617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 101 - 200 od 4507
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_veterinarsko-zdravstvenim_uvjetima_za_objekte_koji_proizvode_hranu_zivotinjskog_porijekla.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zdarvstvenoj ispravnosti vode za piće 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zdarvstvenoj_ispravnosti_vode_za_pice.pdf, PDF icon 30-12.pdf, PDF icon 62-17.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uslovima_za_promet_lijekova_koji_se_upotrebljavaju_u_veterinarstvu.pdf, PDF icon 5-10.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_uzimanju_uzoraka_i_proizvoda_i_njihovo_dostavljanje_na_ispitivanje_ovlastenim_strucnim_institucijama.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o visini naknade i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_visini_naknade_i_nacinu_raspodjele_sredstava_za_obavljene_veterinarsko-zdravstvene_preglede_i_kontrolu_na_teritoriji_f_bih.pdf, PDF icon 55-12.pdf, PDF icon 5-16.pdf, PDF icon 62-21.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o metodama savjetodavnog rada 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_metodama_savjetodavnog_rada.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku isplate naknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_sadrzaju_obliku_vodenja_registra_odobrenih_i_registrovanih_objekata_i_nacinu_dodjele_veterinarskih_kontrolnih_i_evidencijskih_brojeva_u_f_bih.pdf, PDF icon 8-14.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenje podataka u Registar poljoprivrednih savjetodavnih službi 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izdavanja_licence_upisu_i_vodenje_podataka_u_registar_poljoprivrednih_savjetodavnih_sluzbi.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o postupku isplate naknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_postupku_isplate_naknade_stete_za_neskodljivo_uklonjene_seropozitivne_zivotinje.pdf, PDF icon 88-18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_obuci_certifikatu_i_registru_poljoprivrednih_savjetodavaca.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Tehničko uputstvo za obilježavanje biciklističkih prelaza na kolovozima javnih puteva na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/23 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrste Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_ciljevima_za_smanjenje_prisustva_bakterija_vrste_salmonella_kod_odraslih_rasplodnih_jata_vrste_gallus_gallus.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_usitnjenom_mesu_poluproizvodima_i_proizvodima_od_mesa.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod koka nosilja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_ciljevima_za_smanjenje_prisustva_bakterija_vrsta_salmonella_enteritidis_i_salmonella_typhimurium_kod_koka_nosilja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste svih registriranih objekata koji rukuju proizvodima životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi, nusproizvodima i hranom za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_jedinstvene_liste_svih_registriranih_objekata_koji_rukuju_proizvodima_zivotinjskog_porijekla_namjenjenih_ishrani_ljudi_nusproizvodima_i_hranom_za_zivotinje.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu odobravanja objekata koji se bave uzgojom živih životinja, proiz., preradom obradom i skladištenjem proizvoda životinjskog porijekla za izvoz na tržište Europske unije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_odobravanja_objekata_koji_se_bave_uzgojom_zivih_zivotinja_proiz._preradom_obradom_i_skladistenjem_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_za_izvoz_na_trziste_europske_unije.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata koje rukuju proizvodima životinjskog porjekla namjenskih israni ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_jedinstvene_liste_odobrenih_objekata_koje_rukuju_proizvodima_zivotinjskog_porjekla_namjenskih_israni_ljudi.pdf, PDF icon 16-16.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju vet.zdrav. uslova za odlaganje, korištenje, sakupljanje, prijevoz, identif. i siljedivost, registraciju i odobravanje pogona,stavljanje na tržište, uvoz, tranzit i izvoz nusproizvoda životinj 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_vet.zdrav_._uslova_za_odlaganje_koristenje_sakupljanje_prijevoz_identif._i_siljedivost_registraciju_i_odobravanje_pogonastavljanje_na_trziste_uvoz_tranzit_i_izvoz_nusproizvoda_zivotinj.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvene liste odobrenih objekata za rukovođenje nusproizvodima životinjskog porjekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_jedinstvene_liste_odobrenih_objekata_za_rukovodenje_nusproizvodima_zivotinjskog_porjekla.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinja na farmama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uslovima_koje_moraju_da_zadovoljavaju_farme_i_uslovima_za_zastitu_zivotinja_na_farmama.pdf, PDF icon 12-13.pdf, PDF icon 74-16.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obilježavanju sirovina i proizvoda životinjskog porijekla i izradi, oblika i sadržaju veterinarskih oznaka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_obiljezavanju_sirovina_i_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_i_izradi_oblika_i_sadrzaju_veterinarskih_oznaka.pdf, PDF icon 75-13.