Propisi

Ukupno 701 - 800 od 3397
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Butmir 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Rajlovac III 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alipašin Most II i III 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Bjelašnica-I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije za izgradnju stambenih objekata na k.č.30 - Ljubnići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Hrasno II 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Jagomir II 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o vansudskoj nagodbi 51/18 PDF icon odluka_o_vansudskoj_nagodbi.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/18 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prodaji šumskih drvnih sortimenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/18 PDF icon odluka_o_prodaji_sumskih_drvnih_sortimenata.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Bjelašnica- Štinji do 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/18 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_-_stinji_do.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup tipskih kioska na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/18 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_nacinu_i_uslovima_dodjele_u_zakup_tipskih_kioska_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Bjelašnica I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini komunalnih taksa na području općine Trnovo 02/19 PDF icon odluka_o_visini_komunalnih_taksa_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat Poslovno sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_troskova_uredenja_gradevinskog_zemljista_za_prostorni_obuhvat_poslovno-sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Poslovno sportski centarTrnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_poslovno_sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Bič za snadbjevanje vodom za piće naselja Bašci 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_bic_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_basci.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Bič na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_bic_na_podrucju_opcine_trnovo-2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Bliznice Iva za snadbijevanje vodom za piće naselja Govedovići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_bliznice_iva_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_govedovici.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Studenac za snadbijevanje vodom za piće naselja Dujmovići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_studenac_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_dujmovici.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Studenac na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_studenac_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2019.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2018._godinu.pdf
Općina Trnovo Ostalo Budžet Općine Trnovo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2019.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće "Bliznice Iva" na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_bliznice_iva_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_rasporedu_poslovnih_djelatnosti_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Potoci za snadbijevanje vodom za piće naselja Pervizi i Podvornice PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_potoci_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_pervizi_i_podvornice.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Potoci na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_potoci.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za pićče Pod Košutom na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_pod_kosutom_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Monografije Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_monografije_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Kuhačica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_kuhacica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Kuhačica za snadbijevanje vodom za piće naselja Bobovica PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_kuhacica_za_snadbijevanje_pica_naselja_bobovica.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Kalaštak za snadbijevanje vodom za piće naselja Podvornice PDF icon odluka_o_zonama_sanitarne_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_kalastak_za_snadbijevanje_vodom_za_pice_naselja_podvornice.pdf
Općina Trnovo Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Pod Košutom za snadbijevanje vodom za piće naselja Hamzići 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_pod_kosutom_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_visini_godisnjeg_pausalnog_poreza_na_imovinu_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće Kalaštak na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/19 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_o_zastiti_izvorista_vode_za_pice_kalastak_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 09/19 PDF icon 09/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 09/19 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/18 PDF icon 30/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kanrtona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku prijema u radni odnos... 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_19_uredba.pdf, PDF icon broj21.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja 'Službene novine FBiH' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 9/19 PDF icon 9/19
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_sukobu_interesa_u_mki.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj35.vp_-_broj35.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Program rada Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Interni dokument PDF icon Program rada UP MUP KS za 2019.g.
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18, PDF icon 6/19
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/19 PDF icon 6-19.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente 'Službene novine FBiH' 7/19 PDF icon 7/19
