617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 701 - 800 od 4541
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12-22_odluka_o_visini_koeficijenta.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Interresornog tima za izradu i implementaciju Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1-22_rjesenje.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu dostavljanja i sadržaju izvještaja o smještaju korisnika u ustanove socijalne zaštite i institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12-22_instrukcija.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO za podnosioce prijava na Javni poziv za predlaganje projekata za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog filma, kratkog filma i razvoja dramskih serija iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju javnog interesa iz oblasti kulture napodručju općine Trnovo 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_iz_oblasti_kulture_napodrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Kolektivne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_kolektivne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama u Općinskom vijeću Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_u_opcinskom_vijecu_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_clanovima_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2022._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2021._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izradu_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o Registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/22 PDF icon 9/22
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o postupku dodjele kapitalnih transfera 08 22 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/22
Ministarstvo pravde i uprave Plan ili program Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2022. godinu Interni dokument PDF icon plan_nabavki_ministarstva_pravde_i_uprave_kantona_sarajevo_za_2022._godinu.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Metodologija izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu vlade KS i kantonalnih organa - službene novine KS brojevi 23/21 i 52/21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21,52/21 PDF icon metodologija_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_ks_i_kantonalnih_organa_-_sluzbene_novine_ks_brojevi_23-21_i_52-21.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o zaštiti od požara Interni dokument PDF icon pravilnik_o_zastiti_od_pozara.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo POSLOVNIK o radu Komisije za provođenje Internog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u KUIP KS Interni dokument PDF icon skm_224e_22021111550.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stari Stup 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/22, PDF icon 8/22, PDF icon 21/22, PDF icon 46/22
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/22 PDF icon 5/22
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/22 PDF icon 1/22
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/22 PDF icon 1/22
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o sadržaju, korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije i kontrole radnog vremena zaposlenih u organima uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/21 PDF icon 25/21, PDF icon 1/21
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Standard ili kodeks Etički kodeks za zaposlenike u KUIP-u 2022.godina Interni dokument PDF icon 00206b9d8907220128163427.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Standard ili kodeks Etički kodeks za inspektore od 25.01.2022.godine Interni dokument PDF icon 00206b9d8907220128160210.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4702 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4702.pdf
Općina Trnovo Odluka broj 4680 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_4680_21.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4679721 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4679721.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 30.09.2021. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_30.09.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju naselja unutar naseljenih mjesta na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_osnivanju_naselja_unutar_naseljenih_mjesta_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo 02/22 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu 02/22 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2022.godinu.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o pružanju finansijskih usluga, ugovora o namjenski oročenom beskamatnom depozitu Kreditno - garantnog fonda Kantona Sarajevo u okviru SERDA d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon 02/22
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista miritelja i arbitara sa koje se imenuju miritelji i arbitri u mirovna i arbitražna vijeća formirana za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2-22.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman vanjskog saradnika Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika ZiK-a Interni dokument PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_zik-a.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/22 PDF icon Odluka
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Otes 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hrid 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Stambeno naselje "Green Building Resort 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 103_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 106_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluku o davanju saglasnosti ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za imenovanje komisija za realizaciju pojedinačnih podsticajnih mjera definisanih programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o naknadi za rad supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_21-2.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju teksta izjave supervizora 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22_21-1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_20.pdf, PDF icon 24_21.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera i nabavke građevina utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13_21.pdf, PDF icon 52_21-1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o smještaju socijalno ugroženih osoba žrtava nasilja u porodicu u "Sklonište za zlostavljane ženu i djecu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_21.