617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1201 - 1300 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini komunalnih taksa na području općine Trnovo 02/19 PDF icon odluka_o_visini_komunalnih_taksa_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat Poslovno sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_troskova_uredenja_gradevinskog_zemljista_za_prostorni_obuhvat_poslovno-sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Poslovno sportski centarTrnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_poslovno_sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Bič za snadbjevanje vodom za piće naselja Bašci 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_bic_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_basci.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Bič na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_bic_na_podrucju_opcine_trnovo-2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Bliznice Iva za snadbijevanje vodom za piće naselja Govedovići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_bliznice_iva_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_govedovici.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Studenac za snadbijevanje vodom za piće naselja Dujmovići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_studenac_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_dujmovici.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Studenac na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_studenac_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2019.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2018._godinu.pdf
Općina Trnovo Ostalo Budžet Općine Trnovo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2019.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće "Bliznice Iva" na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_bliznice_iva_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_rasporedu_poslovnih_djelatnosti_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Potoci za snadbijevanje vodom za piće naselja Pervizi i Podvornice PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_potoci_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_pervizi_i_podvornice.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Potoci na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_potoci.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za pićče Pod Košutom na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_pod_kosutom_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Monografije Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_monografije_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Kuhačica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_kuhacica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Kuhačica za snadbijevanje vodom za piće naselja Bobovica PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_kuhacica_za_snadbijevanje_pica_naselja_bobovica.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Kalaštak za snadbijevanje vodom za piće naselja Podvornice PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_kalastak_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_podvornice.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Pod Košutom za snadbijevanje vodom za piće naselja Hamzići 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_pod_kosutom_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_visini_godisnjeg_pausalnog_poreza_na_imovinu_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Kalaštak na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_kalastak_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/18 PDF icon 30/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kanrtona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/19, 23/19, 6/21 PDF icon 9/19, 23/19, 6/21
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim preduzećima čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te u privr 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_19_uredba.pdf, PDF icon broj21.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja 'Službene novine FBiH' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj35.vp_-_broj35.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Program rada Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Program rada UP MUP KS za 2019.g.
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18, PDF icon 6/19
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/19 PDF icon 6-19.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente 'Službene novine FBiH' 7/19 PDF icon 7/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_broj_27_06.pdf, PDF icon 2_broj_31_07.pdf, PDF icon 3_broj_21_12.pdf, PDF icon 4_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_28_03.pdf, PDF icon 02_broj_21_04_-_ispravka.pdf, PDF icon 03_broj_10_05.pdf, PDF icon 04_broj_31_07.pdf, PDF icon 05_broj_21_12.pdf, PDF icon 06_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06_0.pdf, PDF icon 02_broj_31_07_0.pdf, PDF icon 03_broj_21_12.pdf, PDF icon 04_broj_5_13.pdf, PDF icon broj_52_20.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_20_04.pdf, PDF icon 02_broj_31_07_1.pdf, PDF icon 03_broj_30_08.pdf, PDF icon 04_broj_21_12.pdf, PDF icon 05_broj_5_13.pdf, PDF icon 06_broj_11_13-ispravka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06.pdf, PDF icon 02_broj_31_07.pdf, PDF icon 03_broj_19_11.pdf, PDF icon broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06_1.pdf, PDF icon 02_broj_31-07.pdf, PDF icon 03_broj_21_12_0.pdf, PDF icon 04_broj_5_13_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_broj_27_06_0.pdf, PDF icon 2_broj_31_07_0.pdf, PDF icon 3_broj_21_12_0.pdf, PDF icon 4_broj_5_13_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_od_30.01.2017_0.pdf, PDF icon pravilnik_o_radu_od_28.08.2019_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_22.02.2018_ii_0.pdf, PDF icon 03_dopuna_pravilnika_16.03.2018._iii_0.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_14.08.2018._iv_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_27.10.2014_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_21.01.2015_0.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_18.02.2016_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji i poklonima u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_i_poklonima_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_kantona_sarajevo_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_sa_pravilnikom_o_unutr_org._14.08.2018_0.pdf, PDF icon pravilnik_o_radu_od_19.09.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 1_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_10.12.2010_0.pdf, PDF icon 2_izmjene_i_dopune_pravilnika_od_30.12.2014_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_05.10.2007_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_radu_19.11.2007_0.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_radu_19.09.2008_0.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_radu_19.03.2009_0.pdf, PDF icon 05_pravilnik_o_radu_25.02.2010_0.pdf, PDF icon 06_pravilnik_o_radu_29.04.2010_0.pdf, PDF icon 07_pravilnik_o_radu_26.07.2012_0.pdf, PDF icon 08_pravilnik_o_radu_27.10.2014_0.pdf, PDF icon 09_pravilnik_o_radu_20.11.2014_0.pdf, PDF icon 10_pravilnik_o_radu_21.01.2015_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_ks_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_23.11.2007_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_radu_19.05.2008_0.