Uputstvo

STRANICA JE U FAZI IZRADE!

Kantonalna ministarstva, kao i ostale kantonalne organizacije kojima je internet stranicu napravio Zavod za informatiku i statistiku KS, unose propise direktno na svojoj stranici http://ABC.ks.gov.ba. Ti se podaci u redovnim vremenskim intervalima automatski kopiraju na stranicu http://propisi.ks.gov.ba/.
Svaki organi treba slijediti proceduru pripreme propisa koja podrazumijeva da se nakon usvajanja propisa objavi na stranici organa, odnosno nakon usvajanja izmjena da se napraviti dopuna prethodnog unosa.
Svaki organ na svojoj stranici treba imati propise iz svoje oblasti, a zajednički propisi trebaju biti na stranici resornog ministarstva. Na http://propisi.ks.gov.ba će se tako naći svi propisi, unešeni jednom.
Poželjno je i korisno da se pripremi neslužbeni prečišćeni tekst koji sadrži odredbu da se na njega ne može pozivati prilikom službene upotrebe. Takav tekst je od koristi i zaposlenicima organa i drugim zaposlenicima i građanima. Na ovaj način, korisnici će, u sklopu jednog propisa, imati punu informaciju.
U skladu s tim, u prilogu je Korisničko uputstvo za unos u fazi nacrta.