617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 801 - 900 od 4184
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru pr. usluga za SPUO RP GORNJE TELALOVO POLJE I 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pr._usluga_za_spuo_rp_gornje_telalovo_polje_i.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o isplati naknade za rad Ajanović Asimu, kao članu Drugostepene disciplinske komisije Vlade KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon rjesenje_o_isplati_naknade_za_rad_ajanovic_asimu_kao_clanu_drugostepene_disciplinske_komisije_vlade_ks-.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2019. do 30.09.2019. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2019._do_30.09.2019._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini zakupnine za korišćenje zemljišta skijaških staza Bjelašnica, općina Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon odluka_o_visini_zakupnine_za_koriscenje_zemljista_skijaskih_staza_bjelasnica_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2020._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2019._godinu.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/20 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2020._godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za Komisiju RP POFALIĆI - CIGLANE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju_rp_pofalici_-_ciglane.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za Komisiju RP CENTAR VOGOŠĆA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju_rp_centar_vogosca.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Ministarstvo kulture i sporta Sporazum ili ugovor Ispravka tehničkih grešaka u Kolektivnom ugovoru za djelatnost kulture u KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/20 PDF icon Ispravka
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredbu o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 11/20 PDF icon 11/20
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH 'Službene novine FBiH' 96/19 PDF icon 96/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/20 PDF icon 4/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/20 PDF icon 3/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka direktora RP CENTAR VOGOŠĆA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_rp_centar_vogosca.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika po ZONDINOM-u (7 Pravilnika) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o prekobrojnosti policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/19 PDF icon 38/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu držanja i nošenja oružja i municije, vrstama naoružanja i municije, opreme i posebne opreme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima civilnog strelišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo prilikom obavljanja policijskih poslova i primjene poilcijskih ovlaštenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku naknade štete policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o programu obuke i načinu osposobljavanja za pravilno rukovanje i poznavanje propisa u vezi držanja, čuvanja i nošenja vatrenog oružja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa zaposlenika MInistarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradski park Betanija 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Skenderija 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Kvadrant Sirano-Pozorište mladih 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/20 PDF icon 3/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i registara koji sadrže osobne podatke i koje vodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku izbora i zapošljavanja policijskih službenika iz drugih policijskih organa u Bosni i Hercegovini u Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/19, PDF icon 50/20
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik 'Službene novine FBiH' 93/19 PDF icon 93/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju Ugovora o radu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za osnovnu obuku i obavezama kadeta tokom osnovne obuke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/19 PDF icon 47/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/20 PDF icon 2/20
Ministarstvo kulture i sporta Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost kulture 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA Direktora o izboru MONITORING 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_o_izboru_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge zakonski potrebnih ispitivanja i kontrole instalacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_o_izboru.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Buća Potok II 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Bjelave-Čekaluša 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/20 PDF icon 1/20
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista kategorija registraturnog materijala sa rokovima čuvanja KUIP-a Interni dokument PDF icon lista_registraturne_grade.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon broj096.docx_-_pravilnik_o_kancelar_poslovanju.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa za uposlene u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj52.vp_-_pravilnik_o_sukobu_interesa.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj52.vp_-_pravilnik_o_placama_mrsri.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 96/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/19
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o poništenju postupka javne nabake usluga za "Izrada geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta Gradac-rezervoar Bijela Stijena u Nahorevu, Općina Centar Sarajevo 'Službene novine FBiH' 35/05, 39/14 PDF icon odluka_o_ponistenju.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o plaćanju pumpi centr. grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_placanju_pumpi_centr._grijanja.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA za nabavku pumpi za centralno grijanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_pumpi_za_centralno_grijanje.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o investiranju javnih sredstava Kantona Sarajevo sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na isti, Odluka o imenovanju investicionog menadžera ( "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/19), Politika investiranja raspoloživi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/19 PDF icon pravilnik_o_investiranju_javnih_sredstava_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon politika_investiranja_raspolozivih_novcanih_sredstava_ks.pdf, PDF icon odluka_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon odluka_o_stavljanju_van_snage_odluke_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izrada Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište na lokalitetu Avde Hodžića do br.55, Općina Novi Grad 'Službene novine FBiH' 35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_12.