617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 601 - 700 od 4517
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo za kredite u iznosu do 45.215.450 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/22 PDF icon 32/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja kroz implementaciju projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem omogućavanja javnih stambenih rješenja" u okviru projekta CEB II 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_22.pdf, PDF icon odluka_3.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda Vlade Kantona Sarajevo za podršku Srebrenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon 29/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Jagomir I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28_22.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Pofalići 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe SN 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/22
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška SN KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/22
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o osnivanju Ureda za dijasporu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/22 PDF icon 25/22
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_unutrasnjoj_organizaciji.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 01.03.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_01.03.2022.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve ze period 01.01.2021 do 31.12.2021 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_ze_period_01.01.2021_do_31.12.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini komunalnih taksi općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_visini_komunalnih_taksi_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_osnivanju_opcinskog_staba_civilne_zastite_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_31.12.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i dr.nesreća na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_organizovanju_i_funkcionisanju_zastite_i_spasavanja_ljudi_i_materijalnih_dobara_od_prirodnih_i_dr.nesreca_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.godinu.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu dodjelu novčanih sredstava za održivi povratak za povratnike van Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01._odlukao_raspisivanju_javnog_poziva_2.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambena zona Šip 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Breka 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Odluka o načinu korištenja drugog dijela godišnjeg odmora za zaposlenike ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_nacinu_koristenja_drugog_dijela_godisnjeg_odmora_za_zaposlenike_zik-a.pdf
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/22 PDF icon 23/22
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o razrješenju predsjednika, članova i sekretara Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/22 PDF icon 23/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alipašin Most II i III 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije "Kamenica" 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu pomoći općinama iz sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon 22/22, PDF icon 19/23
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o vremenu rada sa strankama u prostorijama ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_vremenu_rada_sa_strankama_u_prostorijama_zik-a.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o vremenu rada sa strankama u prostorijama ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_vremenu_rada_sa_strankama_u_prostorijama_zik-a.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o načinu i uslovima raspolaganja nakretninama u vlasništvu ZiK-a 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon pravilnik_o_nacinu_i_uslovima_raspolaganja_nakretninama_u_vlasnistvu_zik-a.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije "Osenik" 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o korišetnju službenih vozila Interni dokument PDF icon pravilnik_o_korisetnju_sluzbenih_vozila.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o standardima za uvođenje i realizaciju javno dostupne rane defibrilacije na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 PDF icon 18/22
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o internoj kontroli Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/22 PDF icon 15/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da kao ugovorni organ provede postupak javne nabavke finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo u 2022.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/22 PDF icon 18/22
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Prečišćeni tekst pravilnika o priznavanju troškova nabavke skupih COVID lijekova i lijekova koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Prečišćeni tekst - preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o naknadi za rad miritelja, arbitara i tehničkog lica za obavljanje administrativnih poslova za mirovno vijeće i arbitražno vijeće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16-22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli jednokratne pomoći u budžetskoj 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_22.pdf, PDF icon obrazac_jnp_2022.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_22.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Interna procedura broj 3. za izradu opštih akata javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Interni dokument PDF icon interna_procedura_br._3.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Interna procedura broj 2. za davanje odgovora na zastupnička pitanja i inicijative u Ministarstvu Interni dokument PDF icon interna_procedura_br._2.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Pašino Brdo I 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Poslovna zona Šip 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju program utroška kapitalnih transfera utvrđenih budžetom KS Ministarstva kulture i sporta za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih Presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Omerbašić i dr.protiv BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/22 PDF icon 4/22
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 10/22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Interresornog tima za izradu i implementaciju Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1-22_rjesenje.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12-22_odluka_o_visini_koeficijenta.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu dostavljanja i sadržaju izvještaja o smještaju korisnika u ustanove socijalne zaštite i institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12-22_instrukcija.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO za podnosioce prijava na Javni poziv za predlaganje projekata za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog filma, kratkog filma i razvoja dramskih serija iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju javnog interesa iz oblasti kulture napodručju općine Trnovo 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_iz_oblasti_kulture_napodrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Kolektivne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_kolektivne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama u Općinskom vijeću Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_u_opcinskom_vijecu_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_clanovima_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2022._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2021._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izradu_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o Registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/22 PDF icon 9/22
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o postupku dodjele kapitalnih transfera 08 22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/22
Ministarstvo pravde i uprave Plan ili program Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon plan_nabavki_ministarstva_pravde_i_uprave_kantona_sarajevo_za_2022._godinu.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Metodologija izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu vlade KS i kantonalnih organa - službene novine KS brojevi 23/21 i 52/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21,52/21 PDF icon metodologija_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_ks_i_kantonalnih_organa_-_sluzbene_novine_ks_brojevi_23-21_i_52-21.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o zaštiti od požara Interni dokument PDF icon pravilnik_o_zastiti_od_pozara.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo POSLOVNIK o radu Komisije za provođenje Internog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u KUIP KS Interni dokument PDF icon skm_224e_22021111550.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stari Stup 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/22, PDF icon 8/22, PDF icon 21/22, PDF icon 46/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/22 PDF icon 1/22
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/22 PDF icon 1/22
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenih u organima uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/21 PDF icon 25/21, PDF icon 1/21
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Standard ili kodeks Etički kodeks za inspektore od 25.01.2022.godine Interni dokument PDF icon 00206b9d8907220128160210.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Standard ili kodeks Etički kodeks za zaposlenike u KUIP-u 2022.godina Interni dokument PDF icon 00206b9d8907220128163427.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4702 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4702.pdf
Općina Trnovo Odluka broj 4680 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_4680_21.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4679721 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4679721.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 30.09.2021. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_30.09.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju naselja unutar naseljenih mjesta na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_osnivanju_naselja_unutar_naseljenih_mjesta_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo 02/22 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu 02/22 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2022.godinu.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o pružanju finansijskih usluga, ugovora o namjenski oročenom beskamatnom depozitu Kreditno - garantnog fonda Kantona Sarajevo u okviru SERDA d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista miritelja i arbitara sa koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća formirana za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2-22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika ZiK-a Interni dokument PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_zik-a.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/22 PDF icon Odluka
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Otes 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hrid 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje "Green Building Resort 'Službene novine Kantona Sarajevo'