617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 701 - 800 od 4184
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Vitkovac I 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije za javnu nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2021. – 2023. god.“ putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o javnoj nabavci roba „HIGIJENSKI MATERIJAL u 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/20 i 27/21 PDF icon 37_20.pdf, PDF icon uredba_izmjena_27-21.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/20 PDF icon 35/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/20 PDF icon 35/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju predsjednika i članova komisije za izbor predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora Javne ustanove Djeca Sarajeva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/20 PDF icon 32/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za Visoko obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/20 PDF icon 31/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Studentski centar Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/20 PDF icon 30/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjeni Pravilnika kojim se uređuje formiranje komisije za provođenje javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama iz oblasti mladih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/20 PDF icon 33/20
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluke o uslovima i načinu korištenja finansijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/20 PDF icon 36/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke sluga za „POPRAVAK VOZILA VW TIGUAN“ u vlasništvu Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon o_d_l_u_k_u_o_odobrenju_nabavke_sluga_za_popravak_vozila_vw_tiguan_u_vlasnistvu_zavoda_po_direktnom_sporazumu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o javnoj nabavci i isporuci „RAČUNARSKE OPREME“ (prema specifikaciji u Projektnom zadatku) za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_objavu_tendera_racunarska_oprema.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o odobrenju nabavke „Faks-aparata“ za potrebe Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_faksa.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje investicionog granta evropske unije iz regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni balkan 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/20 PDF icon 21/20
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje ODLUKA o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između bosne i hercegovine i evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjeni zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/20 PDF icon 34/20
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o sufinansiranju troškova podstanarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_20.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Prostorna cjelina Binježevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje Vilovac II Tarčin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje Lokve II Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Naselje Luke - Tarčin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Ostalo OBRAZAC ZA OCJENU PRIJEDLOGA PROJEKTA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1c-obrazac_za_ocjenu_projekta.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju 'Službene novine FBiH' 57/20 PDF icon 57/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/20 PDF icon 51/20
Ministarstvo privrede Plan ili program Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoja male privrede" za 2020. godinu Interni dokument PDF icon program utroška sredstava
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge izrade revizije Elaborata o inženjeskogeološkim i geotehničkim karakteristikama terena za potrebe izrade RP BRDO HRASNO“ putem direktnog sporazuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odabiru_najpovoljnije_ponude_za_nabavku_usluge_izrade_revizije_elaborata.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke sluga za „POPRAVAK VOZILA VW TIGUAN“ u vlasništvu Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon o_d_l_u_k_u_o_odobrenju_nabavke_sluga_za_popravak_vozila_vw_tiguan_u_vlasnistvu_zavoda_po_direktnom_sporazumu.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o regresu - 2020 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon odluka_o_regresu_-_2020.pdf
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM USLO\ IMA SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_tehnickim_uslovima_sistema_javne_rasvjete.pdf
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA SISTEMA JAVNE RASVJETE KANTONA SARAJEVO Interni dokument PDF icon pravilnik_mki.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva finansija KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/20 PDF icon 31/20
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu čišćenja i dezinfekcije prostorija ZiK-a Interni dokument Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluge Stručna podrška u izradi Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odobrenju_nabavke_usluge_strucna_podrska_u_izradi_strategije_razvoja_kantona_sarajevo_2021-2027.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/20 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_uplati_sredstava_za_realizaciju_usluga_ministarstva_za_obrazovanje_nauku_i_mlade_i_budzetske_korisnike_iz_nadleznosti_ministarstva.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke sluga za „POPRAVAK VOZILA VW TIGUAN (amortizer)“ u vlasništvu Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_servisiranje_vozila.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2020. – 2023, godini“ u Zavodu za planiranje razvoja kantona Sarajevo i dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_penny_plus.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o TD za RP BRDO HRASNO - revizija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_td_za_rp_brdo_hrasno_-_revizija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke „DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon o_d_l_u_k_u.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude_ Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2020. - 2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_najpovoljnije_ponude_prehrambenih_artikala_za_potrebe_rada_bifea_u_2020._-_2023._godine.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje - Komisija za RP PODGAJ-TEKIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_-_komisija_za_rp_podgaj-tekija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru Računarske opreme 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_racunarske_opreme.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE za KOMISIJU za RP PODGAJ-TEKIJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon podgaj_-_tekija.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/21
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje troškova treninga za seniorske ekipe premijerligaških klubova Kantona Sarajevo u ekipnim sportovima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje Olimpik 1 - Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje Olimpik 4 - Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje Olimpik 2 - Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Mokrine" 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Vilovac I" Tarčin 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Apartmansko naselje Paljevo Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Dobrinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „PODGAJ - TEKIJA“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon podgaj_-_tekija.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o otpremnini prilikom penzionisanja- državni službenici 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_otpremnini_prilikom_penzionisanja-_drzavni_sluzbenici.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sedstava tekućih transfera utvrđenih izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon 22/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA o izboru Pružaoca usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruzaoca_usluga.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o poništenju RP Gornje Telalovo polje I 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_ponistenju_rp_gornje_telalovo_polje_i.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje O D L U K U o odobrenju nabavke usluge „Organizovanje edukacije i polaganja stručnog ispita za zanimanje mašinski energetičar – termoenergetičar, kategorije složenosti rukovalac / poslužilac kotlovskih postrojenja“ za potrebe Zavoda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odobrenju_nabavke_-_kotlovnicar.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru robe za bife 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_robe_za_bife.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik P R A V I L N I K o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o jednokratnoj novčanoj pomoći u slučaju teške bolesti zaposlenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_jednokratnoj_novcanoj_pomoci_u_slucaju_teske_bolesti_zaposlenika.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Naselje Gora 2 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije "Naselje Podgora" 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku prikupljanje ponuda i izbor dobavljača za isporuku "Računuarske opreme" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_o_imenovanju_komisije_za_javnu_nabavku_racunarske_opreme.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o javnoj nabavci i isporuci "Računarske opreme" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_javnoj_nabavci_i_isporuci_racunarske_opreme.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alifakovac-Babića Bašča 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Lijeva obala Miljacke-Bistrik 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gazijin Han 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/22 PDF icon instrukcija_nen_2022.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluga za "popravak vozila VW Tiguan" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon popravak_vozila.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE, MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2020. GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru pr.usluga za RP CENTAR VOGOŠĆA ZPR 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pr.usluga_za_rp_centar_vogosca.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluga VPN-link 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odobrenju_nabavke_usluga_vpn-link.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o naknadi za slučaj smrti (Nada Krehić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_naknadi_za_slucaj_smrti_nada_krehic.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru za RP POFALIĆI-CIGLANE ZPR 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_za_rp_pofalici-ciglane_zpr.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluga dezinfekcije,dezisekcije i deratizacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_odobrenju_nabavke_usluga_dezinfekcijedezisekcije_i_deratizacije.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/20, 46/20, 12/21 PDF icon 18/20, PDF icon 46/20, PDF icon 12/21
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Donji Hadžići II i III i Garovci 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Stambeno naselje "Lokve I" Hadžići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Radićeva-Pasaž 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik pravilnik_o_sluzbenim_putovanjima Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sluzbenim_putovanjima.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija uputstvo_za_ostvarivanje_naknade_za_prijevoz_na_posao_i_sa_posla Interni dokument PDF icon uputstvo_za_ostvarivanje_naknade_za_prijevoz_na_posao_i_sa_posla.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju članova Komisije za javnu nabavku" Prehrambeni artikli za potrebe rada bifea u 2020. - 2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_roba_za_bife.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o odobrenju nabavke usluge za izradu procjene bruto domaćeg proizvoda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_procjena_bruto_domaceg_proizvoda.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje RJEŠENJE o imenovanju Komisije za javne nabavke usluge "OSIGURANJE UPOSLENIKA" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_osiguranje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka za javnu nabavku usluge "OSIGURANJE UPOSLENIKA" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_osiguranje.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o službenoj iskaznici članova Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/20 PDF icon 13/20
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o dopuni pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/20 PDF icon 13/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o naknadi za slučaj smrti (Feđa Ševkušić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_naknadi_za_slucaj_smrti_08.04.2020.god_.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 6/20 PDF icon 6/20
Ministarstvo pravde i uprave Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o vrsti, iznosu, uslovima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2020. godini Interni dokument PDF icon odluka_jnp_2020.pdf, PDF icon obrazac.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/20 PDF icon 12/20
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Rješenje o postavljanju komandanta načelnika i članova Štaba CZ KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/21 PDF icon 45/21, PDF icon 2/22
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Koševsko Brdo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Gradski park Crni Vrh 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o naknadi za slučaj smrti (Logo Faruk) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_naknadi_za_slucaj_smrti-.pdf