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za plaćanje naknade za rad Komisije za izbor državnog službenika Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o izmjenama i dopuni zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH 'Službene novine FBiH' 103/21 PDF icon zakon_o_izmjenama_i_dopuni_zakona_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/20 PDF icon zakon_o_ublazavanju_negativnih_ekonomskih_posljedica_i_usteda_u_ks.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o finansijskom poslovanju 'Službene novine FBiH' 48/16 PDF icon zakon_o_finansijskom_poslovanju.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade KS i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 PDF icon odluka_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_ks_i_kantonalnih_organa.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o kriterijima za otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja 'Službene novine FBiH' 20/98 PDF icon pravilnik_o_kriterijima_za_otpis_knjizenje_viskova_i_manjkova_stalnih_sredstava_i_sitnog_inventara_i_otpis_potrazivanja.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o knjigovodstvu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 60/14 PDF icon pravilnik_o_knjigovodstvu_u_federaciji_bih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' 34/16 PDF icon pravilnik_o_proceduri_za_izradu_izjave_o_fiskalnoj_procjeni_zakona_drugih_propisa_i_akata_planiranja_na_budzet.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta 'Službene novine FBiH' 69/14 PDF icon pravilnik_o_finansijskom_izvjestavanju_i_godisnjem_obracunu_budzeta.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave i fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' 34/14 PDF icon pravilnik_o_obliku_sadrzaju_nacinu_popunjavanja_i_predaji_izjave_i_fiskalnoj_odgovornosti.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o otvaranju posebnih namjenskih tranassakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih trassakcijskih računa 'Službene novine FBiH' 44/17 PDF icon uputstvo_o_otvaranju_posebnih_namjenskih_tranassakcijskih_racuna_nacinu_planiranja_prikupljanja_evidentiranja_i_raspolaganja_sredstvima_sa_posebnih_namjenskih_trassakcijskih_racuna.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o blagajničkom poslovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/03 PDF icon uputstvo_o_blagajnickom_poslovanju.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja III Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - službeno putovanje - Darja Softič Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - doplata dnevnice Darja Sovtić Kadenić Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka za dodjeli sredstava Savezu nacionalnih manjina Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o katastru komunalnih uredaja 'Službeni list SRBiH' 32/73 PDF icon zakon_o_katastru_komunalnih_uredaja.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon u budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH' 102/13 PDF icon zakon_u_budzetima_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o trezoru u FBiH 'Službene novine FBiH' 26/16 PDF icon zakon_o_trezoru_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH 'Službene novine FBiH' 15/21 PDF icon zakon_o_racunovodstvu_i_reviziji_u_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i trezor 'Službene novine FBiH' 58/16 PDF icon racunovodstvene_politike_za_federalne_budzetske_korisnike_i_trezor.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uredba Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća , javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_ks.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Model podataka KKU - UML aplikacijska shema (1) 'Službeni list SRBiH' 21/77 PDF icon model_podataka_kku_-_uml_aplikacijska_shema_1.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik PRAVILNIK o izradi i odrzavanju katastra komunalnih uredaja (2) 'Službene novine FBiH' 51/21 PDF icon pravilnik_o_izradi_i_odrzavanju_katastra_komunalnih_uredaja_.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Model podataka KKU - Katalog objekata 'Službeni list SFRJ' 1971 PDF icon model_podataka_kku_-_katalog_objekata.pdf
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon 28/21
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje ODLUKA - saglasnost Glavnoj kantonalnoj tužiteljici - troškovi službenog putovanja II Interni dokument PDF icon Odluka
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Sporazum o saradnji na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon sporazum_o_saradnji_na_unapredjenju_prava_i_polozaja_osi_u_ks.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći (2) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći2 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Memorandum o saradnji zaključen između Save the children, Ministarstva i JU "Kantonalni centar za socijalni rad" od 01.10.2021. godine Interni dokument PDF icon memorandum_o_saradnji_0.pdf
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava općinama na području KS i drugom kantonu, ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja pripadaju KS („Službene novine KS" broj 17/11) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon 48/21
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o vrstama, visini i načinu korištenja sedstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za filmsku industriju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/21
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Zamjeniku predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu za prijem na praksu dva pripravnika-volontera, u Kantonalni sud u Sarajevu, do 31.12.2021. godine II Interni dokument PDF icon Odluka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o o korištenju i načinu vođenja elektronske evidencije kontrole radnog vremena zaposlenih Interni dokument PDF icon pravilnik_o_o_koristenju_i_nacinu_vodenja_elektronske_evidencije_kontrole_radnog_vremena_zaposlenih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o poklonima i reprezentaciji Interni dokument PDF icon pravilnik_o_poklonima_i_reprezentaciji.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Etički kodeks za državne službenike i namještenike u FBiH 'Službene novine FBiH' 63/20 PDF icon eticki_kodeks_za_drzavne_sluzbenike_i_namjestenike_u_fbih.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Proizvodno-trgovački centar Blažuj II 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka - saglasnost Direktorici TVSA za angažman sedam vanjskih saradnika Interni dokument PDF icon Odluka