Propisi

Ukupno 501 - 600 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon Preuzmi
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_pristupanju_izradi_Odluke_o_izmjenama_i_dopunama_Poslovnika_OVNS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_imenovanju_investicionog_menadzera_ONS_za_2018
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_razrjesenju_duznosti_clana_Komisije_za_statusna_pitanja_boraca_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_imenovanju_clana_Komisije_za_statusna_pitanja_boraca_OVNS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za općinu Nobvo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_utvrdjivanju_borackih_udruzenja_sa_statusom_od_posebnog_interesa_i_drustvenog_znacaja_za_ONS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_utvrdjivanju_visine_fin_sredstava_za_sufinansiranje_borackih_udruzenja_od_posebnog_interesa_i_drus_znacaja_za_ONS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Elaborata o opravdanosti reorganizacije postojećih mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_pristupanju_izradi_Elaborata_o_opravdanosti_reorg_postojecih_mz_na_podrucju_ONS
Općina Novo Sarajevo Ostalo Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/14 PDF icon Integrirana_strategija_razvoja_Opcine_Novo_Sarajevo_do_2023._godine
Općina Novo Sarajevo Ostalo Statut općine Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/10 PDF icon Statut_opcine_Novo_Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pješačkim zonama, ulicama zabranjemin za odvijanje saobraćaja i zadržavanje na trotoarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Ministarstvo zdravstva Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17, PDF icon Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora - 39/18
Ministarstvo zdravstva Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/17, PDF icon Izmjene i dopune - 5/18
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca za uplatu članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Elektro-Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni i dopuni odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građ. zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građ. zemljišta KJP ZOI 84 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju mjesnih zajednica na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Instrukcija ili naredba Instrukcija za donošenje Pravilnika o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda budžetskih korisnika Interni dokument PDF icon instrukcija_za_donosenje_pravilnika_o_vlastitim_prihodima.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Uputstvo ili metodologija Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika i studenata Interni dokument PDF icon uputstvo_za_zo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o visini mjesecnog novcanog iznosa subvencioniranja troskova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj05.vp_-_pdfdownload.pdf, PDF icon 42_18.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika u javnim institucijama, javnim ustanovama, fondovima i preduzećima čiji je osnivač i suosnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17, PDF icon 45/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o Etičkom komitetu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 82/15 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Ostalo Poslovnik o radu Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon 41/17
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo” 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "Collegium artisticum" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos i ažuriranje podataka za Listu lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za kontrolora Listi lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana 'Službene novine FBiH' 85/16 PDF icon 85/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/16 PDF icon Uputstvo o naknadnom upisu rođenja i drž.. u MK lica koja su drž. BiH po propis. RBiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti FMUP-a i kantonalnih MUP-ova 'Službene novine FBiH' 35/14 PDF icon 35/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16 PDF icon 83/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' 19/17 PDF icon 19_17.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/16 PDF icon 25/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/07 PDF icon 8/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o općim uslovima za snabdjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka 'Službene novine FBiH' 58/15 PDF icon 58/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' 101/15, 01/16 PDF icon 101/15, PDF icon 1/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda 'Službene novine FBiH' 01/14 PDF icon 01/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' 46/07, 10/14, 03/16 PDF icon 46/07, PDF icon 10/14, PDF icon 03/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti 'Službene novine FBiH' 17/08, 38/12 PDF icon 17/08, PDF icon 38/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda 'Službene novine FBiH' 44/17 PDF icon 44/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenoga prava korištenja javnog vodnog dobra 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda 'Službene novine FBiH' 77/09 PDF icon 77/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja 'Službene novine FBiH' 75/09, 43/10 PDF icon 75/09, PDF icon 43/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o minimumu sadržine općega akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata 'Službene novine FBiH' 18/07 PDF icon 18/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja ili opasnosti od iznenadnoga zagađenja voda i načinu davanja 'Službene novine FBiH' 06/11, 90/13 PDF icon 06/11, PDF icon 90/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/07 PDF icon 7/07, PDF icon 23/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06 PDF icon 70/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 17/16 PDF icon 17/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti 'Službene novine FBiH' 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 PDF icon 14/10, PDF icon 26/14, PDF icon 15/17, PDF icon 23/17, PDF icon 14/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode 'Službene novine FBiH' 83/08 PDF icon 83/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka 'Službene novine FBiH' 4/13 PDF icon 4/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o formiranju i radu stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/16 PDF icon 49/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku uzimanja uzoraka na analizu radi utvrđivanja koncentracije alkohola ili prisustva opojnih sredstava u organizmu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/16 PDF icon 77/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan ili program Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017. - 2019. g. Interni dokument PDF icon Akcioni plan 2017. - 2019.
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Preporuke za unos sadržaja internet stranica prilagođeno za slijepe i slabovidne osobe Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' 88/07 PDF icon 88/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan ili program Plan upravljanja Zaštićenim pejzažom „Bijambare“, 2008-2018. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan ili program Plan upravljanja Spomenikom prirode „Skakavac“, 2011-2021. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Instrukcija ili naredba Instrukcija o iznosima novčanih davanja po zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/17,45/17 i 28/18 PDF icon 20_17.pdf, PDF icon 45_17.pdf, PDF icon 28_2018.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o fiskalnim sistemima 'Službene novine FBiH' 81/09 PDF icon 81/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o žigu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/10 PDF icon 53/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva 'Službene novine FBiH' 07/14 PDF icon 07/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Instrukcija ili naredba Naredba o opremi pod pritiskom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 52/11
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/17 PDF icon 39/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/17 PDF icon 10_17.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31_17.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/17 PDF icon 21_17.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Federacije BiH sa amandmanima 'Službene novine FBiH' 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08 PDF icon 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Opći okvirni sporazum za mir u BiH (Daytonski sporazum) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Daytonski sporazum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo sa izmjenama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/14, 26/14 PDF icon 11/14, PDF icon 26/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 01/02 PDF icon 01/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 'Službene novine FBiH' 71/14 PDF icon 71/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - prečišćeni tekst 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 22/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala 'Službene novine FBiH' 59/14 PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 28/04, 5/13, 6/13 PDF icon 1/96, 28/04, 5/13, 6/13, PDF icon 31/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 32/03, PDF icon 37/03, PDF icon 54/04, PDF icon 61/04, PDF icon 30/05, PDF icon 53/06, PDF icon 55/06, PDF icon 32/07, PDF icon 8/10, PDF icon 47/14, PDF icon 22/15, PDF icon 40/15, PDF icon 35/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/09 PDF icon 53/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 44/98 PDF icon 44/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/03 PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj37.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17