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_radu_22.10.2009_0.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_radu_30.12.2014_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon 01_novi_pravilnik_o_radu_sa_unutrasnjom_org_i_sistemat._30.08.2018_0.pdf, PDF icon pravilnik_od_08.07.2019._godine.pdf, PDF icon pravilnik_o_radu_od_28.04.2020.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_14.10.2014_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_unutrasnoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_05.03.2015_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_26.02.2018_0.pdf, PDF icon pravilnik_o_radu_od_02.08.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_06.11.2015_0.pdf, PDF icon pravilnik_o_radu_od_17.12.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o nabavkama roba za potrebe korisnika Javnih kuhinja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_nabavkama_roba_za_potrebe_korisnika_javnih_kuhinja_kantona_sarajevo_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Procedure o tokovima računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon procedure_o_tokovima_racunovodstvene_dokumentacije.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon pravila_26.11.2013_0.pdf, PDF icon pravila_od_15.07.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon 01_pravila_30.08.2018_0.pdf, PDF icon pravila_od_28.06.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon statut_javne_ustanove_sluzba_za_zaposljavanje_kantona_sarajevo_sa_izmjenama_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon 1._pravila_od_07.03.2014_0.pdf, PDF icon 2._pravila_od_27.11.2017_0.pdf, PDF icon 3._pravila_od_17.05.2018_0.pdf, PDF icon pravila_od_17.06.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon statut_0.pdf, PDF icon pravila_od_19.11.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon pravila_od_06.02.2018_0.pdf, PDF icon pravila_od_08.07.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon 01_pravila_25.07.2014_0.pdf, PDF icon 02_pravila_18.05.2017_0.pdf, PDF icon pravila_od_18.06.2019.pdf, PDF icon pravila_od_04.08.2020_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon 01_pravila_07.02.2007_0.pdf, PDF icon 02_pravila_12.03.2008_0.pdf, PDF icon 03_pravila_24.11.2010_0.pdf, PDF icon 04_pravila_29.09.2011_0.pdf, PDF icon 05_pravila_27.11.2012_0.pdf, PDF icon 06_pravila_29.01.2014_0.pdf, PDF icon pravila_od_03.06.2019.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Dokument okvirnog budžeta 2019. - 2021. Interni dokument PDF icon dokument_okvirnog_budzeta_2019_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_29_09.pdf, PDF icon 02_broj_20_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_uspostavljanju_i_vodenju_registra_koncesija_broj_39_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji garancija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_garancija_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_formi_garancije_za_ozbiljnost_ponude_i_izvrsenje_ugovora_broj_90_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_23_11.pdf, PDF icon 02_broj_5_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_33_16.pdf, PDF icon 02_broj_89_16.pdf, PDF icon 03_broj_9_17.pdf, PDF icon 04_broj_33_17.pdf, PDF icon 05_broj_67_17.pdf, PDF icon 06_broj_9_18.pdf, PDF icon 07_broj_27_18.pdf, PDF icon 08_broj_55_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koja su obavezna primjenjivati Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_sa_popisom_ugovornih_organa_po_kategorijama_koja_su_obavezna_primjenjivati_zakon_o_javnim_nabavkama_broj_21_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_broj-34_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_64_08.pdf, PDF icon 02_broj_81_08.pdf, PDF icon 03_broj_98_15.pdf, PDF icon 04_broj_6_17.pdf, PDF icon 05_broj_38_17.pdf, PDF icon 06_broj_39_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma_broj_90_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji vanjskog duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_vanjskog_duga_u_kantonu_sarajevo_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_broj_4_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_pravilnik_o_primjeni_zakona_o_porezu_na_dohodak_broj_67_08.pdf, PDF icon 02_broj_4_10.pdf, PDF icon 03_broj_86_10.pdf, PDF icon 04_broj_10_11.pdf, PDF icon 05_broj_53_11.pdf, PDF icon 06_broj_20_12.pdf, PDF icon 07_broj_27_13.pdf, PDF icon 08_broj_71_13.pdf, PDF icon 09_broj_90_13.pdf, PDF icon 10_broj_45_14.pdf, PDF icon 11_broj_52_16.pdf, PDF icon 12_broj_59_16.pdf, PDF icon 13_broj_38_17.pdf, PDF icon 14_broj_3_18.pdf, PDF icon 15_broj_30_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_i_nacinu_vodenja_registra_budzetskih_korisnika_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_broj_30_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji unutarnjeg duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_unutarnjeg_duga_u_kantonu_sarajevo_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_proceduri_za_izradu_izjave_o_fiskalnoj_procjeni_zakona_drugih_propisa_i_akata_planiranja_na_budzet_broj_34_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_30_98.pdf, PDF icon 02_broj_49_98.pdf, PDF icon 03_broj_5_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanje izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "E-nabavke" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 01_broj_90_14.pdf, PDF icon 02_broj_53_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa trezora 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo_o_izvrsavanju_budzeta_sa_jrt_broj_34_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o finansijskom planiranju i izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima sredstava u fiskalnoj godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_17_07.pdf, PDF icon 02_broj_31_11.pdf, PDF icon 03_broj_2_12_-_ispravka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon uputstvo_o_uspostavljanju_i_vodenju_sistema_kvalifikacije_broj_96_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima od strane budžetskih korisnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uputstvo_o_prikupljanju_evidentiranju_i_raspolaganju_vlastitim_prihodima_od_strane_budzetskih_korisnika_broj_10_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o pripremi modela tenderske dokumentacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 01_uputstvo_o_pripremi_modela_tenderske_dokumentacije_broj_90_14.pdf, PDF icon 02_uputstvo_broj_20_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon uputstvo_o_nacinu_vodenja_zapisnika_o_otvaranju_ponuda_broj_90_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Procedura za povrat vlastitih prihoda koji u cjelosti pripadaju budžetskom korisniku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon procedure_za_povrat_vlastitih_prihoda_koji_u_cjelosti_pripadaju_budzetskom_korisniku_broj_3_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon racunovodstvene_politike_za_budzetske_korisnike_i_trezor_kantona_sarajevo_broj_32_08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon kolektivni_ugovor_za_sluzbenike_organa_uprave_i_sudske_vlasti_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_broj_16_18.pdf, PDF icon kolektivni-ugovor-sl.-novine-6-20-1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_o_racunovodstvu_budzeta_u_fbih_broj_34_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_34_14.pdf