I O NAČINU ISPITIVANJA VJEŠTAČKOG ĐUBRIVA 'Službeni list SFRJ' 35/64
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod tlakom za ukapljene atmosferske plinove (kisik, dušik i argon) 'Službeni list SFRJ' 9/86 PDF icon 9/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA POKRETNE ZATVORENE SUDOVE ZA KOMPRIMIRANE,TEČNE I POD PRITISKOM RASTVORENE GASOVE 'Službeni list SFRJ' 25/80 i 9/86 PDF icon 25/80, PDF icon 9/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET, KVALITETU I KONTROLI KVALITETA MINERALNIH ĐUBRIVA TE SKLADIŠTENJU I RUKOVANJU MINERALNIH ĐUBRIVA 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/09 PDF icon 90/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje tlačnih posuda za tekući ugljični dioksid 'Službeni list SFRJ' 76/90 PDF icon 76/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kisik 'Službeni list SFRJ' 74/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgradnji stanica za snabdjevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva 'Službeni list SFRJ' 27/71 PDF icon 27/71
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o monitoringu kvalitete zraka 'Službene novine FBiH' 12/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA SPORTSKO- REKREATIVNI RIBOLOV 'Službene novine FBiH' 71/05 PDF icon 71/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 3/13 PDF icon 3/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM DOZVOLAMA ZA PRIVREDNI RIBOLOV 'Službene novine FBiH' 63/05 PDF icon 63/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK  O NAČINU ODREĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/14 PDF icon 8/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM PREGLEDU USJEVA I OBJEKATA, SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA 'Službeni list SFRJ' 52/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 08/11 PDF icon 08/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU SKLADIŠTA I DRUGE PROSTORIJE ZA SMJEŠTAJ BILJA I PREDUZEĆA KOJA SE BAVE POSLOVIMA DEZINFEKCIJE I DEZINSEKCIJE BILJA I DERATIZACIJE PROSTORIJA 'Službeni list SFRJ' 33/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK O REGISTRU VJEŠTAČKIH ĐUBRIVA I O DEKLARISANJU VJEŠTAČKIH ĐUBRIVA 'Službeni list SFRJ' 36/64
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENIH KOLIČINA ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I METODE NJIHOVOG ISPITIVANJA 'Službene novine FBiH' 11/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O SISTEMSKOJ KONTROLI PLODNOSTI ZEMLJIŠTA 'Službene novine FBiH' 47/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTA O STRUČNIM MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE ZEMLJIŠTA U KATEGORIJE 'Službene novine FBiH' 49/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I O OBRASCU O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE JE PROMJENILO NAMJENU KORIŠTENJA 'Službene novine FBiH' 25/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O NEOBRAĐENOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 'Službene novine FBiH' 25/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija 2. UPUTSTVO O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE PRAVNA LICA KORISTE ILI KOJIM UPRAVLJAJU, ODNOSNO KOJIM RASPOLAŽU 'Službene novine FBiH' 25/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA KOJIM SE ODOBRAVA UVOZ SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA 'Službene novine FBiH' 14/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrejača pare i zagrejača vode 7 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58 PDF icon 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo CRVENA LISTA DIVLJIH VRSTA I PODVRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA 'Službene novine FBiH' 7/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI 'Službene novine FBiH' 74/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo ODŠTETNI CJENOVNIK  ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU 'Službene novine FBiH' 12/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA DIVOKOZE  'Službene novine FBiH' 63/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/14 PDF icon 3/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA MEDVJEDA 'Službene novine FBiH' 63/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo NAREDBA O PRIVREMENOJ ZABRANI SJEČE I PROMETA VOĆNIH STABALA- VOĆKARICA I JAVORA IZ DRŽAVNIH I PRIVATNIH ŠUMA I POSJEDA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 15/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Opšti uslovi za isporuku električne energije 'Službene novine FBiH' 35/08 PDF icon 35/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 PDF icon 46/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 PDF icon 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/04, 44/07 i 102/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86 i 18/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opće upotrebe preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (“Sl.list R BiH”, broj 2/92) 'Službeni list SFRJ' 53/91