Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2065
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2018._godinu.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z18-13.pdf, PDF icon Z26-13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/07 PDF icon 7/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Naredba o utvrđivanju referalnih cijena lijekova („Službene novine FBiH“, br. 14/07 i 26/07 – Ispravka) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15_0.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/17
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala 'Službene novine FBiH' 6/98,35/98,11/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zako o obligacijskim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja srednje škole 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/05, PDF icon 8/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o domovima učenika 'Službeni list SRBiH' 14/76
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 6/06, PDF icon 08/17
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/08 PDF icon 25/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti na radu 'Službeni list SRBiH' 22/90
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijecnistvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo,36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' 35/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 PDF icon 50/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zemljišnim knjigama 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/02, PDF icon 54/04
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) 'Službene novine FBiH'
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/13, PDF icon 65-13.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o provedbi odluke Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika 'Službene novine FBiH' 2/02, 8/02, 6/04, 51/07
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 111/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/05, PDF icon 25/06, PDF icon 41/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prekršajima u FBiH 'Službene novine FBiH' 63/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 'Službene novine FBiH' 35/98 PDF icon 35/98
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 i izmjena 76/11 PDF icon 46/04, PDF icon izmjena 76/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigirnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/04
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o standardnoj klasifikaciji zanimanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/04, PDF icon 28/04 - Ispravka
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 43/10
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst i 9/15 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12 i 9-15.pdf, PDF icon broj-9.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 PDF icon 32/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' 59/05, 52/11 i 06/17 PDF icon 06/17, PDF icon 52/11, PDF icon 59/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 PDF icon 46/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/97, 7/02, 70/08
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o vlasničkopravnim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16 PDF icon 38_14.pdf, PDF icon 38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13