617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 201 - 300 od 3872
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' 69/10 PDF icon 69/10
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon protokol_o_postupanju_nadleznih_organa_u_prihvatu_propratu_i_privremenom_zbrinjavanju_ranjivih_readmisiranih_osoba_koje_se_vracaju_po_osnovu_sporazuma_o_readmisiji_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji u postupku prihvata, proprata i privremenog zbrinjavanja djece bez pratnje koja se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji Interni dokument PDF icon protokol_o_saradnji_u_postupku_prihvata_proprata_i_privremenog_zbrinjavanja_djece_bez_pratnje_koja_se_vracaju_u_bih_po_osnovu_sporazuma_o_readmisiji_0.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Privremeno uputstvo o načinu utvrđivanja i definisanja elemenata tarifnog sistema u Kantonu Sarajevo broj: 04-14-3020/16 od 3.2.2016. Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Plan sigurnosti ličnih podataka Ministarstva saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja_fondacija u pružanju pomoći žrtvama ratnih zločina, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području KS Interni dokument PDF icon protokol_o_medusobnoj_saradnji_nadleznih_institucija_i_udruzenja_fondacija_u_pruzanju_pomoci_zrtvama_ratnih_zlocina_uspostavljenom_institucionalnom_mrezom_na_podrucju_ks.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon 6/20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji u oblasti alternativnog smještaja djece bez roditeljskog staranja u porodice u okviru SOS Dječijih sela Interni dokument PDF icon protokol_sos_kinderdorf_i_ministarstvo_od_12.04.2019_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji u procesu smještaja i boravka studenata - štičenika Doma za djecu u JU Studentski centar Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_u_procesu_smjestaja_i_boravka_studenata_-_sticenika_doma_za_djecu_u_ju_studentski_centar_sarajevo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji u oblasti primjene informacionog sistema SOTAC Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_u_oblasti_primjene_informacionog_sistema_sotac.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u MBP 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48_20 PDF icon pravilnik_o_provod.zakona_o_zast.licnih_podataka.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5_21 PDF icon pravilnik-jnp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOVAC I“, po 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon 17/19
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o naknadama troškova za službena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon 50/17
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon 21/19
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o visini naknade za vanredni prijevoz 'Službene novine FBiH' 87/10 PDF icon 87/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o cijeni mjesečne karte za prijevoz nezaposlenih osoba u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/20 PDF icon 32/20
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o zonama javnih parkirališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/19 PDF icon 26/19
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o obliku i sadržaju krovne taksi oznake 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/18 PDF icon 5/18
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o cijenama korištenja javnih parkinga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/19, PDF icon 48/20
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o raspodjeli prihoda koji su ostvareni prodajom svih vrsta prijevoznih karata osim pojedinačnih karata Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o namjeni i raspodjeli sredstava od naknade za korištenje taksi stajališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/17 PDF icon 5/17
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOV 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_revizije_za_up_vitkovac_i.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o subvencioniranju i participaciji u troškovima prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/15 PDF icon 42/15
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o visini uplate minimalnog dijela mjesečne obaveze po sporazumu o plaćanju duga za javne prihode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/16 PDF icon 27/16
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon 2/21
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/16, PDF icon 34/18, PDF icon 45/20
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/19 PDF icon 31/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/21 PDF icon 6/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Solaris 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Brezovača 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/12, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20 i 51/20 PDF icon 2/12, 41/12, 8/15, 13/17, 50/20 i 51/20
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/11, 36/15 i 11/19 PDF icon 8/11, 36/15 i 11/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/97 PDF icon 6/97
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu Interni dokument PDF icon 34448_20.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_kompjutera_i_laptopa.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom u Kantnonu Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_na_prevenciji_institucionalizacije_osoba_s_invaliditetom_u_ks_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavke usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/21 PDF icon 4/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o vrsti, iznosu, uslovima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_8_21.pdf, PDF icon obrazac_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program interventne podrške socijalno najugroženijim licima i porodicama u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa Interni dokument PDF icon program_interventne_podrske.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji od 26.07.2019. godine Interni dokument PDF icon protokol_o_saradnji.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 14.05.2020. godine Interni dokument PDF icon memorandum_o_saradnji.