617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 501 - 600 od 4184
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoĉa 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Osenik 1" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 5" Tarĉin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 2 i 3" Tarĉin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Pazarić 2" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Do" Lješevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o vrsti signalizacije, sadržaju, mjestu postavljanja i drugim pitanjima od znaĉaja za ostvarenje funkcija signalizacije na skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/21 PDF icon 9/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Naredba o listi teških bolesti odnosno teških tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon broj-30.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Procedura ili vodič Vodić za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 32/1 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Riješenje o isplati jednokratne novčane pomoći (Emina Kašmo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_emina_kasmo002_redacted.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR3
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o procedurama i kriterijima kultura 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/22
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kriterijima sport 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/22
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/22
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Program o dopunama Programa SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Plan ili program Krizni plan pripravnosti Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o razrješenju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta PIU - za realizaciju projekta Izgradnja saobraćajnica u Sarajevu II faza (I i IX transverzala) Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju lica za informisanje Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta - izgradnja gradskih saobraćajnica - II faza Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o određivanju naknade za rad članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17, 35/20, 40/20 PDF icon ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU - 33 - 17.PDF, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 35 - 20.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 40 - 20.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14, 23/16 PDF icon ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA - 36-14.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA - 23-16.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O STVARNIM PRAVIMA 'Službene novine FBiH' 66/13, 100/13 PDF icon ZAKON O STVARNIM PRAVIMA - 66-13.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA - 100-13.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O EKSPROPRIJACIJI 'Službene novine FBiH' 70/07, 36/10, 25/12, 8/15, 34/16 PDF icon ZAKON O EKSPROPRIJACIJI - 70 - 07.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 36 - 10.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 25 - 12.pdf, PDF icon Zakon o eksproprijaciji Odluka Ustavnog suda SL NOV FBIH 8 15.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 34 - 16.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99 PDF icon ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU - 02 - 98.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU - 48 - 99.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 25/03, 16/04, 67/05 PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 25 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 16 - 04.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 67 - 05.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 53/03, 73/05, 19/06, 98/15 PDF icon ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - 53 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 73 - 05.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 19 - 06.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 98 - 15.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 32/01, 48/11 PDF icon ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 32-01.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 48-11.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08, 7/12, 44/16 PDF icon ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU - 33-08 - 7-12 - 44-16.pdf
Pravobranilaštvo Uredba UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/16 PDF icon UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 06-16.pdf
Pravobranilaštvo Odluka ili rješenje ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/05 PDF icon ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO - 36 - 05.pdf
Pravobranilaštvo Pravilnik PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 25 - 20.pdf
Pravobranilaštvo Pravilnik PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/08 PDF icon PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU - 17 - 08.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 1 - zahtjev za pristup informacijama Interni dokument PDF icon obrazac_1_-_zahtjev_za_pristup_informacijama.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama i Rješenje o imenovanju službenika za informisanje Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama_i_rjesenje_o_imenovanju_sluzbenika_za_informisanje.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič INDEKS REGISTAR INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA Interni dokument PDF icon indeks_registar_informacija_u_posjedu_ministarstva.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 2 - primjer zahtjeva za pristup informacija Interni dokument PDF icon obrazac_2_-_primjer_zahtjeva_za_pristup_informacija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke usluge „VPN linka 25 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budžetiranja PJI sa (PIMIS) – jedinstvenim informacionim 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Re 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon sken_-_odluka_za_td_up_solaris.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje Mrakovo 2 Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_undp.pdf, PDF icon aneks_a_sporazuma.pdf, PDF icon amandman_br._1.pdf, PDF icon dopuna_aneksa_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Tarčin Interni dokument PDF icon sporazum_ceb_ii_tarcin.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Hrasnica Interni dokument PDF icon sporazum_ceb_ii_hrasnica.pdf, PDF icon aneks_sporazuma_ceb_ii_hrasnica.pdf, PDF icon sporazum_hrasnica_ceb_ii.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' 69/10 PDF icon 69/10
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji u postupku prihvata, proprata i privremenog zbrinjavanja djece bez pratnje koja se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon protokol_o_saradnji_u_postupku_prihvata_proprata_i_privremenog_zbrinjavanja_djece_bez_pratnje_koja_se_vracaju_u_bih_po_osnovu_sporazuma_o_readmisiji_0.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Privremeno uputstvo o načinu utvrđivanja i definisanja elemenata tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo broj: 04-14-3020/16 od 3.2.2016. Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Plan sigurnosti ličnih podataka Ministarstva saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja_fondacija u pružanju pomoći žrtvama ratnih zločina, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području KS Interni dokument PDF icon protokol_o_medusobnoj_saradnji_nadleznih_institucija_i_udruzenja_fondacija_u_pruzanju_pomoci_zrtvama_ratnih_zlocina_uspostavljenom_institucionalnom_mrezom_na_podrucju_ks.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon 6/20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji u oblasti alternativnog smještaja djece bez roditeljskog staranja u porodice u okviru SOS Dječijih sela Interni dokument PDF icon protokol_sos_kinderdorf_i_ministarstvo_od_12.04.2019_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon protokol_o_postupanju_nadleznih_organa_u_prihvatu_propratu_i_privremenom_zbrinjavanju_ranjivih_readmisiranih_osoba_koje_se_vracaju_po_osnovu_sporazuma_o_readmisiji_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji u procesu smještaja i boravka studenata - štičenika Doma za djecu u JU Studentski centar Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_u_procesu_smjestaja_i_boravka_studenata_-_sticenika_doma_za_djecu_u_ju_studentski_centar_sarajevo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji u oblasti primjene informacionog sistema SOTAC Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_u_oblasti_primjene_informacionog_sistema_sotac.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u MBP 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48_20 PDF icon pravilnik_o_provod.zakona_o_zast.licnih_podataka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOVAC I“, po 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o cijeni mjesečne karte za prijevoz nezaposlenih osoba u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/20 PDF icon 32/20
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon 17/19
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon 50/17
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o visini naknade za vanredni prijevoz 'Službene novine FBiH' 87/10 PDF icon 87/10
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/19 PDF icon 31/19
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o zonama javnih parkirališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/19 PDF icon 26/19
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o obliku i sadržaju krovne taksi oznake 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/18 PDF icon 5/18
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o cijenama korištenja javnih parkinga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/19, PDF icon 48/20
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o raspodjeli prihoda koji su ostvareni prodajom svih vrsta prijevoznih karata osim pojedinačnih karata Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o namjeni i raspodjeli sredstava od naknade za korištenje taksi stajališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/17 PDF icon 5/17
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOV 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_revizije_za_up_vitkovac_i.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/15 PDF icon 42/15
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o visini uplate minimalnog dijela mjesečne obaveze po sporazumu o plaćanju duga za javne prihode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/16 PDF icon 27/16
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon 2/21
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/21, 34/22 PDF icon 6/21, 34/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Solaris 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Brezovača 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/11, 36/15 i 11/19 PDF icon 8/11, 36/15 i 11/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/12, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20 i 51/20 PDF icon 2/12, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20 i 51/20
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/97 PDF icon 6/97
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/15, PDF icon 27/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu Interni dokument PDF icon 34448_20.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_kompjutera_i_laptopa.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantnonu Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_na_prevenciji_institucionalizacije_osoba_s_invaliditetom_u_ks_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavke usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/21 PDF icon 4/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o vrsti, iznosu, uslovima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_8_21.pdf, PDF icon obrazac_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program interventne podrške socijalno najugroženijim licima i porodicama u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa Interni dokument PDF icon program_interventne_podrske.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji od 26.07.2019. godine Interni dokument PDF icon protokol_o_saradnji.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 14.05.2020. godine Interni dokument PDF icon memorandum_o_saradnji.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_rezervni_dijelovi_komp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za isplatu naknada - Tim monitoring 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_tim_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za isplatu naknada - Program javnih investicija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_program_javnih_investicija.pdf