Propisi

Ukupno 901 - 1000 od 2717
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 03/18 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon 2/18
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon 2/18
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju dužnosti člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_razrjesenju_duznosti_clana-zamjenika_predsjednika_Komisije_za_stratesko_planiranje_i_razvoj_Opcine_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Zaključak o usvajanju Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Zaključak_o_usvajanju_Strategije_razvoja_i_odrzavanja_javnih_cesta_na_podrucju_opcine_Novo_Sarajevo_za_period_2018.-2027._godine
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_imenovanju_clana-zamjenika_predsjednika_Komisije_za_stratesko_planiranje_i_razvoj_Opcine_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Budžet Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Budzet_Opcine_Novo_Sarajevo_za_2018._godinu
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_izbor_clanova_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_Opcine_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_izvrsavanju_Budzeta_Opcine_Novo_Sarajevo_za_2018._godinu
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 PDF icon Odluka_o_izmjenama_Odluke_o_izboru_Eticke_komisije_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/18 Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/18
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/18
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika, sa pratećim obrascima za ocjenjivanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 50/17 PDF icon 50/17
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O OSNIVANJU NASELJA UNUTAR NASELJENIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-27-27.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O POKRETANJU AKTIVNOSTI ZA PRELAZAK NA TREZORSKI NAČIN POSLOVANJA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdfdownload-70-70.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "SPORTSKO REKREACIONO PODRUČJE" BJELAŠNICA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-70-72.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA DODJELE U ZAKUP TIPSKIH KIOSKA NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-74-75.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon pdf-74-74_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 48/17 PDF icon pdf-74-74.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O PRODAJI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje ODLUKU O NAČINU I UVJETIMA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TRNOVO U SKLOPU URBANISTIČKOG PROJEKTA "BJELAŠNICA - I FAZA" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/17 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 75/14 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku raspolaganja, čuvanja, prodaje ili uništenja privremeno oduzete robe u inspekcijskom nadzoru 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općem deklarisanju i označanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama 'Službene novine FBiH' 12/12 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o standardima za stavljanje jaja na tržište 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ 'Službene novine FBiH' 68/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i dostavljanje tih uzoraka na ispitivanje ovlaštenim stručnim institucijama 'Službene novine FBiH' 54/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o soli za prehranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/09 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sastavu i označavanje hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 105/12 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige 'Službene novine FBiH' 91/15 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu evidentiranja i kontrole prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim postajama u FBiH 'Službene novine FBiH' 84/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima 'Službene novine FBiH' 87/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o evidenciji korisnika usluge noćenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/17 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon 76-10.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o upotrebi boja u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' 47/09 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama 'Službene novine FBiH' 14/02 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga 'Službene novine FBiH' 49/12 PDF icon Preuzmi
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_razrjesenju_duznosti_clana_Komisije_za_statusna_pitanja_boraca_Opcinskog_vijeca_Novo_Sarajevo
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju člana Komisije za statusna pitanja boraca Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_imenovanju_clana_Komisije_za_statusna_pitanja_boraca_OVNS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za općinu Nobvo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_utvrdjivanju_borackih_udruzenja_sa_statusom_od_posebnog_interesa_i_drustvenog_znacaja_za_ONS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_pristupanju_izradi_Odluke_o_izmjenama_i_dopunama_Poslovnika_OVNS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_utvrdjivanju_visine_fin_sredstava_za_sufinansiranje_borackih_udruzenja_od_posebnog_interesa_i_drus_znacaja_za_ONS
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju investicionog menadžera Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_imenovanju_investicionog_menadzera_ONS_za_2018
Općina Novo Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju izradi Elaborata o opravdanosti reorganizacije postojećih mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/17 PDF icon Odluka_o_pristupanju_izradi_Elaborata_o_opravdanosti_reorg_postojecih_mz_na_podrucju_ONS
Općina Novo Sarajevo Ostalo Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/14 PDF icon Integrirana_strategija_razvoja_Opcine_Novo_Sarajevo_do_2023._godine
Općina Novo Sarajevo Ostalo Statut općine Novo Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/10 PDF icon Statut_opcine_Novo_Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pješačkim zonama, ulicama zabranjemin za odvijanje saobraćaja i zadržavanje na trotoarima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Ministarstvo zdravstva Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/17, PDF icon Izmjene i dopune - 5/18
Ministarstvo zdravstva Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17, PDF icon Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora - 39/18
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca za uplatu članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/17
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Elektro-Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni i dopuni odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građ. zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građ. zemljišta KJP ZOI 84 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju mjesnih zajednica na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Instrukcija ili naredba Instrukcija za donošenje Pravilnika o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda budžetskih korisnika Interni dokument PDF icon instrukcija_za_donosenje_pravilnika_o_vlastitim_prihodima.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Uputstvo ili metodologija Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika i studenata Interni dokument PDF icon uputstvo_za_zo.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Instrukcija ili naredba Instrukcija o visini mjesecnog novcanog iznosa subvencioniranja troskova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj10.vp_-_broj10.pdf
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla uposlenika u javnim institucijama, javnim ustanovama, fondovima i preduzećima čiji je osnivač i suosnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/17, PDF icon 45/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o Etičkom komitetu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 82/15 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Ostalo Poslovnik o radu Etičkog komiteta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/17 PDF icon 41/17
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju JU "Collegium artisticum" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/18
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos i ažuriranje podataka za Listu lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon korisnicko_uputstvo_liste_lijekova_2017-11-14.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za kontrolora Listi lijekova Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon korisnicko_uputstvo_liste_lijekova_kontrolor_2017_11_14.pdf
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Preuzmi
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos administrativnih postupaka Interni dokument PDF icon korisnicko_uputstvo_za_unos_administrativnih_postupaka_2018-02-07.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana 'Službene novine FBiH' 85/16 PDF icon 85/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/16 PDF icon Uputstvo o naknadnom upisu rođenja i drž.. u MK lica koja su drž. BiH po propis. RBiH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja poslova inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti FMUP-a i kantonalnih MUP-ova 'Službene novine FBiH' 35/14 PDF icon 35/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16 Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajućeg streljiva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 83/16 PDF icon 83/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' 19/17 PDF icon 19_17.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/16 PDF icon 25/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/07 PDF icon 8/07
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' 101/15, 01/16 PDF icon 101/15, PDF icon 1/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka 'Službene novine FBiH' 58/15 PDF icon 58/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o općim uslovima za snabdjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda 'Službene novine FBiH' 01/14 PDF icon 01/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' 46/07, 10/14, 03/16 PDF icon 46/07, PDF icon 10/14, PDF icon 03/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o minimumu sadržine općega akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata 'Službene novine FBiH' 18/07 PDF icon 18/07