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul.Maršala Tita br.32 'Službene novine FBiH' 35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_11.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Trg Heroja br.16 'Službene novine FBiH' 35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_10.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini prilikom penzionisanja- namještenici 'Službene novine FBiH' 45.(1) 7) PDF icon rjesenje_o_otpremnini_prilikom_penzionisanja-_namjestenici.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava kojima se finansiraju/sufinansiraju troškovi pripreme i distribucije toplog obroka u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj46.vp_-_pdfdownload_pravilnik.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Rezidencijalno naselje Bojnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o prestanku uvećanja plaće za 20% zbog obavljanja poslova i drugog radnog mjesta, zbog prestanka bolovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_prestanku_uvecanja_place_za_20_zbog_obavljanja_poslova_i_drugog_radnog_mjesta_zbog_prestanka_bolovanja.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH», broj: 54/19) 'Službene novine FBiH' 54/19 Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za Projekat "Javni prevoz Sarajevo"-DIO 2", 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/19 PDF icon 48/19, PDF icon 12/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije za izgradnju stambenog naselja "Drozgometva" Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke o ""Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020-2022. god." 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju komisije za imenovanje pružaoca usluge "Monitoring Zavoda u 2020-2022. godine." 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o javnoj nabavci usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020-2022. god." 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_td.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o javnoj nabavci "Monitoring Zavoda u 2020-2022. godina" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za porodilje o razlici plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_za_porodilje_o_razlici_place.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o uvećanju plaće za 20% zbog obavljanja poslova i drugog radnog mjesta-Džiho Mirsada 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/19 PDF icon rjesenje_o_uvecanju_place_za_20_zbog_obavljanja_poslova_i_drugog_radnog_mjesta-dziho_mirsada.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini prilikom penzionisanja- državni službenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini_prilikom_penzionisanja-_drzavni_sluzbenici.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o odobravanju kupovine novogodišnjih paketića za djecu zaposlenika Zavoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 35/05 PDF icon rjesenje_o_odobravanju_kupovine_novogodisnjih_paketica_za_djecu_zaposlenika_zavoda.pdf
Direkcija robnih rezervi Zakon ZAKON O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_inspekcijama_kantona_sarajevo.pdf
Direkcija robnih rezervi Zakon ZAKON O ROBNIM REZERVAMA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_robnim_rezervama_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o dodjeli namjenskih sredstava-vodne naknade Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista kategorije registraturne i arhivske građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon registraturna_lista.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Posebno područje Mojmilo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za SPUO - BJELAŠNICA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_spuo_-_bjelasnica.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru INTERNET KONEKCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_internet_konekcija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje KOMISIJA za OSIGURANJE UPOSLENIKA. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon komisija_za_osiguranje_uposlenika.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za FASADU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_fasadu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA poništenje tendera ISPITIVANJA I KONTROLU INSTALACIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_ponistenje_tendera_ispitivanja_i_kontrolu_instalacija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za INTERNET KONEKCIJA. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_internet_konekcija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje KOMISIJA za STRUČNI TIM SPUO - SMILJEVIĆI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon komisija_za_strucni_tim_spuo_-_smiljevici.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za ESRI ArcGISS licence. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_esri_arcgiss_licence.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE za SPUO - IGMAN - VELIKO POLJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_spuo_-_igman_-_veliko_polje.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli poticajnih grant sredstava za razvoj subjekata male privrede u 2019. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za SPUO - SMILJEVIĆI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_spuo_-_smiljevici.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za MONITORING 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA za SPUO - IGMAN - VELIKO POLJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_spuo_-_igman_-_veliko_polje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Stručni tim za SPUO - BJELAŠNICA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_strucni_tim_za_spuo_-_bjelasnica.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za ISPITIVANJA I KONTROLU INSTALACIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_ispitivanja_i_kontrolu_instalacija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUka za SPUO - GORNJE TELALOVO POLJE I 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_spuo_-_gornje_telalovo_polje_i.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o provođenju supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj44.vp_-_pravilnik.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Stručni tim za SPUO - IGMAN - VELIKO POLJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon strucni_tim_za_spuo_-_igman_-_veliko_polje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Nadzorni organ za FASADU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_nadzorni_organ_za_fasadu.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/16 PDF icon 46/16