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_rezervni_dijelovi_komp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za isplatu naknada - Tim monitoring 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_tim_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za isplatu naknada - Program javnih investicija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_program_javnih_investicija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „Godišnje pretplate na tehnologiju i tehničko održavanje sistema Gauss WebPresenter i Gauss Lupis“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_gauss_licenci.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i registara koji sadrže osobne podatke i koje vodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/20 PDF icon 52/20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti JU "Djeca Sarajeva" na visinu mjesečne cijene za boravak djece u vrtiću 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-38_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_21.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODRŽAVANJE SISTEMSKE MREŽE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_odrzavanje_sistemske_mreze.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke radova „Ugradnja nove pumpe u kotlovnici u Zavodu u ul. Kaptol br. 16“, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_pumpu_cg.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije za javne nabavke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge „Ažuriranje geodetske podloge sa vektorizacijom i izradom baze podataka“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „RADIĆEVA-PASAŽ“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_up_radiceva-pasaz.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka (Mjesecna cijena naknade boravka djece s poteskocama koja paralelno koriste usluge JU "Djeca Sarajeva" i specijalne predskolske ustanove) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj35.vp_-_pdfdownload.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke sluga za „POPRAVAK VOZILA ŠKODA“ u vlasništvu Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_popravku_skode.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o nastavku postupka javne nabavke „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2012. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_i_zakljucak_o_nastavku_postupka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Ažuriranje geodetske podloge sa vektorizacijom i izradom baze podataka“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „RADIĆEVA-PASAŽ“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_direktni_up_radiceva-pasaz.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS putem otvorenog postupka – ponovljeni postupak- 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_ponude.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o nastavku postupka javne nabavke „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2012. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ocjeni rada policijskih službenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku robe „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS putem otvorenog postupka – ponovljeni postupak- 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_ponude.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „TONERA I KETRIDŽA za 2021. – 2023. godinu“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_rac._opremu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „RAČUNARSKE OPREME: SERVERA – BEKAPA – FC Kartice“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_rac._opremu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o isplati regresa (Zina Ruždić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon zina_rjesenje.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u ZiK-u Interni dokument PDF icon instrukcija_o_nacinu_vrsenja_kancelarijskog_poslovanja_u_zik-u.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 2.095.000 KM kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/20 PDF icon 47/20
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da provede aktivnosti na formiranju nove kreditne linije koja će se uspostaviti putem KGF u okviru SERDA d.o.o 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/20 i 20/21 PDF icon 48/20, PDF icon 20/21, PDF icon 25/21
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/20
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 43/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o i 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_td_za_up_vitkovac_i.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku KOMPJUTERA za izradu 3D modela i LAPTOPA za potrebe Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odabiru.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „SOFTVERA za finansije, blagajnu i stalna sredstva“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/20 PDF icon 45/20, PDF icon obrasci - 47/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „WEB KAMERA - USB“ za potrebe Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge „Revizije projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Regulacionog plana „PODGAJ – TEKIJA“ putem direktnog p 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_-_revizija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge provedbe i izvedbe Strategijske procjene uticaja na okoliš za Regulacioni plan „Apartmansko naselje Paljevo“ – Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_spuo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA za izradu 3D modela“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon o_d_l_u_k_u.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije za javnu nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2021. – 2023. god.“ putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o javnoj nabavci roba „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku podloga za RP PODGAJ-TEKIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_najpovoljnije_ponude_za_nabavku_podloga_za_rp_podgaj-tekija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Regulacionog plana „PODGAJ - TEKIJA“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_reviziju_rp_podgaj-tekija.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećima licima 'Službene novine FBiH' 77/20 PDF icon 77/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu prikupljanja i obradi statističkih podataka u saobraćajnim nezgodama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/20 PDF icon 63/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o isplati troškova sahrane 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_fahrija_belko.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Mrakovo-Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje Doci I-Ilijaš 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi