Propisi

Ukupno 201 - 300 od 2228
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 31/18 PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/18 PDF icon 23/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/18 PDF icon 24/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uniformama za policijske službenike koji obavljaju posl. i zad. sprečavanja i narušavanja jrim u većem obimu, pripadnik krim. policije, polic.služb. Jedinice za spec. podr. i dopunskim dijelovima jedinstv. polic. uniforme Interni dokument PDF icon 01-773, PDF icon 01-236, PDF icon 01-561
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Smjernice o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Trnovo za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prijedloga školskih područja osnovnih škola na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2017. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2018.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/18 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14, PDF icon 35/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju podzemne pitke vode iz bunara TB-1 i TB-2, Općina Ilidža 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o stambenim i materijalnim uslovima za obavljanje hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 31_18.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o pčelarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Ispravka zakona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon ispravka_zakona.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf, PDF icon index_registar_informacija.pdf
Ministarstvo finansija Zakon VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA MINISTARSTVA FINANSIJA KS Interni dokument PDF icon vodic_-_preuzmi.pdf, PDF icon indeks_registar_informacija_-_preuzmi.pdf, PDF icon obrazac_zahtjeva_-_preuzmi.pdf
Ministarstvo finansija Zakon ETIČKI KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U FBiH 'Službene novine FBiH' 27/14 PDF icon 27-14.pdf
Ministarstvo finansija Zakon KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 16/18 PDF icon 16/18
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12 i 1/13 PDF icon 33/05, 30/08, 25/09, 22/11, 3/12, 1/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/09, 27/11 i 7/13 PDF icon 30/09, 27/11, 7/13
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/09, 22/11, 1/13 i 21/14 PDF icon 25/09, 22/11, 1/13, 21/14
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za imenovanje na pozicije članova skupštine Turističke zajedice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/18
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka i proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o radu kantonalnog inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kriterijima za utvrđvanje obima i složenosti inspekcijskog nadzora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva 'Službene novine FBiH' 21/18 PDF icon 21/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/18 PDF icon 15/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pgledu prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' 28/18 PDF icon 28/18
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativima obavljanja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Standard ili kodeks Policijski etički kodeks za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/00 PDF icon 22/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/18 PDF icon 13/18
Općina Trnovo Pravilnik Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općina Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvijetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Kolijevka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Memorijalni centar Proskok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o priznanjima i nagradama Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/18 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' 59/05, 52/11 i 06/17 PDF icon 06/17, PDF icon 52/11, PDF icon 59/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o transplataciji tkiva i organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 75/09 PDF icon 75/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' 37/01, 40/02 i 52/11 PDF icon 52/11, PDF icon 37/01, PDF icon 40/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o suzbijanju zloupotrebe opjnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o obimu, uvjetima i načiu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko protetske pomoći i stomatološko - protetskih nadomjestaka 'Službene novine FBiH' 38/07, 29/08, 40/14 PDF icon 40/14, PDF icon 29/08, PDF icon 38/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o obnovi ovlaštenja ispitnim laboratorijama u BiH za ispitivanje, kontrolu i praćenje prisutnosti GMO u hrani i hrani za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o mreži apoteka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/08 PDF icon 22/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/17, 27/16, 46/16 PDF icon 36/17, PDF icon 27/16, PDF icon 46/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13, 74/14, 94/15, 78/17 PDF icon 78/17, PDF icon 94/15, PDF icon 74/14, PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 56/13,74/14, 94/15, 87/17 PDF icon 74/14, PDF icon 87/17, PDF icon 94/15, PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 89/13, 74/14, 24/16 PDF icon 89/13, PDF icon 74/14, PDF icon 24/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o programu za kontrolu tuberkuloze u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 96/13 PDF icon 96/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću osiguranih lica 'Službene novine FBiH' 28/04 PDF icon 28/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o visini posebne naknade za izdavanje rješenja o odobrenju za stavjanje na tržište GMO hrane i hrane za životinje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 61/14 PDF icon 61/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uvođenju posebnih uslova kojima se uređuju uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika kontaminiranosti aflatoksinima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 90/16 PDF icon 90/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o ličnom učešću u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/04 PDF icon 28/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12, 62/17 PDF icon 30/12, PDF icon 62/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja jedinstvenog registra genetički modificiranih organizama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/12 PDF icon 17/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani podvrgnutoj jonizirajućem zračenju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o formulama za dojenčad i formulama nakon dojenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon 105/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista lijekova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/16 PDF icon 27/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista stonih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Lista priznatih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/17 PDF icon 46/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 51/17 PDF icon 51/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan ili program Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017.-2022. 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 2/18 PDF icon 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/18 PDF icon Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 9_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o izrečenim zaštitnim mjerama, osobama koje su štićene zaštitnom mjerom i o nasilnim osobama kojima su izrečene zaštitne mjere 'Službene novine FBiH' PDF icon 95_13.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/18 PDF icon 5/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za eksploataciju voda na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2018.godinu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/18 PDF icon 4/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju komisije za izradu strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju izmjenama i dopunama urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju urbanističkog projekta Poslovno-sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o uspostavi registra Budžetskih korisnika Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini godišnjeg paušalnog poreza na imovinu na području OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju općinskog štaba civilne zaštite OT 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta OT za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon 2/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_izbor_clanova_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_Opcine_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_izmjenama_Odluke_o_izboru_Eticke_komisije_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju dužnosti člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_razrjesenju_duznosti_clana-zamjenika_predsjednika_Komisije_za_stratesko_planiranje_i_razvoj_Opcine_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_imenovanju_clana-zamjenika_predsjednika_Komisije_za_stratesko_planiranje_i_razvoj_Opcine_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Budžet Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Budzet_Opcine_Novo_Sarajevo_za_2018._godinu
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_izvrsavanju_Budzeta_Opcine_Novo_Sarajevo_za_2018._godinu
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Zaključak o usvajanju Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Zaključak_o_usvajanju_Strategije_razvoja_i_odrzavanja_javnih_cesta_na_podrucju_opcine_Novo_Sarajevo_za_period_2018.-2027._godine
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o monitoringu emisija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17 PDF icon 97/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima emisije iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 92/17 PDF icon 97/17