Propisi

Ukupno 1 - 100 od 2019
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, PDF icon Amandmani na Ustav, PDF icon Amandmani na Ustav 31/17
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 i 48/99 PDF icon 2/98 i 48/99
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/07
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03, PDF icon 4/12, PDF icon 23/04, PDF icon 39/04, PDF icon 54/04, PDF icon 67/05, PDF icon 8/06, PDF icon 99/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00,37/08
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo, 3/09-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' PDF icon z55-00.pdf, PDF icon z41-01.pdf, PDF icon z22-05.pdf, PDF icon Z09-08.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 05/13, PDF icon 09/15
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vijeću uposlenika 'Službene novine FBiH' 38/04
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, 33/11, 5/13, 9/15 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, 5/13 i 9/15
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03.pdf, PDF icon 23_04.pdf, PDF icon 39_04.pdf, PDF icon 54_04.pdf, PDF icon 67_05.pdf, PDF icon 8_06.pdf, PDF icon 4_12.pdf, PDF icon 99_15.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 123/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima protiv jrm 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/07, PDF icon 7/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon Z35-14.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10, PDF icon 43/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o napuštenim stanovima 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 58/08
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Pravobranilaštvo Zakon Zakon o pravobranilaštvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/14, 26/14 PDF icon 11/14, PDF icon 26/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 PDF icon 29/12
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/99, PDF icon 32/00, PDF icon 29/03, PDF icon 26/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70-06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o cestama Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 12/10,13/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 34/02
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugihopćih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”,18/11-Prečišćeni tekst, 36/15 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon.pdf, PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon Z2-98.pdf, PDF icon Z48-99.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86,18/90 PDF icon 43/86,18/90
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o vodama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o volontiranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04 PDF icon 50/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju 'Službene novine FBiH' 8/99
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 19/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/08
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH'
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/09, PDF icon 42/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' 6/92, 8/93 i 13/94
Ministarstvo zdravstva Zakon Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službeni list RBiH“, broj 13/07) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih org.institucija KS, Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 01/02 PDF icon 01/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 94/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09, PDF icon 60/10, PDF icon 47/14
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07, PDF icon 24/09, PDF icon 44/10, PDF icon 30/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o visokom obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/07
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13, PDF icon 3/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon Z6-92.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SFRJ' PDF icon 53/91
Ministarstvo pravde i uprave Zakon ZAKON O GRBU I ZASTAVI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o sudskim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, PDF icon 23/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02 PDF icon 34/02