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja životinja koji se odnosi na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog porijekla namjenskih za ljudsku konzumaciju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_u_pogledu_zdravlja_zivotinja_koji_se_odnosi_na_proizvodnju_preradu_stavljanje_u_promet_i_unosenje_proizvoda_zivotinjskog_porijekla_namjenskih_za_ljudsku_konzumaciju.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o utemeljenju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servis 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_utemeljenju_i_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_higijenski_servis.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o tradicionalnom sportskom nadmetanju bikova 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_tradicionalnom_sportskom_nadmetanju_bikova.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_identifikaciji_i_vodenju_evidencije_pasa_macaka_i_pitomih_vretica_u_bih.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o alternativnoj identifikacionoj oznaci za određene sirovine i proizvode životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_alternativnoj_identifikacionoj_oznaci_za_odredene_sirovine_i_proizvode_zivotinjskog_porijekla.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_osnivanju_i_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_sklonista_za_zivotinje.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_za_osnivanje_i_rad_zooloskih_vrtova.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_provedbenim_mjerama_za_odredene_proizvode_na_koje_se_primjenjuju_propisi_o_hrani.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštiti oglednih životinja i uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja se bave izvođenjem ogleda na životinjama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastiti_oglednih_zivotinja_i_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_pravna_lica_koja_se_bave_izvodenjem_ogleda_na_zivotinjama.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namjenjenih prodaji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_uzgoji_kucnih_ljubimaca_namjenjenih_prodaji.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastiti_pasa_koji_se_drze_kao_kucni_ljubimci.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visoko patogene influence ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje žive u zatočeništvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_biosigurnosnim_mjerama_za_smanjenje_rizika_od_prijenosa_visoko_patogene_influence_ptica_koje_zive_u_divljini_na_perad_i_druge_ptice_koje_zive_u_zatocenistvu.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštitu životinja pri klanju ili usmrćivanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastitu_zivotinja_pri_klanju_ili_usmrcivanju.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_zastiti_zivotinja_tijekom_prijevoza_i_s_prijevozom_povezanih_postupaka.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja evidencije oglednim životinjama i vrstama ogleda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_vodenja_evidencije_oglednim_zivotinjama_i_vrstama_ogleda.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o maksimalnom dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_maksimalnom_dozvoljenim_kolicinama_farmakoloski_aktivnih_supstanci_u_proizvodima_zivotinjskog_porijekla.pdf, PDF icon 67-12.pdf, PDF icon 45-16.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za sprečavanje širenja visoko patogene influence ptica na druge ptice držane u zatočeništvu u zoološkim vrtovima i odbrenim tijelima institutima i centrima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_sprecavanje_sirenja_visoko_patogene_influence_ptica_na_druge_ptice_drzane_u_zatocenistvu_u_zooloskim_vrtovima_i_odbrenim_tijelima_institutima_i_centrima.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o držanju opasnih životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_drzanju_opasnih_zivotinja.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35_22.pdf, PDF icon 44_22.pdf, PDF icon 52_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_21.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz provoz kućnih životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uvjetima_u_pogledu_zdravlja_za_nekomercijalni_uvoz_provoz_kucnih_zivotinja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_kojim_se_utvrduju_mjere_za_sprjecavanje_kontrolu_i_iskorjenjivanje_transmisivnih_spongiformnih_encefalopatija.pdf, PDF icon 20-13.pdf, PDF icon 70-14.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o organizaciji službenih kontrolaproizvoda životinjskog podrijekla namjenjenih prehrani ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_organizaciji_sluzbenih_kontrolaproizvoda_zivotinjskog_podrijekla_namjenjenih_prehrani_ljudi.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o provođenju mjera kontrole, praćenja, nadzora i ograničenja kretanja životinja prijemčivih na bolesti plavog jezika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_provodenju_mjera_kontrole_pracenja_nadzora_i_ogranicenja_kretanja_zivotinja_prijemcivih_na_bolesti_plavog_jezika.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje afričke bolesti konja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_otkrivanje_suzbijanje_i_iskorjenjivanje_africke_bolesti_konja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik kojim se predviđaju uslovi i tehnike genotipiziranja PrP gena populacija ovaca u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_kojim_se_predvidaju_uslovi_i_tehnike_genotipiziranja_prp_gena_populacija_ovaca_u_bih.