Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2060
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2018._godinu.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z18-13.pdf, PDF icon Z26-13.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12.pdf, PDF icon 41_12.pdf, PDF icon 8_15_1.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/07 PDF icon 7/07
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o lokalnoj samoupravi, 22/00-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o muzejskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/17
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/06, PDF icon 25/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o bibliotečkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/99
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/97, 7/02, 70/08,48/11 PDF icon 70/08, PDF icon 07/02, PDF icon 30/97, PDF icon 48/11
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z23-99.pdf, PDF icon Z21-03.pdf, PDF icon Z33-03.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SFRJ' PDF icon 53/91
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/06
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o radu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06 - Ispravka
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugihopćih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”,18/11-Prečišćeni tekst, 36/15 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na imovinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetički modificiranim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02 PDF icon 34/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima protiv jrm 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/07, PDF icon 7/08
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenosu nadležnosti za donošenje Krivičnog zakona - posebni dio 22/97 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/14 PDF icon 15/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u FBIH 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46/00
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 22/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08 PDF icon 58/08
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 09/05, PDF icon 35/05, PDF icon 100/08
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04
Skupština Zakon Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/99, PDF icon 28/01
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 50/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dohodak u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/08, PDF icon 09/10, PDF icon 44/11, PDF icon 07/13, PDF icon 65-13.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o predškolskom odgoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijecnistvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_hraniteljstvu_fbih.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13, PDF icon 3/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' 59/05, 52/11 i 06/17 PDF icon 06/17, PDF icon 52/11, PDF icon 59/05
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/05, PDF icon 25/06, PDF icon 41/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_ib.pdf, PDF icon 19_16.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima, načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 5/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 PDF icon 11/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z35-11.pdf, PDF icon Z5-13.pdf, PDF icon 9_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvo 'Službene novine FBiH' 15/98, 70/08 PDF icon 15/98, 70/08
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 39/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o matičnim knjigama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 109/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12 PDF icon 109/12
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14