Propisi

Ukupno 401 - 500 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Kolijevka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Memorijalni centar Proskok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o priznanjima i nagradama Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' 59/05, 52/11 i 06/17 PDF icon 06/17, PDF icon 52/11, PDF icon 59/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o transplataciji tkiva i organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 75/09 PDF icon 75/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' 37/01, 40/02 i 52/11 PDF icon 52/11, PDF icon 37/01, PDF icon 40/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o suzbijanju zloupotrebe opjnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o obimu, uvjetima i načiu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko protetske pomoći i stomatološko - protetskih nadomjestaka 'Službene novine FBiH' 38/07, 29/08, 40/14 PDF icon 40/14, PDF icon 29/08, PDF icon 38/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 89/13, 74/14, 24/16 PDF icon 89/13, PDF icon 74/14, PDF icon 24/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o programu za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 96/13 PDF icon 96/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica 'Službene novine FBiH' 28/04 PDF icon 28/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavjanje na tržište GMO hrane i hrane za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuju uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika kontaminiranosti aflatoksinima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/16 PDF icon 90/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/04 PDF icon 28/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/08 PDF icon 22/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/17, 27/16, 46/16 PDF icon 36/17, PDF icon 27/16, PDF icon 46/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13, 74/14, 94/15, 78/17 PDF icon 78/17, PDF icon 94/15, PDF icon 74/14, PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13,74/14, 94/15, 87/17 PDF icon 74/14, PDF icon 87/17, PDF icon 94/15, PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12, 62/17 PDF icon 30/12, PDF icon 62/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/12 PDF icon 17/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani podvrgnutoj jonizirajućem zračenju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon 105/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista stonih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista priznatih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista lijekova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/16 PDF icon 27/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/17 PDF icon 46/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 PDF icon 51/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan ili program Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017.-2022. 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 2/18 PDF icon 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/18 PDF icon Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izrečenim zaštitnim mjerama, osobama koje su štićene zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima su izrečene zaštitne mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95_13.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/18 PDF icon 5/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2018.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/18 PDF icon 4/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju komisije za izradu strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju izmjenama i dopunama urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o uspostavi registra Budžetskih korisnika Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju općinskog štaba civilne zaštite OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta OT za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon 2/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_izbor_clanova_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_Opcine_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_izmjenama_Odluke_o_izboru_Eticke_komisije_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju dužnosti člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_razrjesenju_duznosti_clana-zamjenika_predsjednika_Komisije_za_stratesko_planiranje_i_razvoj_Opcine_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_imenovanju_clana-zamjenika_predsjednika_Komisije_za_stratesko_planiranje_i_razvoj_Opcine_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Budžet Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Budzet_Opcine_Novo_Sarajevo_za_2018._godinu
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_izvrsavanju_Budzeta_Opcine_Novo_Sarajevo_za_2018._godinu
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Zaključak o usvajanju Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Zaključak_o_usvajanju_Strategije_razvoja_i_odrzavanja_javnih_cesta_na_podrucju_opcine_Novo_Sarajevo_za_period_2018.-2027._godine
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/18
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika, sa pratećim obrascima za ocjenjivanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon 50/17
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O OSNIVANJU NASELJA UNUTAR NASELJENIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-27-27.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O POKRETANJU AKTIVNOSTI ZA PRELAZAK NA TREZORSKI NAČIN POSLOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdfdownload-70-70.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SPORTSKO REKREACIONO PODRUČJE" BJELAŠNICA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-70-72.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA DODJELE U ZAKUP TIPSKIH KIOSKA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-74-75.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-74-74_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 48/17 PDF icon pdf-74-74.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O PRODAJI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O NAČINU I UVJETIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TRNOVO U SKLOPU URBANISTIČKOG PROJEKTA "BJELAŠNICA - I FAZA" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' 47/09 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sastavu i označavanje hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu evidentiranja i kontrole prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim postajama u FBiH 'Službene novine FBiH' 84/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon 76-10.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga 'Službene novine FBiH' 49/12 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 75/14 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ 'Službene novine FBiH' 68/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općem deklarisanju i označanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige 'Službene novine FBiH' 91/15 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/17 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama 'Službene novine FBiH' 14/02 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine FBiH' 12/12 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o soli za prehranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/09 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o upotrebi boja u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon Preuzmi