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o dodatnim garancijama za gazdinstva u odnosu na transmisivne spongiformne enecefalopatije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_dodatnim_garancijama_za_gazdinstva_u_odnosu_na_transmisivne_spongiformne_enecefalopatije.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama u slučaju otkrivanja relevantnih serotipova salmonela od interesa za javno zdravstvo kod peradi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_u_slucaju_otkrivanja_relevantnih_serotipova_salmonela_od_interesa_za_javno_zdravstvo_kod_peradi.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_veterinarskim_uvjetima_za_uvoz_odredenih_vrsta_ptica_i_o_uvjetima_karantene.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkih postupaka, metode uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata labaratorijskih testova za vezikularnu bolest svinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_dijagnostickih_postupaka_metode_uzimanja_uzoraka_i_kriterija_za_vrednovanje_rezultata_labaratorijskih_testova_za_vezikularnu_bolest_svinja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_suzbijanje_i_iskorjenjivanje_slinavke_i_sapa.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o implementaciji programa nadgledanja avijarne influience kod peradi i divljih ptica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_implementaciji_programa_nadgledanja_avijarne_influience_kod_peradi_i_divljih_ptica.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima uvoza i provoza životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uslovima_uvoza_i_provoza_zivotinja_sirovina_proizvoda_i_nusproizvoda_zivotinjskog_porijekla_veterinarskih_lijekova_i_hrane_za_zivotinje_u_bih.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinjama akvakulture i njihove proizvode te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uslovima_zdravlja_zivotinja_koji_se_primjenjuju_na_zivotinjama_akvakulture_i_njihove_proizvode_te_sprecavanju_i_suzbijanju_odredenih_bolesti_vodenih_zivotinja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o higijeni hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_higijeni_hrane.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR (2) PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_zoi_84_olimpijski_centar_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_o_dopuni_odluke_o_gradevinskom_zemljistu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta ZOI 84 Olimpijski centar 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_zoi_84_olimpijski_centar_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju članova Skupštine Javnog komunalnog preduzeća Trnovo d.o.o 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_o_razrjesenju_clanova_skupstine_javnog_komunalnog_preduzeca_trnovo_d.o.o.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-03-303523 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/23 PDF icon odluka_broj_01-03-303523.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za kontrolu određenih bolesti životinja i posebne mjere za vazikularnu bolest svinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_kontrolu_odredenih_bolesti_zivotinja_i_posebne_mjere_za_vazikularnu_bolest_svinja.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_kontrolu_i_iskorjenjivanje_bolesti_plavog_jezika.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za nadzor afričke svinjske kuge 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_nadzor_africke_svinjske_kuge.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorištavanje klasične svinjske kuge 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_otkrivanje_suzbijanje_i_iskoristavanje_klasicne_svinjske_kuge.pdf, PDF icon 51-11.pdf, PDF icon 6-12.pdf, PDF icon 4-13.pdf, PDF icon 90-14.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_za_suzbijanje_i_kontrolu_influence.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o statusu država ili regija u odnosu na bovinu spongiformanu encefalopatiju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_statusu_drzava_ili_regija_u_odnosu_na_bovinu_spongiformanu_encefalopatiju.pdf, PDF icon 55-12.pdf, PDF icon 86-12.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o namjerama kontrole njukastl bolesti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_namjerama_kontrole_njukastl_bolesti.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu pračenja zoonoze i uzročnika zoonoze 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_nacinu_pracenja_zoonoze_i_uzrocnika_zoonoze.pdf, PDF icon 96-13.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2022.godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_visini_boravisne_takse_na_podrucju_kantona_sarajevo_za_2022.godine.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_podataka_o_javnim_nabavkama_koje_provode_institucije_ciji_je_osnivac_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o mjerama bruceloze malih preživača 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_mjerama_bruceloze_malih_prezivaca.pdf, PDF icon 83-09.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_metodama_za_kontrolu_meda_i_drugih_pcelinjih_proizvoda.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o provođenju analitičkih metoda tumačenju rezultata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_provodenju_analitickih_metoda_tumacenju_rezultata.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu rada granične veterinarske inspekcije BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_rada_granicne_veterinarske_inspekcije_bih.