617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 501 - 600 od 3859
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o plaćanju pumpi centr. grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_placanju_pumpi_centr._grijanja.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA za nabavku pumpi za centralno grijanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_pumpi_za_centralno_grijanje.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o investiranju javnih sredstava Kantona Sarajevo sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na isti, Odluka o imenovanju investicionog menadžera ( "Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/19), Politika investiranja raspoloživi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/19 PDF icon pravilnik_o_investiranju_javnih_sredstava_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon politika_investiranja_raspolozivih_novcanih_sredstava_ks.pdf, PDF icon odluka_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon odluka_o_stavljanju_van_snage_odluke_o_imenovanju_investicionog_menadzera_za_investicionu_instituciju_ministarstvo_finansija_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izrada Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište na lokalitetu Avde Hodžića do br.55, Općina Novi Grad 'Službene novine FBiH' 35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_12.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Trg Heroja br.16 'Službene novine FBiH' 35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_10.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul.Maršala Tita br.32 'Službene novine FBiH' 35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_11.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini prilikom penzionisanja- namještenici 'Službene novine FBiH' 45.(1) 7) PDF icon rjesenje_o_otpremnini_prilikom_penzionisanja-_namjestenici.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava kojima se finansiraju/sufinansiraju troškovi pripreme i distribucije toplog obroka u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj46.vp_-_pdfdownload_pravilnik.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Rezidencijalno naselje Bojnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o prestanku uvećanja plaće za 20% zbog obavljanja poslova i drugog radnog mjesta, zbog prestanka bolovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_prestanku_uvecanja_place_za_20_zbog_obavljanja_poslova_i_drugog_radnog_mjesta_zbog_prestanka_bolovanja.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH», broj: 54/19) 'Službene novine FBiH' 54/19 Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i EBRD-a za Projekat "Javni prevoz Sarajevo"-DIO 2", 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/19 PDF icon 48/19, PDF icon 12/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije za izgradnju stambenog naselja "Drozgometva" Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o javnoj nabavci "Monitoring Zavoda u 2020-2022. godina" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za porodilje o razlici plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_za_porodilje_o_razlici_place.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o uvećanju plaće za 20% zbog obavljanja poslova i drugog radnog mjesta-Džiho Mirsada 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/19 PDF icon rjesenje_o_uvecanju_place_za_20_zbog_obavljanja_poslova_i_drugog_radnog_mjesta-dziho_mirsada.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini prilikom penzionisanja- državni službenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini_prilikom_penzionisanja-_drzavni_sluzbenici.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke o ""Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020-2022. god." 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju komisije za imenovanje pružaoca usluge "Monitoring Zavoda u 2020-2022. godine." 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o javnoj nabavci usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020-2022. god." 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_td.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o odobravanju kupovine novogodišnjih paketića za djecu zaposlenika Zavoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 35/05 PDF icon rjesenje_o_odobravanju_kupovine_novogodisnjih_paketica_za_djecu_zaposlenika_zavoda.pdf
Direkcija robnih rezervi Zakon ZAKON O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_inspekcijama_kantona_sarajevo.pdf
Direkcija robnih rezervi Zakon ZAKON O ROBNIM REZERVAMA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_robnim_rezervama_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o dodjeli namjenskih sredstava-vodne naknade Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista kategorije registraturne i arhivske građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon registraturna_lista.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Posebno područje Mojmilo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE za SPUO - IGMAN - VELIKO POLJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_spuo_-_igman_-_veliko_polje.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli poticajnih grant sredstava za razvoj subjekata male privrede u 2019. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za SPUO - SMILJEVIĆI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_spuo_-_smiljevici.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za MONITORING 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA za SPUO - IGMAN - VELIKO POLJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_spuo_-_igman_-_veliko_polje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Stručni tim za SPUO - BJELAŠNICA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_strucni_tim_za_spuo_-_bjelasnica.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za ISPITIVANJA I KONTROLU INSTALACIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_ispitivanja_i_kontrolu_instalacija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUka za SPUO - GORNJE TELALOVO POLJE I 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_spuo_-_gornje_telalovo_polje_i.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za SPUO - BJELAŠNICA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_spuo_-_bjelasnica.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru INTERNET KONEKCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_internet_konekcija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje KOMISIJA za OSIGURANJE UPOSLENIKA. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon komisija_za_osiguranje_uposlenika.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za FASADU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_fasadu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA poništenje tendera ISPITIVANJA I KONTROLU INSTALACIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_ponistenje_tendera_ispitivanja_i_kontrolu_instalacija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za INTERNET KONEKCIJA. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_internet_konekcija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje KOMISIJA za STRUČNI TIM SPUO - SMILJEVIĆI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon komisija_za_strucni_tim_spuo_-_smiljevici.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Komisija za ESRI ArcGISS licence. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_esri_arcgiss_licence.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o provođenju supervizije u ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj44.vp_-_pravilnik.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Stručni tim za SPUO - IGMAN - VELIKO POLJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon strucni_tim_za_spuo_-_igman_-_veliko_polje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE - Nadzorni organ za FASADU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_nadzorni_organ_za_fasadu.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/16 PDF icon 46/16
