Propisi

Ukupno 801 - 900 od 2228
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa (”Sužbene novine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati osnovne organizacije odnosno organizacije za zaštitu na radu koje vrše periodične preglede i ispitivanja 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnih ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00, 10/01 i 22/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' 31/15 PDF icon 31/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/11 PDF icon 72/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/13, 1/14 i 21/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje plaćanja i plaćanje, kontroli iz obaveze na osnovu opće vodne naknade i posebne vodne naknade 'Službene novine FBiH' 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12 PDF icon 92/07, PDF icon 88/12, PDF icon 79/11, PDF icon 46/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani namijenjenoj za upotrebu u energetski ograničenoj ishrani za smanjenje tjelesne mase 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 71/11 PDF icon 71/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva 'Službene novine FBiH' 88/12 PDF icon 88/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 103/12 PDF icon 103/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/08, 27/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/03, 12/07 i 42/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi 'Službeni list SFRJ' 35/69
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijeni hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 4/13 PDF icon 04/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda 'Službene novine FBiH' 87/12 PDF icon 87/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama 'Službeni list SFRJ' 65/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebe 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 71/11 PDF icon 71/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 'Službene novine FBiH' 88/11, 28/13 PDF icon 88/11, PDF icon 28/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o korištenju aktivnog aluminijeva oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 'Službeni list SFRJ' 42/68 i 45/68
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka jakih alkoholnih pića 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/03, 12/07, 20/10, 38/12, 51/14 i 42/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 9/05 PDF icon 9/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima 7 55/50
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čaju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11 PDF icon 54/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama 7 14/48 i 18/48
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o brzo smrznutoj hrani za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logoravanja, društveno korisnog rada,škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/10 i 4/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/07 PDF icon p18-07.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima 7 56/47
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnom ustanovama na području Kantona Sara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/06 i 04/15 PDF icon 34-06.pdf, PDF icon 4_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu 'Službeni list SRBiH' 38/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/11 PDF icon 25/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama, kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13 i 33/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/11, 30/11, 45/13 i 44/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/11 PDF icon 72/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije i čuvanju isprava iz oblasti zaštite na radu 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/10, 46/15 i 9/16 PDF icon 24_10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju isprava iz oblasti zaštite na radu 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/13 , 34/14 i 8/15 PDF icon 22_13.pdf, PDF icon 34_14.pdf, PDF icon 8_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vršenju ljekarskih pregleda radnika 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04 PDF icon 19/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku za utvrđivanje poslova, odnosno radnih zadataka sa posebnim uslovima rada i posebnim uslovima rada zbog kojih se određuje kraće vrijeme na tim poslovima, odnosno radnim zadacima 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/11 PDF icon 72/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obaveznim periodičnim pregledima i ispitivanjima oruna za rad, radnih i  pomoćnih prostorija, kao i postupku i načinu vršenja tih pregleda i ispitivanja 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/03 i 26/04 PDF icon 12_03.pdf, PDF icon 26_04.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/05 PDF icon 34_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/05 PDF icon 15_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/13 PDF icon 40_13.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/04 i 27/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/16 i 13-14-30277/2016
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/16 i 31/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normative prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/07 i 27/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 PDF icon 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 74/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/17, 37/09 PDF icon 62/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje nakon nuklearnog incidenta ili drugih slučajeva radiološke opasnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(03) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 67/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/13 PDF icon 85/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 89/12 PDF icon 89/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(02) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/13 PDF icon 68/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu senfa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'