Propisi

Ukupno 601 - 700 od 2717
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uredba Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uredba
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa vodopad ''Skakavac'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju plana upravljanja otpadom kantona sarajevo za period 2015-2020.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o donošenju kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Odluka
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluku o minimalnom iznosu mjesečne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/17 PDF icon 26/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon Odluka
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Odluka ili rješenje Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima emisije iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 92/17 PDF icon 97/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o monitoringu emisija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17 PDF icon 97/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Pravilnik Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Instrukcija ili naredba Instrukcija o načinu prijave i otklanjanja kvara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon Uputstvo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca "evidencija zgrada, stanova, samostalnih prostorija i etažnih vlasnika"  'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog organa uprave Preuzmi
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca "godišnji izvještaj o radu upravnika" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/01
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Uputstvo ili metodologija Uputstvo o preuzimanju zajedničkih dijelova zgrade na upravljanje i načinu promjene upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Akcioni plan energijske efikasnosti u javnim objektima Kantona Sarajevo za period 2018. - 2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/18 PDF icon 21/18
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" za period 2017-2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2017 - 2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon KEAP
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Evidencija zgrada na dan 05.02.2019 Interni dokument PDF icon evidencija_zgrada_na_dan_05.02.2019.pdf
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Privremene upravljačke smjernice za Zaštićeni pejzaž ''Trebević'' Interni dokument PDF icon Smjernice
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Ispravka zakona 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon Ispravka zakona
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ostalo Izmjenjena lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika Interni dokument PDF icon Lista kandidata
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Standard ili kodeks Policijski etički kodeks za policijske službenike Uprave policije MUP-a KS Interni dokument 02-326 PDF icon Policijski etički kodeks, File Obrasci za policijski etički kodeks
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/18 PDF icon 32/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Ргаvilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnost bazenskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/18 PDF icon 50/18
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_3.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_usvajanju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_ii_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_usvajanju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju Izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica II faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_usvajanju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_ii_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o provođenju Izmjena i dopuna urbanističkog projekta Bjelašnica I faza 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_provodenju_izmjena_i_dopuna_urbanistickog_projekta_bjelasnica_i_faza.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti- novembar 2018. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_povjeravanju_obavljanja_komunlnih_djelatnosti.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju naselja unutar naseljenih mjesta na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_osnivanju_naselja_unutar_naseljenih_mjesta_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta Elektroprivredi d.d. Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_elektroprivredi_bih_d.d.sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dopuni odluke o građevinskom zemljištu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_dopuni_odlukeo_gradevinskom_zemljistu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodijeli mandata članu savjeta mjesne zajednice 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon odluka_o_dodijeli_mandata_clanu_savjeta_mjesne_zajednice.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju budžeta OpćineTrnovo za period 01.01.2018 do 30.06.2018. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 47/18 PDF icon 47_18.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja Interni dokument Preuzmi
Skupština Zakon ZAKON O RADNO-PRAVNOM STATUSU POSLANIKA U SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 9/15 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/18 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/18 Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/18 Preuzmi
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o pratećoj dokumentaciji i informacijama neophodnim u proceduri donošenja odluke o izdavanju garancije FBiH i procentu premije i provizije za izdavanje garancije 'Službene novine FBiH' 14/08 Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Protokol o saradnji i postupanju u slučajevima protivpravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon protokol.pdf
Ministarstvo zdravstva Pravilnik • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja, te drugim pitanjima od značaja za utvrđi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Procedura ili vodič Procedure i priručnik za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/12 i 105/14
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uredba Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova u vezi sa školovanjem vatrogasaca u srednjim školama 'Službene novine FBiH' 78/15 PDF icon 78/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 69/13 PDF icon 69/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja 'Službene novine FBiH' 46/11 PDF icon 46/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva 'Službene novine FBiH' 20/12 PDF icon 20/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara 'Službene novine FBiH' 81/11 PDF icon 81/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima za ispitivanje uvezenih uređaja za dojavu i gašenje požara 'Službene novine FBiH' 112/12 PDF icon 112/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija 'Službene novine FBiH' 23/11 PDF icon 23/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru 'Službene novine FBiH' 11/12 PDF icon 11/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' 79/11 PDF icon 79/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice 'Službene novine FBiH' 104/12 PDF icon 104/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja 'Službene novine FBiH' 65/10 PDF icon 65/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti 'Službene novine FBiH' 6/12 PDF icon 6/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vršenja inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Federalne uprave civilne zaštite 'Službene novine FBiH' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama 'Službene novine FBiH' 55/11 PDF icon 55/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama 'Službene novine FBiH' 70/12 PDF icon 70/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o spasilačko - vatrogasnoj službi na aerodromu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 47/07 PDF icon 47/07
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara 'Službene novine FBiH' 87/11 PDF icon 87/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice (legitimacije) profesionalnog vatrogasca 'Službene novine FBiH' 37/15 PDF icon 37/15
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema vatri 'Službene novine FBiH' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o načinu organizovanja, stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti službe spasavanja, vatrogasne službe i službe prve pomoći u rudarskom privrednom društvu 'Službene novine FBiH' 64/12 PDF icon 64/12
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Pravilnik Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu 'Službene novine FBiH' 86/11 PDF icon 86/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Instrukcija ili naredba Naredbu o ličnoj zaštitnoj opremi 'Službene novine FBiH' 75/10 PDF icon 75/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Uputstvo ili metodologija Metodologija za izradu procjene ugroženosti od požara 'Službene novine FBiH' 8/11 PDF icon 8/11
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara 'Službene novine FBiH' 59/10 PDF icon 59/10
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce 'Službene novine FBiH' 37/15, 56/18 PDF icon 37/15, 56/18
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Plan ili program Plan i program obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca 'Službene novine FBiH' 67/13 PDF icon 67/13
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o stručnim zvanjima uslugama i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Uredba Uredba o uslugama i cijenama usluga koju pruža Arhiv 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu primopredaje arhivske građe između stvaraoca i imaoca i arhiva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu korištenja arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o vrednovanju i odabiranju arhivske građe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Ministarstvo kulture i sporta Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti radnika za rad sa arhivskom i registraturnom građom kod stvaraoca i imaoca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/18
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' 28/06, 02/10 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije 'Službene novine FBiH' 70/13 Preuzmi