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje Poljine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o smještaju, čuvanju i postupanju sa privremeno oduzetim predmetima od strane policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/19 PDF icon 42/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put i Putni nalog-2019.god. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_i_putni_nalog-2019.god-.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o evaluaciji strateških dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_evaluaciji_strateskih_dokumenata.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o izradi indeksa razvijenosti_u FBiH Sl novine 'Službene novine FBiH' 17/19 PDF icon uredba_o_izradi_indeksa_razvijenosti_u_fbih_sl_novine.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o trogodisnjem i godisnjem planiranju 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_trogodisnjem_i_godisnjem_planiranju.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o izradi strateskih dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_izradi_strateskih_dokumenata.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru internet konekcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_internet_konekcija.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke usluge: Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Saita Orahovca broj 9. 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_9.pdf
Općina Trnovo Ostalo Zaključak 01-05-19-11 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon zakljucak_01-05-19-11.pdf
Općina Trnovo Ostalo Zaključak broj 01-05-19-12 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon zakljucak_broj_01-05-19-12.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2019. do 30.06.2019. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2019._do_30.06.2019._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju postupku kupovine hotela Igman i olimpijske kuće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_pristupanju_postupku_kupovine_hotela_igman_i_olimpijske_kuce.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbii_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju članova skupštine javnog komunalnog preduzeća Trnovo d.o.o. Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_imenovanju_clanova_skupstine_javnog_komunalnog_preduzeca_trnovo_d.o.o_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju članova skupštine javnog komunalnog preduzeća Trnovo d.o.o Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_razrjesenju_clanova_skupstine_javnog_komunalnog_preduzeca_trnovo_d.o.o_trnovo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA - Tender MONITORING 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_-_tender_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za porodilje o razlici plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_za_porodilje_o_razlici_place.pdf
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o davanju prethodne saglasnosti na program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo i Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/19 PDF icon 41/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Dragovići" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Plan ili program Nacrt Programa rada KZBPP za 2020. godinu Interni dokument PDF icon Nacrt programa rada KZBPP za 2020 godinu.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ostalo Izvještaj o radu KZBPP za 2018.godinu Interni dokument PDF icon Izvještaj o radu KZBPP.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon_o_volontiranju_FBiH 110_12 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_volontiranju_fbih_110_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu izdavanja volonterske knjižice 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_izgledu_i_nacinu_izdavanja_volonterske_knjizice.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obavezama organizatora volontiranja, sadržaju i načinu podnošenja izvještaja 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_obavezama_organizatora_volontiranja.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku akreditiranja organizatora volontiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_postupku_akreditiranja_organizatora_volontiranja.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o federalnoj nagradi za volontiranje 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_federalnoj_nagradi_za_volontiranje.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/12, PDF icon 93/13, PDF icon 93/15
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 47/08 i 101/16 PDF icon 47/08, PDF icon 101/16
Ministarstvo finansija Uredba Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 106/14
Ministarstvo finansija Uredba Etički kodeks/kodeks profesionalne etike za interne revizore u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Ministarstvo finansija Uredba Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/15, PDF icon 48/17
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Konkurentskog postupka javne nabavke usluga: Izrada geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta i projekta montitoringa za klizište na lokalitetu Rafaela Gaona br. 21 - 41. 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_6.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke usluga: Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Senada Čolića broj 22. 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_7.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put i Putni nalog-2019.god.-Damir Lukić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_i_putni_nalog-2019.god_.-damir_lukic.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/19
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organiaciji JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/19
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat "Javni prevoz Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 i 12/20 PDF icon 40/19, PDF icon 12/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku Direktnog sporazuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o utvrdjivanju obrasca registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma.pdf