Propisi

Ukupno 1 - 100 od 1934
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_za_2017.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o matičnim knjigama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o građevinskom zemljištu FBiH 'Službene novine FBiH' 25/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 37/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva 'Službene novine FBiH' 23/98
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo, 27/07 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/05, PDF icon 8/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SFRJ' PDF icon 53/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 i 48/98
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o građevinskom zemljištu F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 67/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju 'Službene novine FBiH' 8/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 123/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sportu - Prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/12
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bentbaša" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o porezu na dobit u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/07, PDF icon 14/00, PDF icon 39/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) 'Službene novine FBiH'
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o električnoj energiji 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo,36/14-Novi prečišćeni tekst i 37/14-Ispravka 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 'Službene novine FBiH' PDF icon Z9-10.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 2/06,72/07,32/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u FBIH 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 58/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti bilja i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 'Službeni list SFRJ' 74/89
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU 'Službene novine FBiH' 64/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111/12
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službeni list RBiH' PDF icon 43/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o javnim skijalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 54/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/06, PDF icon 51/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Skupština Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o elektroenergetskoj inspekciji 'Službene novine FBiH' 8/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo, 29/12-Prečišćeni tekst i 9/15 - Izmjena 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29-12 i 9-15.pdf, PDF icon broj-9.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_111_12.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvo 'Službene novine FBiH' 15/98, 70/08 PDF icon 15/98, 70/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/05
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službeni list RBiH“, broj 13/07) 'Službeni list RBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/08, PDF icon 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 49/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji 'Službeni list SRBiH' 23/77,16/82,13/83,15/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/16, PDF icon 31/17
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o volontiranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15_0.pdf
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Ministarstvo finansija Zakon Vodič o izmjenama Vodića za pristup informacijama u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13