Propisi

Ukupno 601 - 700 od 2228
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za koristenje helpdeska Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za izradu i doradu aplikacija Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Instrukcija ili naredba Instrukcija za utvrđivanje stanja opreme i otpis Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Standardna radna stanica - Specifikacija hardvera Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 49/04 PDF icon 49/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti zdravlja bilja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/03 PDF icon 23/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti novih sorti biljaka Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 PDF icon 46/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/05 PDF icon 3/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o zaštiti kulturne baštine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/00,37/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o cestama Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 12/10,13/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04 PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/04 PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02 PDF icon 34/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 34/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošaća u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 PDF icon 14/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima, načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi 'Službeni list RBiH' 8/93,13/94
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' 110/12 PDF icon 110/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/10, izmjena 43/16 PDF icon 43/16, PDF icon 18/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12 PDF icon 41/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrelo Bosne“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o novčanoj podršci u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prevozu opasnih materija 'Službeni list SFRJ' 27/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/10 PDF icon 6/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova 'Službeni list SRBiH' 39/89,36/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službene novine FBiH' 66/13 PDF icon 66/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/08 PDF icon 25/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prometu eksplozivnih materija 'Službeni list SFRJ' 30/85
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/04 i izmjena 76/11 PDF icon 46/04, PDF icon izmjena 76/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu 'Službene novine FBiH' 64/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03,72/09 PDF icon 33/03, PDF icon 72/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' 52/09 PDF icon 52/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' 33/03,38/09 PDF icon 33/03, PDF icon 38/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti bilja i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju 'Službeni list SFRJ' 74/89 PDF icon 74/89
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakona o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o električnoj energiji 'Službene novine FBiH' 66/13, 94/15 PDF icon 66/13, PDF icon izmjena 94/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o građevinskom zemljištu FBiH 'Službene novine FBiH' 25/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o elektroenergetskoj inspekciji 'Službene novine FBiH' 8/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 2/06,72/07,32/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o urbanističko- tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji 'Službeni list RBiH' 23/92 i 113/94 PDF icon 23/92 i 113/94
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom 'Službeni list SFRJ' 16/83 PDF icon 16/83
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama tehničkih propisa za izradu i upotrebu parnih kotlova, pregrijača pare i zagrejača vode 'Službeni list SFRJ' 56/72
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Tehnički propisi za izradu i upotrebu zatvorenih sudova za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove 'Službeni list RBiH' 2/92 PDF icon 2/92
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 PDF icon 29/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86,18/90 PDF icon 43/86,18/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju 'Službene novine FBiH' 8/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SFRJ' PDF icon 53/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o radu 'Službene novine FBiH' 26/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o veterinarstvu u FBIH 'Službene novine FBiH' 46/00 PDF icon 46/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvo 'Službene novine FBiH' 15/98, 70/08 PDF icon 15/98, 70/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji 'Službeni list SRBiH' 23/77,16/82,13/83,15/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o drumskom prevozu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 28/06,2/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Z A K O N O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO -Prednacrt 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04,21/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestvonom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 1/02,14/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 51/01
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o standardizaciji 'Službene novine FBiH' 19/01
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stavljanju lijekova u promet 'Službeni list SFRJ' 43/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o mjeriteljstvu u FBiH 'Službene novine FBiH' 8/05 PDF icon 8/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službeni list SFRJ' 22/78,18/88
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/98,9/00,18/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 29/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o načinu prikupljanja , odlaganja , razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine FBiH' 16/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama FBiH 'Službene novine FBiH' 69/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' 36/99,54/04,39/06,14/09 i 45/16 PDF icon 36-99.pdf, PDF icon 54_04.pdf, PDF icon 39_06.pdf, PDF icon 14_09.pdf, PDF icon 45_16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 23/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o domovima učenika 'Službeni list SRBiH' 14/76
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' 27/97
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala 'Službene novine FBiH' 6/98,35/98,11/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti na radu 'Službeni list SRBiH' 22/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' 35/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prekršajima u FBiH 'Službene novine FBiH' 63/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigirnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 PDF icon 32/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o administrtivnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/01
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 59/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' 55/00,41/04,22/05,9(08)
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98 i 48/99 PDF icon 2/98 i 48/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vijeću uposlenika 'Službene novine FBiH' 38/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o taksi prevozu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04