Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2087
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Trnovo za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2017.-31.12.2017._godine.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2018._godinu.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2017._-_31.12.2017._godine.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' 88/07 PDF icon 88/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00 i 37/08 PDF icon 2/00
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/11
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03, PDF icon 34/03, PDF icon 65/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vlasničko-pravnim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o nomenklaturi, standardima i normativima u zdravstvenoj djelatnosti („Službeni list SR BiH“, broj 10/83) 'Službeni list SRBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o administrtivnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/01
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/06, PDF icon 43/08, PDF icon 74/08, PDF icon 22/09, PDF icon 35-14.pdf, PDF icon 94-15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' 19/17 PDF icon 19_17.pdf
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o krvi i krvnim sastojcima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14 - Novi prečišćeni tekst, PDF icon 37/14 Ispravka
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o priznanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumarskog bilja 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13, PDF icon 3/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o javno-privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 94/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09, PDF icon 60/10, PDF icon 47/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03, PDF icon 72/09, PDF icon 92/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 123/07
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z36-08.pdf, PDF icon 87_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o liječništvu 'Službene novine FBiH' 56/13 PDF icon 56/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o električnoj energiji 'Službene novine FBiH' 66/13, 94/15 PDF icon 66/13, PDF icon izmjena 94/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/08 PDF icon 25/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o građevinskom zemljištu FBiH 'Službene novine FBiH' 25/03
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o estradnoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/01
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo 'Službene novine FBiH'
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92,13/93,13/94 i 29/03) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 59/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o visokom obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, 41/12, 8/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o utvrđivanju i obilježavanju Dana Kantona Sarajevo, 33/05 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' 55/00,41/04,22/05,9(08)
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/02, PDF icon 14/03, PDF icon 12/04, PDF icon 18/12, PDF icon 63/08
Skupština Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/09
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 40/10
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z04-04.pdf, PDF icon Z29-09.pdf, PDF icon broj_18_13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH' 59/14 PDF icon 59/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o matičnim knjigama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o elektroenergetskoj inspekciji 'Službene novine FBiH' 8/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo finansija Zakon Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 i izmjena 76/11 PDF icon 46/04, PDF icon izmjena 76/11