617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 101 - 200 od 3872
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/21 PDF icon 17/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o stručnom usavršavanju u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 26/21 PDF icon 26/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Edin Trgo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_3.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Nabavka usluge - provedba i izrada SPUO za RP "Apartmansko naselje Paljevo"- Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga_-_druga.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Amsal Sobo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_2_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke robe „LJETNIH GUMA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_guma.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o poništenju Odluke o izboru („SOLARIS“ U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA LOT-3) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_ponistenju_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije (SOLARIS) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje-_komisija_up_solaris.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o programu utroška sredstava, iznosima novčanog podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_programu_utroska_sredstava_iznosima_novcanih_podsticaja_minimalnim_uslovima_za_pocetak_proizvodnje_minimalnim_uslovima_za_investiranje_i_rokovima_podnosenja_zahtjeva_za_2021.godinu.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge provedbe i izrade Strategijske procjene uticaja na okoliš za Regulacioni plan „Apartmansko naselje Paljevo“ – Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program podrške licima u stanju socijalne potrebe u Kantonu Sarajevo za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_21.pdf
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42_20_kol_ugovor_sindikat_policije.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36_20_kolektivni_ugovor_predskolski.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19_kol_ugovor_dr_medicine_i_stomatolog.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52_19_kol_ugovor_kultura.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva za Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju – Sarajevo Interni dokument PDF icon kolektivni_ugovor_radnika_u_saobracaju.pdf
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu, dijelovima i boji posebne uniforme i dopunskih dijelova uniforme policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/20 PDF icon 37/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Ministarstvo finansija Zakon KOLEKTIVNI UGOVOR za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/21 PDF icon 14/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Jelik 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Privredna zona Rajlovac 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/21 PDF icon 11/21
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Dražena Vidakovića - PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA Interni dokument PDF icon UGOVOR
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budzet Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_ks_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budzet Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon bks_2020.pdf, PDF icon izmjene_i_dopune_bks_za_2020.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon sl.novine_ks_broj_51-17.pdf, PDF icon zakon_o_izmjenama_zakona_o_izvrsavanju_budzeta_ks_za_2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_bks_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10-20_1.pdf, PDF icon 18-20_1.pdf, PDF icon 29-20_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_kanton_sarajevo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Adnan Šabeta) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_4.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o povećanju plate (Nermina Hodžić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Saopćenje o prosječnim potrebama osobe koja zahtijeva izdržavanje s obzirom na troškove života 'Službene novine FBiH' PDF icon broj020.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine iznosa za mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju za 2021.godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_utvrdivanju_iznosa_mjesecnog_novcanog_primanja_za_personalnu_asistenciju.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine iznosa dječijeg dodatka za 2021. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_utvrdivanju_visine_iznosa_djecijeg_dodatka_za_2021._godinu.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka-visina_osnovice_mjesecnih_novc.primanja_11-21.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija- personalna asistencija ratnih vojnih invalida paraplegičara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/21 PDF icon instrukcija-personalna_asistencija_12-21.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrdjivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_za_2020.godinu_2_compressed_compressed.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2020.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o donošenju pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2020. do 30.09.2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020.-30.09.2020_2.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za perio 01.01.2020. do 30.06.2020. PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020-30.06.2020_compressed.pdf
Općina Trnovo Ostalo Budžet Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o davanju saglasnosti za plaćanje polaganja stručnog ispita iz oblasti građevinarstva (Nedim Đuzo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede i Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_izmj_pravilnika_o_unutr_org_mp.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 5" Tarĉin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 2 i 3" Tarĉin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Pazarić 2" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Do" Lješevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Pazarić 1" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje "Milakov Do" Misoĉa 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Osenik 1" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o vrsti signalizacije, sadržaju, mjestu postavljanja i drugim pitanjima od znaĉaja za ostvarenje funkcija signalizacije na skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/21 PDF icon 9/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Naredba o listi teških bolesti odnosno teških tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon broj-30.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Procedura ili vodič Vodić za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 32/1 PDF icon vodic_za_pristup_informacijama_u_zpr_ks.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Riješenje o isplati jednokratne novčane pomoći (Emina Kašmo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_emina_kasmo002_redacted.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR3
