617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 501 - 600 od 4507
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/22 PDF icon pravilnik.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_i_postupanju_po_prijavama_u_ministarstvu_saobracaja_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta - rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon instrukcija-renta.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2022. GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 12_program_utroska_snks_44_22.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u ZiK-u Interni dokument PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_u_zik-u.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija KS da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja KS u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanje po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik-korupcija.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_materijalnoj_podrsci_porodicama_s_djecom_u_fbih.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon uredba-rjesavanje_stambenih_potreba_22.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22, 46/22 PDF icon pravilnik_korupcija_22.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravilnika-korupcija.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hrasno I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije te zaštiti lica koje prijavljuje korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/22 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_22_odluka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 2 - Obrazac za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja Interni dokument PDF icon Obrazac 2
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 1 - Obrazac za provođenje prethodne procjene uticaja Interni dokument PDF icon Obrazac 1
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 2022 39/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 39/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat Urbanistički projekat Štinji do Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_troskova_uredenja_gradevinskog_zemljista_za_prostorni_obuhvat_urbanisticki_projekat_stinji_do_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo II 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo_ii.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_novcanim_podsticajima_u_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.06.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_30.06.2022.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35/22
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon 38/22
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/22 PDF icon 30/22
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_u_zavodu_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_u_zavodu_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na naknadu troškova dženaze-sahrane 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/22 PDF icon instrukcija_dzenaze.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon pravilnik_o_dodjeli_stana_u_vlasnistvo.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_privrede_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu - septembar 2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon Odluka
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada sa obrascem 'Službene novine Kantona Sarajevo' Službene novine Kantona Sarajevo broj: 29/22 , Službene novine Kantona Sarajevo broj 38/22 PDF icon skm_224e_22090210040.pdf, PDF icon skm_224e_22092608200.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 3_22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2022. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35/22
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/23 PDF icon pravilnik_za_utvrdivanje_prava_na_dodjelu_jednokratne_novcane_pomoci.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/22 PDF icon 36/22, PDF icon 40/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Uputstvo o izmjenama Uputstva o primjeni Uredbe o subvencioniranju troškova prevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22, 44/22, 52/22 PDF icon 35/22, 44/22, 52/22
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Obrazac o pečačenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon skm_224e_22092608200.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/22 PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o pružanju konsultantskih usluga Ademović - Nožica i partneri Interni dokument PDF icon UGOVOR
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Pravilnik_preuzmi, PDF icon Pravilnik_o_izmj._Pravilnika
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Odluka o dopunama Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon odluka_o_dopunama_odluke_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrede i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon uredba_o_izmjenama_i_dopunama_uredbe_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 45.215.450 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon 32/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem omogućavanja javnih stambenih rješenja" u okviru projekta CEB II 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_22.pdf, PDF icon odluka_3.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Jagomir I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_22.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Pofalići 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe SN 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/22
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška SN KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/22
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda za dijasporu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/22 PDF icon 25/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_unutrasnjoj_organizaciji.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 01.03.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_01.03.2022.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve ze period 01.01.2021 do 31.12.2021 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_ze_period_01.01.2021_do_31.12.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini komunalnih taksi općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_visini_komunalnih_taksi_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_osnivanju_opcinskog_staba_civilne_zastite_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_31.12.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i dr.nesreća na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_organizovanju_i_funkcionisanju_zastite_i_spasavanja_ljudi_i_materijalnih_dobara_od_prirodnih_i_dr.nesreca_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.godinu.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu dodjelu novčanih sredstava za održivi povratak za povratnike van Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01._odlukao_raspisivanju_javnog_poziva_2.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambena zona Šip 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Breka 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Odluka o načinu korištenja drugog dijela godišnjeg odmora za zaposlenike ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_nacinu_koristenja_drugog_dijela_godisnjeg_odmora_za_zaposlenike_zik-a.pdf
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/22 PDF icon 23/22
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o razrješenju predsjednika, članova i sekretara Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/22 PDF icon 23/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alipašin Most II i III 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije "Kamenica" 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu pomoći općinama iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon 22/22, PDF icon 19/23
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o vremenu rada sa strankama u prostorijama ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_vremenu_rada_sa_strankama_u_prostorijama_zik-a.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o vremenu rada sa strankama u prostorijama ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_vremenu_rada_sa_strankama_u_prostorijama_zik-a.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima raspolaganja nakretninama u vlasništvu ZiK-a 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon pravilnik_o_nacinu_i_uslovima_raspolaganja_nakretninama_u_vlasnistvu_zik-a.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije "Osenik" 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o korišetnju službenih vozila Interni dokument PDF icon pravilnik_o_korisetnju_sluzbenih_vozila.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o standardima za uvođenje i realizaciju javno dostupne rane defibrilacije na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 PDF icon 18/22
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/22 PDF icon 15/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 PDF icon 18/22
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Prečišćeni tekst pravilnika o priznavanju troškova nabavke skupih COVID lijekova i lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Prečišćeni tekst - preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o naknadi za rad miritelja, arbitara i tehničkog lica za obavljanje administrativnih poslova za mirovno vijeće i arbitražno vijeće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16-22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli jednokratne pomoći u budžetskoj 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_22.pdf, PDF icon obrazac_jnp_2022.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Interna procedura broj 3. za izradu opštih akata javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon interna_procedura_br._3.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Interna procedura broj 2. za davanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative u Ministarstvu Interni dokument PDF icon interna_procedura_br._2.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Pašino Brdo I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Poslovna zona Šip 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju program utroška kapitalnih transfera utvrđenih budžetom KS Ministarstva kulture i sporta za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Omerbašić i dr.protiv BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/22 PDF icon 4/22
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 10/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Interresornog tima za izradu i implementaciju Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1-22_rjesenje.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12-22_odluka_o_visini_koeficijenta.pdf