Propisi

Ukupno 701 - 800 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03.pdf, PDF icon 34_03.pdf, PDF icon 65_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj16.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11.pdf, PDF icon 3_12.pdf, PDF icon 37_13.pdf, PDF icon 16_14.pdf, PDF icon 06-17_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69_05.pdf, PDF icon 29_06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_36_06.pdf, PDF icon 8_12.pdf, PDF icon 39_16_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_35_04.pdf, PDF icon uredba_3_06.pdf, PDF icon 19_12.pdf, PDF icon 8_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20_98_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_16_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 72_04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41_16_0.pdf, PDF icon 46_16.pdf, PDF icon uredba_o_izm_i_dop_ured_o_odredj_visine_placa_i_naknada_organa_uprav_5_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju najniže satnice u Fedraciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon O22-08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o vrsti, iznosu, uvjetima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2018. godini Interni dokument PDF icon odluka_o_visini_iznosu_uvjetima_i_nacinima_dodjele_jednokratne_pomoci_u_budzetskoj_2018._godini.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u Institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95_10.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon prvilnik_9_17.pdf, PDF icon 21_17_0.pdf, PDF icon 24_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P28-10.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon naredba_i_pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_3_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku dostavljanja i vodjenju evidencije kolektivnih ugovora za podrucje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj20_17.pdf, PDF icon instrukcija_o_izmjeni_instrukcije_o_iznosima_novcanih_davanja.pdf, PDF icon 28_2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegivine 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_05_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98.pdf, PDF icon 49_98.pdf, PDF icon 5_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu uplate prihoda po osnovu "Dječije nedjelje" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon OS24-05.pdf, PDF icon OS62-08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16_naredba.pdf, PDF icon broj_31-16_naredba_o_iznosima-izmjena.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon lista_za_izbor_mirovnog_vijeca.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 74_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon naredba_i_pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_4_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16.pdf, PDF icon 62_16.pdf
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/17, PDF icon 29/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/17
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17
Skupština Zakon Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/99, 28/01
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/99
Skupština Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15
Skupština Zakon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15
Skupština Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/03
Skupština Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05
Skupština Pravilnik POSLOVNIK -Novi prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 PDF icon Poslovnik, PDF icon Prečišćeni tekst, PDF icon 47_15.pdf, PDF icon 47_13.pdf, PDF icon 15_13.pdf, PDF icon izmjene_poslovnika.pdf, PDF icon 48-16.pdf, PDF icon poslovnik_nesluzbeni_precisceni_tekst.pdf
Skupština Standard ili kodeks Eticki kodeks poslanika/zastupnika u Skupstini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/09
Skupština Plan ili program Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Program rada 2013.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za koristenje helpdeska Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za izradu i doradu aplikacija Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za utvrđivanje stanja opreme i otpis Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Standardna radna stanica - Specifikacija hardvera Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/05 PDF icon 3/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 49/04 PDF icon 49/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti zdravlja bilja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/03 PDF icon 23/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 PDF icon 46/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o elektroenergetskoj inspekciji 'Službene novine FBiH' 8/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 2/06,72/07,32/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00,37/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o cestama Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 12/10,13/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04 PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02 PDF icon 34/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošaća u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi 'Službeni list RBiH' 8/93,13/94
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima, načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12 PDF icon 41/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12 PDF icon 110/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/10, izmjena 43/16 PDF icon 43/16, PDF icon 18/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ' 27/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o novčanoj podršci u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova 'Službeni list SRBiH' 39/89,36/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prometu eksplozivnih materija 'Službeni list SFRJ' 30/85
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/08 PDF icon 25/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' 64/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 i izmjena 76/11 PDF icon 46/04, PDF icon izmjena 76/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03,72/09 PDF icon 33/03, PDF icon 72/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' 52/09 PDF icon 52/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03,38/09 PDF icon 33/03, PDF icon 38/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti bilja i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 'Službeni list SFRJ' 74/89 PDF icon 74/89
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o električnoj energiji 'Službene novine FBiH' 66/13, 94/15 PDF icon 66/13, PDF icon izmjena 94/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o građevinskom zemljištu FBiH 'Službene novine FBiH' 25/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o urbanističko- tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji 'Službeni list RBiH' 23/92 i 113/94 PDF icon 23/92 i 113/94
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom 'Službeni list SFRJ' 16/83 PDF icon 16/83
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama tehničkih propisa za izradu i upotrebu parnih kotlova, pregrijača pare i zagrejača vode 'Službeni list SFRJ' 56/72
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Tehnički propisi za izradu i upotrebu zatvorenih sudova za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove 'Službeni list RBiH' 2/92 PDF icon 2/92
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u FBIH 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvo 'Službene novine FBiH' 15/98, 70/08 PDF icon 15/98, 70/08