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kriterijima sport SNKS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Program o dopunama Programa SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o procedurama i kriterijima kultura SN KS 8 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/21
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima i placama ZiS Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima_i_placama_2012.pdf, PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima_i_placama_2012_izmjena_1.pdf
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Plana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Plan ili program Krizni plan pripravnosti Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta - izgradnja gradskih saobraćajnica - II faza Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o određivanju naknade za rad članovima Vijeća za sigurnost saobraćaja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o razrješenju voditelja i članova Jedinice za implementaciju projekta PIU - za realizaciju projekta Izgradnja saobraćajnica u Sarajevu II faza (I i IX transverzala) Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju lica za informisanje Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99 PDF icon ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU - 02 - 98.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU - 48 - 99.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 25/03, 16/04, 67/05 PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 25 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 16 - 04.pdf, PDF icon ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJISTU FBIH - 67 - 05.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU 'Službene novine FBiH' 53/03, 73/05, 19/06, 98/15 PDF icon ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - 53 - 03.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 73 - 05.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 19 - 06.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - 98 - 15.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 32/01, 48/11 PDF icon ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 32-01.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 48-11.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/08, 7/12, 44/16 PDF icon ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU - 33-08 - 7-12 - 44-16.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17, 35/20, 40/20 PDF icon ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU - 33 - 17.PDF, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 35 - 20.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - 40 - 20.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/14, 23/16 PDF icon ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA - 36-14.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA - 23-16.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O STVARNIM PRAVIMA 'Službene novine FBiH' 66/13, 100/13 PDF icon ZAKON O STVARNIM PRAVIMA - 66-13.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA - 100-13.pdf
Pravobranilaštvo Zakon ZAKON O EKSPROPRIJACIJI 'Službene novine FBiH' 70/07, 36/10, 25/12, 8/15, 34/16 PDF icon ZAKON O EKSPROPRIJACIJI - 70 - 07.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 36 - 10.pdf, PDF icon ZAKON O DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 25 - 12.pdf, PDF icon Zakon o eksproprijaciji Odluka Ustavnog suda SL NOV FBIH 8 15.pdf, PDF icon ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI - 34 - 16.pdf
Pravobranilaštvo Uredba UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/16 PDF icon UREDBA O BROJU ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 06-16.pdf
Pravobranilaštvo Odluka ili rješenje ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/05 PDF icon ODLUKA O STANDARDIMA I KRITERIJ ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO - 36 - 05.pdf
Pravobranilaštvo Pravilnik PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/08 PDF icon PRAVILNIK O POSLOVANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE U PRAVOBRANILAŠTVU - 17 - 08.pdf
Pravobranilaštvo Pravilnik PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA KANTONA SARAJEVO - 25 - 20.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič INDEKS REGISTAR INFORMACIJA U POSJEDU MINISTARSTVA Interni dokument PDF icon indeks_registar_informacija_u_posjedu_ministarstva.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 2 - primjer zahtjeva za pristup informacija Interni dokument PDF icon obrazac_2_-_primjer_zahtjeva_za_pristup_informacija.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 1 - zahtjev za pristup informacijama Interni dokument PDF icon obrazac_1_-_zahtjev_za_pristup_informacijama.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama i Rješenje o imenovanju službenika za informisanje Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama_i_rjesenje_o_imenovanju_sluzbenika_za_informisanje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke usluge „VPN linka 25 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budžetiranja PJI sa (PIMIS) – jedinstvenim informacionim 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Re 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon sken_-_odluka_za_td_up_solaris.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje Mrakovo 2 Ilijas 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Tarčin Interni dokument PDF icon sporazum_ceb_ii_tarcin.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o implementaciji CEB II projekta "Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja" - Hrasnica Interni dokument PDF icon sporazum_ceb_ii_hrasnica.pdf, PDF icon aneks_sporazuma_ceb_ii_hrasnica.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_undp.pdf, PDF icon aneks_a_sporazuma.pdf, PDF icon amandman_br._1.pdf, PDF icon dopuna_aneksa_1.pdf