Propisi

Ukupno 1101 - 1200 od 2717
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z04-04.pdf, PDF icon Z29-09.pdf, PDF icon broj_18_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon U23-02.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u3-14.pdf, PDF icon uredba_odrzivi_povratak_30_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_topli_obrok_10_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o regulisanju troškova dženaze_sahrane_ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u04-05.pdf, PDF icon u07-08.pdf, PDF icon u37-13.pdf, PDF icon 51_14.pdf, PDF icon broj08.vp_-_broj08.pdf, PDF icon broj09.vp_-_broj09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u21-11.pdf, PDF icon 30_11.pdf, PDF icon 23_15.pdf, PDF icon uredba_o_izmj_i_dop_izrade_propisa_26_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o oslobađanju troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon O12-04.pdf, PDF icon 27_04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon o23-02.pdf, PDF icon broj52.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon O16-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-22_-_pdfdownload.pdf, PDF icon 51_15_0.pdf, PDF icon 11_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-11_-_broj-11.pdf, PDF icon broj_5_-_broj-5.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon o29-12.pdf, PDF icon broj11_17_odluka.pdf, PDF icon broj08.vp_-_broj08_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P24-10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho fizičkom razvoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-26_-_pdfdownload.pdf, PDF icon p5-12.pdf, PDF icon 4_15.pdf, PDF icon 4_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P22-13.pdf, PDF icon 34_14.pdf, PDF icon 8_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu rada organa medicinskog vještačenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P1-03.pdf, PDF icon P26-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P18-07.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o vrsti stručne spreme i proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o minimumu stambenih uvjeta za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon P93-06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P11-11_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P11-11_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju osnovne i centralne evidencije raseljenih lica i povratnika i obrascu legitimacije raseljenih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon RU50-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon RU34-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon RU12-03.pdf, PDF icon RU26-04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon RU48-06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon OS5-07.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon os20-03.pdf, PDF icon os27-07.pdf, PDF icon broj018.vp_-_pdfdownload_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13.pdf, PDF icon 9_14.pdf, PDF icon 13_14_0.pdf, PDF icon 8_15_0.pdf, PDF icon 91_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_hraniteljstvu_fbih.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 29_03.pdf, PDF icon 23_04.pdf, PDF icon 39_04.pdf, PDF icon 54_04.pdf, PDF icon 67_05.pdf, PDF icon 8_06.pdf, PDF icon 4_12.pdf, PDF icon 99_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o udruženjima i fondacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 45_02.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_ib.pdf, PDF icon 19_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_budzeta_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 35_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-31_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12_03.pdf, PDF icon 34_03.pdf, PDF icon 65_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_b.pdf, PDF icon izmjene_budzeta.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_za_2017.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14.pdf, PDF icon sl_novine_kantona_sarajevo_broj_38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf, PDF icon zakon_broj28.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12.pdf, PDF icon 41_12.pdf, PDF icon 8_15_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26_16.pdf, PDF icon zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_radu_broj_89_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon Z35-14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01.pdf, PDF icon 48_11.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20_98_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39_16_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj16.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69_05.pdf, PDF icon 29_06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 72_04.pdf, PDF icon broj_75_09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_36_06.pdf, PDF icon 8_12.pdf, PDF icon 39_16_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41_16_0.pdf, PDF icon 46_16.pdf, PDF icon uredba_o_izm_i_dop_ured_o_odredj_visine_placa_i_naknada_organa_uprav_5_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon uredba_35_04.pdf, PDF icon uredba_3_06.pdf, PDF icon 19_12.pdf, PDF icon 8_14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33_11.pdf, PDF icon 3_12.pdf, PDF icon 37_13.pdf, PDF icon 16_14.pdf, PDF icon 06-17_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u Institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95_10.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju najniže satnice u Fedraciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon O22-08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o vrsti, iznosu, uvjetima i načinu dodjele jednokratne pomoći u budžetskoj 2019. godini Interni dokument PDF icon odluka_jednokratna_pomoc.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P28-10.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o plaćanju troškova izdavanja ličnih dokumenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon naredba_i_pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_3_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku dostavljanja i vodjenju evidencije kolektivnih ugovora za podrucje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku po javnom pozivu za dodjelu novčanih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon prvilnik_9_17.pdf, PDF icon 21_17_0.pdf, PDF icon 24_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj20_17.pdf, PDF icon instrukcija_o_izmjeni_instrukcije_o_iznosima_novcanih_davanja.pdf, PDF icon 28_2018.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu uplate prihoda po osnovu "Dječije nedjelje" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uputstvo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15_05_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30_98.pdf, PDF icon 49_98.pdf, PDF icon 5_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegivine 'Službene novine FBiH' PDF icon uputstvo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Lista za izbor članova Mirovnog vijeća za područje kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon lista_za_izbor_mirovnog_vijeca.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon naredba_i_pravilnik_o_placanju_troskova_izdavanja_licnih_dokumenata_4_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 74_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Opšti kolektivni ugovor 'Službene novine FBiH' PDF icon 48_16.pdf, PDF icon 62_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Naredba o iznosima po zakonu o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16_16_naredba.pdf, PDF icon broj_31-16_naredba_o_iznosima-izmjena.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Opšti Kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon OS24-05.pdf, PDF icon OS62-08.pdf
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o evidenciji plaćene boravišne takse 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/17
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/17, PDF icon 29/17
Skupština Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17 Preuzmi
Skupština Zakon Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/99 Preuzmi
Skupština Zakon Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/99, 28/01 Preuzmi
Skupština Zakon Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15 Preuzmi
Skupština Zakon Zakon o pečatu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15 Preuzmi
Skupština Uredba Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05 Preuzmi
Skupština Uredba Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/03 Preuzmi
Skupština Pravilnik POSLOVNIK -Novi prečišćen tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 PDF icon Poslovnik, PDF icon Prečišćeni tekst, PDF icon 47_15.pdf, PDF icon 47_13.pdf, PDF icon 15_13.pdf, PDF icon izmjene_poslovnika.pdf, PDF icon 48-16.pdf, PDF icon poslovnik_nesluzbeni_precisceni_tekst.pdf
Skupština Standard ili kodeks Eticki kodeks poslanika/zastupnika u Skupstini Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/09 Preuzmi
Skupština Plan ili program Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Program rada 2013.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za izradu i doradu aplikacija Interni dokument PDF icon uputstvo_za_izradu_aplikacija_2017-11-16.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za utvrđivanje stanja opreme i otpis Interni dokument PDF icon instrukcija_za_otpis_v2.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za koristenje helpdeska Interni dokument PDF icon instrukcija_za_koristenje_helpdeska_7.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Standardna radna stanica - Specifikacija hardvera Interni dokument PDF icon standardna_radna_stanica_-_specifikacija_hardvera_zis_2016.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 49/04 PDF icon 49/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti zdravlja bilja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/03 PDF icon 23/03