617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 4501 - 4507 od 4507
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo finansija Uredba MATIČNA LISTA DOKUMENATA MINISTARSTVA FINANSIJA Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03, PDF icon 13/04
Ministarstvo finansija Uredba Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O NAČINU RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O ŠTAMPANJU I PRODAJI TAKSENIH MARAKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/16
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Ministarstvo finansija Uredba UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21-19.pdf