617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 4401 - 4497 od 4497
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "Sarajevska filharmonija" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU Muzej "Alija Izetbegović" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99, 31/07, 1/13, 28/14
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Narodno pozorište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Biblioteka Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 18/02 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o bližim kriterijima za priznavanje statusa istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "SARTR" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 31/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i postupku priznavanja prava istaknutih samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa iz Budžeta Kantona 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Historijski arhiv Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kamerni teatar '55" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 91/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog naslijeđa" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o sadržaju i vođenju registra istaknutih samostalnih umjetnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju osnivačkih prava JU "Pozorište mladih" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o spajanju JU kulture u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/19
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Ispravka odluke o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javne ustanove Muzej grada Sarajeva za promjenu sjedišta Muzeja grada Sarajeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/97
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU "Muzej Sarajeva" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 03/99 33/07 01/13
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/00
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o nagrađivanju nalazača dobara baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/02
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o registru pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uslovima za vršenje arheoloških istraživanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/02
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije rada i čuvanju dokumentacije pozorišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17, PDF icon 10/17
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Tehnički uslovi za održavanje zelenih i rekreacionih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/16
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Uredba Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 37/14
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon 01/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o šumama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13, PDF icon 10/21
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 06/97, PDF icon 5/10, PDF icon 27/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/22
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O FINANSIJSKOM PLANIRANJU IZVRŠAVANJA BKS I EVIIDENTIRANJU RASHODA IZDATAKA PREMA IZVORIMA SREDSTAVA U FISKALNOJ GODINI 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/07, PDF icon 31/11, PDF icon 2/12
Ministarstvo finansija Uredba Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O EVIDENCIJI UNUTRAŠNJEG DUGA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT I PREKNJIŽENJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JRT KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/20 PDF icon 50/20
Ministarstvo finansija Uredba Instrukcija za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/13 PDF icon 14/13
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O EVIDENCIJI GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Ministarstvo finansija Uredba Zaključak Vlade o saglasnosti na Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22 PDF icon 52/22
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba PROCEDURE ZADUŽIVANJA KANTONA SARAJEVO NA OSNOVU UNUTRAŠENJEG I VANJSKOG DUGA I IZDAVANJA GARANCIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/11 PDF icon 10/11, PDF icon 7/19
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I TROŠENJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA U KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Tabela - Plan Ministarstva finansija KS za borbu protiv korupcije Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Procedure aktivnosti učesnika u postupku podnošenja zahtjeva Kantona Sarajevo instrumentima predpristupne pomoći EU (IPA FONDOVIMA) Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje ODLUKA O ODOBRAVANJU PROVOĐENJA POSTUPKA IZBORA BANAKA ZA VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I TRANSAKCIJSKIH RAČUNA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/08 PDF icon 25/08
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o vodama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 15/21
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o investiranju javnih sredstava u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 08/06, PDF icon 04/12, PDF icon 99/15
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Poreznoj upravi u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/02, PDF icon 28/04, PDF icon 57/09, PDF icon 40/10, PDF icon 27/12, PDF icon 07/13, PDF icon 71/14, PDF icon 91-15.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o sudskim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 23/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 3/20
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16, PDF icon 89/18
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09, PDF icon 15-16.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih org.institucija KS, Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o komunalnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/22 PDF icon 8/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 09/14, PDF icon 13/14, PDF icon 08/15, PDF icon 91/15, PDF icon 102/15, PDF icon 104/16, PDF icon 5/18, PDF icon 11/19, PDF icon 99/19, PDF icon 25a/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14, PDF icon 59/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, PDF icon 09/15, PDF icon 28/18
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/13, PDF icon 65/13
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00
Ministarstvo finansija Zakon UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16, PDF icon 24/18, PDF icon 20/19
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, PDF icon 22/02, PDF icon 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07, PDF icon 24/09, PDF icon 44/10, PDF icon 30/16
Ministarstvo finansija Zakon Naredba o zatvaranju računa budžetskih korisnika PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5-19.pdf, PDF icon 40/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 35/14, PDF icon 94/15, PDF icon 17/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o reviziji institucija u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/09
Ministarstvo finansija Zakon Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05, PDF icon 103/21
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/23 PDF icon 7/23
Ministarstvo finansija Uredba MATIČNA LISTA DOKUMENATA MINISTARSTVA FINANSIJA Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O ZATVARANJU RAČUNA BUDŽETSKIH KORISNIKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03, PDF icon 13/04
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O ŠTAMPANJU I PRODAJI TAKSENIH MARAKA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/16
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O NAČINU RADA BUDŽETSKE INSPEKCIJE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/04
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O EVIDENCIJI VANJSKOG DUGA U KANTONU SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/09
Ministarstvo finansija Uredba UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21-19.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/13, PDF icon 74/14
Ministarstvo finansija Uredba PRAVILNIK O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU REGISTRA KONCESIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/15
Ministarstvo finansija Uredba UREDBA O NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17-19.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o kjnigovodstvu budžeta u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 60/14 PDF icon 60/14