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_broj_27_06_0.pdf, PDF icon 2_broj_31_07_0.pdf, PDF icon 3_broj_21_12_0.pdf, PDF icon 4_broj_5_13_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_broj_27_06.pdf, PDF icon 2_broj_31_07.pdf, PDF icon 3_broj_21_12.pdf, PDF icon 4_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_28_03.pdf, PDF icon 02_broj_21_04_-_ispravka.pdf, PDF icon 03_broj_10_05.pdf, PDF icon 04_broj_31_07.pdf, PDF icon 05_broj_21_12.pdf, PDF icon 06_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_20_04.pdf, PDF icon 02_broj_31_07_1.pdf, PDF icon 03_broj_30_08.pdf, PDF icon 04_broj_21_12.pdf, PDF icon 05_broj_5_13.pdf, PDF icon 06_broj_11_13-ispravka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06_0.pdf, PDF icon 02_broj_31_07_0.pdf, PDF icon 03_broj_21_12.pdf, PDF icon 04_broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06_1.pdf, PDF icon 02_broj_31-07.pdf, PDF icon 03_broj_21_12_0.pdf, PDF icon 04_broj_5_13_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_27_06.pdf, PDF icon 02_broj_31_07.pdf, PDF icon 03_broj_19_11.pdf, PDF icon broj_5_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_ks_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_26.02.2018_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_06.11.2015_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_placama_i_naknadama_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika_ministarstva_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_ks_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_od_30.01.2017_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_22.02.2018_ii_0.pdf, PDF icon 03_dopuna_pravilnika_16.03.2018._iii_0.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_14.08.2018._iv_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_27.10.2014_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_21.01.2015_0.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_18.02.2016_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_ministarstva_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radu_sa_pravilnikom_o_unutr_org._14.08.2018_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 1_pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_10.12.2010_0.pdf, PDF icon 2_izmjene_i_dopune_pravilnika_od_30.12.2014_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o nabavkama roba za potrebe korisnika Javnih kuhinja Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_nabavkama_roba_za_potrebe_korisnika_javnih_kuhinja_kantona_sarajevo_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_05.10.2007_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_radu_19.11.2007_0.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_radu_19.09.2008_0.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_radu_19.03.2009_0.pdf, PDF icon 05_pravilnik_o_radu_25.02.2010_0.pdf, PDF icon 06_pravilnik_o_radu_29.04.2010_0.pdf, PDF icon 07_pravilnik_o_radu_26.07.2012_0.pdf, PDF icon 08_pravilnik_o_radu_27.10.2014_0.pdf, PDF icon 09_pravilnik_o_radu_20.11.2014_0.pdf, PDF icon 10_pravilnik_o_radu_21.01.2015_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_radu_23.11.2007_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_radu_19.05.2008_0.pdf, PDF icon 03_pravilnik_o_radu_22.10.2009_0.pdf, PDF icon 04_pravilnik_o_radu_30.12.2014_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o reprezentaciji i poklonima u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_reprezentaciji_i_poklonima_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice_kantona_sarajevo_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o radu Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon 01_novi_pravilnik_o_radu_sa_unutrasnjom_org_i_sistemat._30.08.2018_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon 01_pravilnik_o_unutrasnoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_14.10.2014_0.pdf, PDF icon 02_pravilnik_o_unutrasnoj_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_05.03.2015_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Procedure o tokovima računovodstvene dokumentacije Interni dokument PDF icon procedure_o_tokovima_racunovodstvene_dokumentacije.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" Interni dokument PDF icon pravila_od_06.02.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" Interni dokument PDF icon 01_pravila_25.07.2014.pdf, PDF icon 02_pravila_18.05.2017.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Smjernice za podnošenje sedmičnog izvještaja o radu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon smjernice_za_podnosenje_sedmicnog_izvjestaja_o_radu_u_ministarstvu_za_rad_socijalnu_politiku_raseljena_lica_i_izbjeglice.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" Interni dokument PDF icon 01_pravila_07.02.2007.pdf, PDF icon 02_pravila_12.03.2008.pdf, PDF icon 03_pravila_24.11.2010.pdf, PDF icon 04_pravila_29.09.2011.pdf, PDF icon 05_pravila_27.11.2012.pdf, PDF icon 06_pravila_29.01.2014.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Interni dokument PDF icon pravila_26.11.2013.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Interni dokument PDF icon 01_pravila_30.08.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Statut Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo Interni dokument PDF icon statut_javne_ustanove_sluzba_za_zaposljavanje_kantona_sarajevo_sa_izmjenama.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Pravila Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Interni dokument PDF icon 1._pravila_od_07.03.2014.pdf, PDF icon 2._pravila_od_27.11.2017.pdf, PDF icon 3._pravila_od_17.05.2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Statut Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus - Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon statut.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Dokument okvirnog budžeta 2019. - 2021. Interni dokument PDF icon dokument_okvirnog_budzeta_2019_2021.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01_broj_29_09.pdf, PDF icon 02_broj_20_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_broj_4_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_pravilnik_o_primjeni_zakona_o_porezu_na_dohodak_broj_67_08.pdf, PDF icon 02_broj_4_10.pdf, PDF icon 03_broj_86_10.pdf, PDF icon 04_broj_10_11.pdf, PDF icon 05_broj_53_11.pdf, PDF icon 06_broj_20_12.pdf, PDF icon 07_broj_27_13.pdf, PDF icon 08_broj_71_13.pdf, PDF icon 09_broj_90_13.pdf, PDF icon 10_broj_45_14.pdf, PDF icon 11_broj_52_16.pdf, PDF icon 12_broj_59_16.pdf, PDF icon 13_broj_38_17.pdf, PDF icon 14_broj_3_18.pdf, PDF icon 15_broj_30_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_utvrdivanju_i_nacinu_vodenja_registra_budzetskih_korisnika_budzeta_u_federaciji_bosne_i_hercegovine_broj_30_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji unutarnjeg duga u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_unutarnjeg_duga_u_kantonu_sarajevo_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_o_proceduri_za_izradu_izjave_o_fiskalnoj_procjeni_zakona_drugih_propisa_i_akata_planiranja_na_budzet_broj_34_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o uspostavljanju i vođenju registra koncesija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_uspostavljanju_i_vodenju_registra_koncesija_broj_39_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o evidenciji garancija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_o_evidenciji_garancija_broj_2_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_o_formi_garancije_za_ozbiljnost_ponude_i_izvrsenje_ugovora_broj_90_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o konsolidovanim finansijskim izvještajima 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_23_11.pdf, PDF icon 02_broj_5_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 01_broj_33_16.pdf, PDF icon 02_broj_89_16.pdf, PDF icon 03_broj_9_17.pdf, PDF icon 04_broj_33_17.pdf, PDF icon 05_broj_67_17.pdf, PDF icon 06_broj_9_18.pdf, PDF icon 07_broj_27_18.pdf, PDF icon 08_broj_55_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koja su obavezna primjenjivati Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon pravilnik_sa_popisom_ugovornih_organa_po_kategorijama_koja_su_obavezna_primjenjivati_zakon_o_javnim_nabavkama_broj_21_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti 'Službene novine FBiH' PDF icon pravilnik_broj-34_14.pdf