617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 101 - 200 od 4184
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu 02/23 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Budţet Općine Trnovo za 2023. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/23 PDF icon budtet_opcine_trnovo_za_2023._godinu.pdf
Općina Trnovo Instrukcija ili naredba Izvještaj o izvršenju Budţeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.09.2022. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budteta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_30.09.2022._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na podruĉju Općine Trnovo za period 2023. - 2027. godina 48/22 PDF icon odluka_o_usvajanju_programa_razvoja_zastite_i_spasavanja_ljudi_i_materijalnih_dobara_od_prirodnih_i_drugih_nesreca_na_podrucju_opcine_trnovo_za_period_2023._-_2027._godina.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naĉinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budţeta općine Trnovo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budteta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naĉinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine1.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije "Stambeno naselje Tarčin" 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 2_23_0.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Rosulje 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Zabrđe 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Vratnik 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u KUIP-u Interni dokument PDF icon pravilnik_-13.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilni o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon doc_02672.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije, te zaštita lica koje prijavi korupciju u Ministarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/23 PDF icon pravilnik_za_prevenciju_i_sprecavanje_korupcije_u_ministarstvu_kulture_i_sporta_kantona_sarajevo_i_internom_prijavljivanju_korupcije_te_zastita_lica_koje_prijavi_korupciju_u_ministarstvu.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u KZBPP.PDF
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika KZBPP-Sl.novine.PDF
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama imenovanog lica, državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon Pravilnik o plaćama i naknadama imenovanog lica, državnih službenika i namještenika KZBPP.PDF
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u MUP-u Kantona Sarajevo i Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon 52/22, PDF icon Plan integriteta MUP-a KS
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Paromlinska 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu, uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnih stambenih objekata za potrebe branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/22 PDF icon uredba-zemljiste_5122.pdf
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/22 PDF icon 51/22
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon pravilnik_o_stavljanju_van_snage_pravilnika_o_postupku_direktnog_sporazuma.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku prodaje pokretnih stvari putem licitacije Interni dokument PDF icon pravilnik_o_postupku_prodaje_pokretnih_stvari_putem_licitacije.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između BiH i EBRD za projekat "Javni prevoz Sarajevo e-Mobility" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon 22/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti Min. finansija KS da izrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima su zaključeni ugovori o vansudskoj nagodbi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/22 PDF icon 16/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti MF da izvrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima je zaključen ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje fin.potraživanja koja su dosuđena pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti Min. finansija KS da izrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima su zaključeni ugovori o vansudskoj nagodbi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/22 PDF icon 50/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti Min. finansija KS da izrši isplatu duga zaposlenicima organa i institucija KS sa kojima su zaključeni ugovori o vansudskoj nagodbi utvrđeni u tabelarnom pregledu od 16.05.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/22 PDF icon 21/22
Ministarstvo finansija Zakon PLAN INTEGRITETA MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Instrukcija o postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/22 PDF icon 42/22
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o naknadama sudija i tužilaca u pravosudnim institucijama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon 48/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 5.000.000 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/22 PDF icon 48/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Butmir 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH 'Službene novine FBiH' 52/22 PDF icon 52_22.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o internim kontrolama, internim kontrolnim postupcima i provođenja finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 00206b3c3a0b221130142753.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Ostalo Akcijski plan za uspostavljanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (FUK) Interni dokument PDF icon 00206b3c3a0b221130142920.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Ostalo Strategija upravljanja rizicima u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 00206b3c3a0b221130142836.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Drozgometva 1" 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o prevenciji i sprečavanju korupcije u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije, te zaštiti lica koje prijavi korupciju u Ministarstvu Interni dokument PDF icon pravilnik_o_prevenciji_i_sprecavanju_korupcije_u_mrsri.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o izmjenama pravilnika o radnim odnosima ZiK-a Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravilnika_o_radnim_odnosima_zik-a.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/22 PDF icon pravilnik.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_i_postupanju_po_prijavama_u_ministarstvu_saobracaja_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta - rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/22 PDF icon instrukcija-renta.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2022. GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 12_program_utroska_snks_44_22.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije u ZiK-u Interni dokument PDF icon pravilnik_o_postupku_internog_prijavljivanja_korupcije_u_zik-u.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija KS da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja KS u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/22 PDF icon 44/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanje po prijavama u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik-korupcija.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_materijalnoj_podrsci_porodicama_s_djecom_u_fbih.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon uredba-rjesavanje_stambenih_potreba_22.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22, 46/22 PDF icon pravilnik_korupcija_22.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_pravilnika-korupcija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hrasno I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik za prevenciju i sprečavanje korupcije u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i internom prijavljivanju korupcije te zaštiti lica koje prijavljuje korupciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/22 PDF icon 43/22
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/22 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obilježavanju “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_22_odluka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 2 - Obrazac za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja Interni dokument PDF icon Obrazac 2
Ministarstvo pravde i uprave Procedura ili vodič Obrazac 1 - Obrazac za provođenje prethodne procjene uticaja Interni dokument PDF icon Obrazac 1
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 2022 39/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 39/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat Urbanistički projekat Štinji do Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_troskova_uredenja_gradevinskog_zemljista_za_prostorni_obuhvat_urbanisticki_projekat_stinji_do_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo II 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo_ii.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_novcanim_podsticajima_u_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.06.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_30.06.2022.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35/22
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon 38/22
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/22 PDF icon 30/22
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_u_zavodu_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_u_zavodu_za_izgradnju_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na naknadu troškova dženaze-sahrane 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/22 PDF icon instrukcija_dzenaze.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon pravilnik_o_dodjeli_stana_u_vlasnistvo.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Izmjene i dopune Zakon o šumama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon izmjene_i_dopune_zos_ks.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_privrede_kantona_sarajevo.pdf
Ministarstvo saobraćaja Sporazum ili ugovor Ugovor o djelu Hodžić Lejla3 Interni dokument PDF icon ugovor_o_djelu_lejla_hodzic3.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu - septembar 2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon Odluka
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada sa obrascem 'Službene novine Kantona Sarajevo' Službene novine Kantona Sarajevo broj: 29/22 , Službene novine Kantona Sarajevo broj 38/22 PDF icon skm_224e_22090210040.pdf, PDF icon skm_224e_22092608200.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu 'Službene novine FBiH' PDF icon 3_22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2022. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22 PDF icon 35/22
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/22 PDF icon pravilnik_jnp_37_22.pdf, PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopuni_praviln.-jnp_39_22.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/22 PDF icon 36/22, PDF icon 40/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Uputstvo o izmjenama Uputstva o primjeni Uredbe o subvencioniranju troškova prevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/22, 44/22, 52/22 PDF icon 35/22, 44/22, 52/22
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Obrazac o pečačenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon skm_224e_22092608200.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva pravde i uprave za 2022. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/22 PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Ugovor o pružanju konsultantskih usluga Ademović - Nožica i partneri Interni dokument PDF icon UGOVOR
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument File Pravilnik_preuzmi
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Odluka o dopunama Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon odluka_o_dopunama_odluke_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrede i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon uredba_o_izmjenama_i_dopunama_uredbe_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 45.215.450 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon 32/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem omogućavanja javnih stambenih rješenja" u okviru projekta CEB II 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_22.pdf, PDF icon odluka_3.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Jagomir I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_22.pdf