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o davanju predhodne saglasnosti na program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_davanju_predhodne_saglasnosti_na_program_usavrsavanja_predsjednika_i_clanova_nadzornih_odbora_i_uprava_privrednih_drustava_sa_ucescem_drzavnog_kapitala_iz_nadleznosti_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_obavezne_veterinarsko-zdravstvene_preglede_u_prometu_preko_granice_bih.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_standardima_i_kriterijima_za_imenovanje_lica_koja_nisu_drzavni_sluzbenici_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zabrani stavljanja u promet i primjeni goveđeg hormona samatotropina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_zabrani_stavljanja_u_promet_i_primjeni_govedeg_hormona_samatotropina.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za davanje šume i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i za osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_davanje_sume_i_sumskog_zemljista_u_drzavnom_vlasnistvu_u_zakup_i_za_osnivanje_prava_sluznosti_na_sumi_i_sumskom_zemljistu_u_drzavnom_vlasnistvu.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o određivanju država i teritorija iz kojih je dozvoljen uvoz u BiH pojedinih životinja akvakulture namjenskih uzgoja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_odredivanju_drzava_i_teritorija_iz_kojih_je_dozvoljen_uvoz_u_bih_pojedinih_zivotinja_akvakulture_namjenskih_uzgoja.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanje visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_nacinu_obrazovanja_i_utvrdivanje_visine_naknade_za_rad_radnih_tijela_koje_obrazuje_vlada_kantona_sarajevo_i_rukovodioci_kantonalnih_organa_drzavne_sluzbe.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o dopuni Liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon odluka_o_dopuni_liste_zaraznih_bolesti_zivotinja_od_posebnog_interesa_za_f_bih.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon odluka_o_registru_zaposlenih_u_javnom_sektoru_na_podrucju_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 23-19.pdf, PDF icon 6-21.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Plana službenog uzrokovanja u mljekarama odobrenim i kandidiranim za izvoz u Europsku uniju za 2013.g i Plan službenih kontrola mlijeka i proizvoda od mlijeka za izvoz u Europsku uniju za 2013.g 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_usvajanju_plana_sluzbenog_uzrokovanja_u_mljekarama_odobrenim_i_kandidiranim_za_izvoz_u_europsku_uniju_za_2013.g_i_plan_sluzbenih_kontrola_mlijeka_i_proizvoda_od_mlijeka_za_izvoz_u_europsku_uniju_za_2013.g.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnosticki labaratorij 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_ovlasteni_veterinarski_dijagnosticki_labaratorij.pdf, PDF icon 16-05.pdf, PDF icon 43-09.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o određivanju privremeno graničnog veterinarskog prijelaza 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_odredivanju_privremeno_granicnog_veterinarskog_prijelaza.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekat za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rokova i proizvoda od rakova 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_veterinarsko-zdravstvenim_uvjetima_koje_moraju_ispunjavati_objekat_za_uzgoj_proizvodnju_i_stavljanje_u_promet_riba_i_proizvoda_od_riba_te_rokova_i_proizvoda_od_rakova.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog tireistatskog djelovanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_zabrani_primjene_na_zivotinjama_odredenih_beta-agonista_te_supstanci_hormonskog_tireistatskog_djelovanja.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namjenjeni ishrani ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_nusproizvodima_zivotinjskog_porijekla_i_njihovim_proizvodima_koji_nisu_namjenjeni_ishrani_ljudi.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za izdavanje svjedočanstva (certifikata) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_izdavanje_svjedocanstva_certifikata.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_medijatorima_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_sadrzaju_izgledu_i_nacinu_koristenja_memoranduma_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 29-18.pdf, PDF icon 52-21.pdf, PDF icon 2-22.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o dodjeli poticajnih sredstava za finansiranje-sufinansiranje projekata u cilju ocuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_dodjeli_poticajnih_sredstava_za_finansiranje-sufinansiranje_projekata_u_cilju_ocuvanja_tradicionalnih_i_starih_zanata_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_pravilima_disciplinskog_postupka_za_disciplinsku_odgovornost_drzavnih_sluzbenika_u_organima_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnovač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnovac_kanton_sarajevo.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekta javno-privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_educiranju_ucesnika_u_postupcima_pripreme_i_provedbe_projekta_javno-privatnog_partnerstva.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o opštim uslovima za snabdjevanje vodom za piće, obradu i odvođenju otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_opstim_uslovima_za_snabdjevanje_vodom_za_pice_obradu_i_odvodenju_otpadnih_i_atmosferskih_voda.pdf
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_obaveznom_strucnom_usavrsavanju_i_osposobljavanju_drzavnih_sluzbenika_u_organima_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo.pdf