Propisi

STRANICA JE U FAZI IZRADE!

Ukupno 1 - 100 od 1890
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf|PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04|PDF icon 15/08|PDF icon 33/08|PDF icon 39/08|PDF icon 60/13|PDF icon 53/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 40/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon ZAKON O GENETIČKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA 'Službeni list RBiH' 23/09
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o vodama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_111_12.pdf
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_budzeta_0.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01|PDF icon 63/08|PDF icon 103/11|PDF icon 87/13|PDF icon 84/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_b.pdf|PDF icon izmjene_budzeta.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16|PDF icon 43/16|PDF icon 19/17
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/97|PDF icon 7/02|PDF icon 70/08|PDF icon 48/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12|PDF icon 41/12|PDF icon 8/15|PDF icon 13/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10|PDF icon 16/10|PDF icon 66/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni list RBiH' 45/04, 44/07 i 102/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' 52/09
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 5 43/86,18/90 PDF icon 43/86,18/90
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/06|PDF icon 25/09
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji (“Službeni list SRBiH”, br. 23/77, 16/82, 13/83 i 15/90) 'Službeni list SRBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih org.institucija KS, Kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/16
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo, 3/09-Prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon.pdf|PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/2000
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vijeću uposlenika 'Službene novine FBiH' 38/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) 'Službene novine FBiH'
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksa 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00|PDF icon 45/10|PDF icon 43/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08
Ministarstvo pravde i uprave Zakon ZAKON O GRBU I ZASTAVI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/99
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o sudskim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14|PDF icon 23/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Zakon Zakon o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_izmjeni_zakona_o_nadleznostima_organa_vlasti_kantona_sarajevo_u_oblasti_zastite_i_spasavanja_ljudi_i_materijalnih_dobara_od_prirodnih_i_drugih_nesreca.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z36-08.pdf|PDF icon 87_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_za_2017.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01|PDF icon 56/08|PDF icon 58/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o električnoj energiji 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, 1/12, 26/14 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, 26/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Trebević" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/14 PDF icon 15/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o građevinskom zemljištu FBiH 'Službene novine FBiH' 25/03
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o prenošenju nadležnosti za donošenje Zakona o Tužilaštvu Kantona Sarajevo, 36/13 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/01|PDF icon 40/02|PDF icon 52/11
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14 - Novi prečišćeni tekst|PDF icon 37/14 Ispravka
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06|PDF icon 75/06|PDF icon 44/07|PDF icon 48/10|PDF icon 56/06|PDF icon 8/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni list RBiH' 25/06
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70-06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva 'Službene novine FBiH' 23/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 6 PDF icon 53/91
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13
Ministarstvo finansija Zakon UREDBA O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/03
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o objavljivanju propisa i drugihopćih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”,18/11-Prečišćeni tekst, 36/15 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon.pdf|PDF icon broj-36.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 8/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju 'Službene novine FBiH' 8/99
Ministarstvo kulture i sporta Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/08
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07|PDF icon 24/09|PDF icon 44/10|PDF icon 30/16
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/03|PDF icon 34/03|PDF icon 65/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07|PDF icon 36/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o pravobranilaštvu, 33/08 - Novi prečišćeni tekst, 7/12 i 44/16 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/08, 7/12, 44/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o komunalnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/06|PDF icon 34/07|PDF icon 02/08|PDF icon 29/11|PDF icon 31/12|PDF icon 36/12
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14|PDF icon 26/14|PDF icon 14/16|PDF icon 16/16
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z04-04.pdf|PDF icon Z29-09.pdf|PDF icon broj_18_13.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01|PDF icon 22/09|PDF icon 61/09|PDF icon 65/11|PDF icon 34/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o elektroenergetskoj inspekciji 'Službene novine FBiH' 8/02
Ministarstvo pravde i uprave Zakon Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, 27/11 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 PDF icon 11/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02