Propisi

Ukupno 1 - 100 od 1963
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/17
Ministarstvo finansija Zakon Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 PDF icon 24/17
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_hraniteljstvu_fbih.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' 63/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o matičnim knjigama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_ib.pdf, PDF icon 19_16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o liječništvu 'Službene novine FBiH' 56/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/04
Ministarstvo zdravstva Zakon zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stavljanju lijekova u promet 'Službeni list SFRJ' 43/86
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/05, PDF icon 25/06, PDF icon 41/08
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/97, PDF icon 7/02, PDF icon 70/08, PDF icon 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 22/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' PDF icon Z36-99.pdf, PDF icon Z54-04.pdf, PDF icon Z39-06.pdf, PDF icon Z14-09.pdf, PDF icon broj_45-16.pdf
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90) 'Službeni list SRBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
Skupština Zakon Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/99, PDF icon 28/01
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13, PDF icon 3/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošaća u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_budzeta_0.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Komisije raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/12, 41/12 i 8/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_b.pdf, PDF icon izmjene_budzeta.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima, načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službeni list SFRJ' 22/78,18/88
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 43/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z27-05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/98,9/00,18/02
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/01, PDF icon 40/02, PDF icon 52/11
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z35-11.pdf, PDF icon Z5-13.pdf, PDF icon 9_15.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 39/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 i 32/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi 'Službeni list RBiH' 8/93,13/94
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo, 33/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_za_2017.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/02 i 16/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12 PDF icon 110/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijecnistvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) 'Službene novine FBiH'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o visokom obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službeni list RBiH' 2/92, 13/94
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/10, izmjena 43/16 PDF icon 43/16, PDF icon 18/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredii ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 29/97