Propisi

Ukupno 901 - 1000 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 PDF icon 46/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 PDF icon 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/04, 44/07 i 102/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86 i 18/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opće upotrebe preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (“Sl.list R BiH”, broj 2/92) 'Službeni list SFRJ' 53/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 i 32/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03 i 72/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 73/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/97, 7/02, 70/08,48/11 PDF icon 70/08, PDF icon 07/02, PDF icon 30/97, PDF icon 48/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08 PDF icon 58/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12 PDF icon 109/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 111/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o snadbijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o opštim uslovima za snadbijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/00 PDF icon 05/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15 PDF icon 18/08, PDF icon 18/07, PDF icon 6/06, PDF icon 51/15, PDF icon 35/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o dodjeli novčanog iznosa za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/14 PDF icon 29_14.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06, 46/12, 30/13, 3/14, 19/14 i 14/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o regulisanju troškova dženaze–sahrane–ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/06 i 27/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' 31/06 PDF icon 31/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05, 7/08, 37/13 i 51/14 PDF icon 04_05.pdf, PDF icon 7_08.pdf, PDF icon 37_13.pdf, PDF icon 51_14.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/02 PDF icon 16/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 PDF icon 23_02.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja 8 27/84
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10, 22/05, 30/08 PDF icon 2/10, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste-Ambrosia artemiisifolia L./Ambrozija 'Službene novine FBiH' 51/09 PDF icon 51/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 103/12 PDF icon 103/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/08, 27/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/03, 12/07 i 42/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi 'Službeni list SFRJ' 35/69
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijeni hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 4/13 PDF icon 04/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama 'Službeni list SFRJ' 65/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o dijetalnoj hrani za posebne medicinske potrebe 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 71/11 PDF icon 71/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04 PDF icon 19/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o korištenju aktivnog aluminijeva oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 'Službeni list SFRJ' 42/68 i 45/68
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka jakih alkoholnih pića 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/03, 12/07, 20/10, 38/12, 51/14 i 42/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o količini brašna utrošenog za proizvodnju pekarskih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 76/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima 7 55/50
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čaju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11 PDF icon 54/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama 7 14/48 i 18/48
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o brzo smrznutoj hrani za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' 31/15 PDF icon 31/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logoravanja, društveno korisnog rada,škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/10 i 4/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/07 PDF icon p18-07.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima 7 56/47
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 50/11 PDF icon 50/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje plaćanja i plaćanje, kontroli iz obaveze na osnovu opće vodne naknade i posebne vodne naknade 'Službene novine FBiH' 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12 PDF icon 92/07, PDF icon 88/12, PDF icon 79/11, PDF icon 46/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnom ustanovama na području Kantona Sara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/06 i 04/15 PDF icon 34-06.pdf, PDF icon 4_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu 'Službeni list SRBiH' 38/86
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/11 PDF icon 25/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva 'Službene novine FBiH' 88/12 PDF icon 88/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama, kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13 i 33/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/11, 30/11, 45/13 i 44/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/11 PDF icon 72/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije i čuvanju isprava iz oblasti zaštite na radu 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/10, 46/15 i 9/16 PDF icon 24_10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju isprava iz oblasti zaštite na radu 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda 'Službene novine FBiH' 87/12 PDF icon 87/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/13 , 34/14 i 8/15 PDF icon 22_13.pdf, PDF icon 34_14.pdf, PDF icon 8_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vršenju ljekarskih pregleda radnika 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 'Službene novine FBiH' 88/11, 28/13 PDF icon 88/11, PDF icon 28/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku za utvrđivanje poslova, odnosno radnih zadataka sa posebnim uslovima rada i posebnim uslovima rada zbog kojih se određuje kraće vrijeme na tim poslovima, odnosno radnim zadacima 'Službeni list SRBiH' 2/91
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 9/05 PDF icon 9/05