Propisi

Ukupno 301 - 400 od 3664
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan ili program Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 44/19 PDF icon 44/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o smještaju, čuvanju i postupanju sa privremeno oduzetim predmetima od strane policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/19 PDF icon 42/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put i Putni nalog-2019.god. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_i_putni_nalog-2019.god-.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o trogodisnjem i godisnjem planiranju 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_trogodisnjem_i_godisnjem_planiranju.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o izradi strateskih dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_izradi_strateskih_dokumenata.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o evaluaciji strateških dokumenata 'Službene novine FBiH' 74/19 PDF icon uredba_o_evaluaciji_strateskih_dokumenata.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o izradi indeksa razvijenosti_u FBiH Sl novine 'Službene novine FBiH' 17/19 PDF icon uredba_o_izradi_indeksa_razvijenosti_u_fbih_sl_novine.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o izboru internet konekcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_internet_konekcija.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke usluge: Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Saita Orahovca broj 9. 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_9.pdf
Općina Trnovo Ostalo Zaključak 01-05-19-11 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon zakljucak_01-05-19-11.pdf
Općina Trnovo Ostalo Zaključak broj 01-05-19-12 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon zakljucak_broj_01-05-19-12.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2019. do 30.06.2019. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2019._do_30.06.2019._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o pristupanju postupku kupovine hotela Igman i olimpijske kuće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_pristupanju_postupku_kupovine_hotela_igman_i_olimpijske_kuce.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 43/19 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbii_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju članova skupštine javnog komunalnog preduzeća Trnovo d.o.o. Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_imenovanju_clanova_skupstine_javnog_komunalnog_preduzeca_trnovo_d.o.o_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju članova skupštine javnog komunalnog preduzeća Trnovo d.o.o Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon odluka_o_razrjesenju_clanova_skupstine_javnog_komunalnog_preduzeca_trnovo_d.o.o_trnovo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje ODLUKA - Tender MONITORING 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_-_tender_monitoring.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje za porodilje o razlici plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_za_porodilje_o_razlici_place.pdf
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o davanju prethodne saglasnosti na program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo i Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/19 PDF icon 41/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije stambeno naselje "Dragovići" Pazarić 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Plan ili program Nacrt Programa rada KZBPP za 2020. godinu Interni dokument PDF icon Nacrt programa rada KZBPP za 2020 godinu.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ostalo Izvještaj o radu KZBPP za 2018.godinu Interni dokument PDF icon Izvještaj o radu KZBPP.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon_o_volontiranju_FBiH 110_12 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_volontiranju_fbih_110_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o federalnoj nagradi za volontiranje 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_federalnoj_nagradi_za_volontiranje.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu izdavanja volonterske knjižice 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_izgledu_i_nacinu_izdavanja_volonterske_knjizice.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obavezama organizatora volontiranja, sadržaju i načinu podnošenja izvještaja 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_obavezama_organizatora_volontiranja.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku akreditiranja organizatora volontiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_39_-_pravilnik_o_postupku_akreditiranja_organizatora_volontiranja.pdf
Ministarstvo finansija Zakon Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/12, PDF icon 93/13, PDF icon 93/15
Ministarstvo finansija Zakon Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' 47/08 i 101/16 PDF icon 47/08, PDF icon 101/16
Ministarstvo finansija Uredba Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Ministarstvo finansija Uredba Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 95/15, PDF icon 48/17
Ministarstvo finansija Uredba Priručnik za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 106/14
Ministarstvo finansija Uredba Etički kodeks/kodeks profesionalne etike za interne revizore u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 93/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke usluga: Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Senada Čolića broj 22. 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_7.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Konkurentskog postupka javne nabavke usluga: Izrada geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta i projekta montitoringa za klizište na lokalitetu Rafaela Gaona br. 21 - 41. 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_6.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put i Putni nalog-2019.god.-Damir Lukić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_i_putni_nalog-2019.god_.-damir_lukic.pdf
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/19
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organiaciji JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/19
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat "Javni prevoz Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 i 12/20 PDF icon 40/19, PDF icon 12/20
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku Direktnog sporazuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma.pdf
Ministarstvo kulture i sporta Odluka ili rješenje Odluka o utvrdjivanju obrasca registra muzeja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon pravilnik_o_postupku_direktnog_sporazuma.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik pravilnik o radu komisije za JN 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon pravilnik_o_radu_komisije_za_jn.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o slobodi i pristupa informacija u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službene novine FBiH' 32/01 PDF icon zakon_o_slobodi_pristupa_informacijama.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službene novine FBiH' 70/08 PDF icon zakon_o_sukobu_interesa_fbih_70-08_2.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Alipašin Most VII 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put i Putni nalog-2019.god. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_i_putni_nalog-2019.god_.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Demontaža postojećeg, projektovanja, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta "Prihvatilište za prosjake i skitinice" u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka za TD za INERNET ZAVODA 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_td_za_inernet_zavoda.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo,april 2017.godina 'Službene novine FBiH' File izmjena_i_dopuna_pravilnika_o_unutrasnjoj_organizaciji_-radana_verzija_1.odt
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji KUIP-a, novembar 2016.godina Interni dokument PDF icon pravilnik_o_unutrasnjoj_organizaciji_2016.pdf, PDF icon izmjena_2017.pdf, PDF icon izmjena_2019.pdf
Ministarstvo finansija Uredba Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija 'Službene novine FBiH' 106/14, 27/19 PDF icon Preuzmi, PDF icon Preuzmi
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli ugovora za Izvođenje radova na nadogradnji, rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji javne rasvjete na području Općine Centar Sarajevo, prema programu iz 2018.godine. 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon odluka.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Ložionička br.9 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_4.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Kasima Prohića br.2 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon rjesenje_5.pdf
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o jednokratnoj novčanoj pomoći u slučaju teške bolesti zaposlenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/19 PDF icon rjesenje_o_jednokratnoj_novcanoj_pomoci_u_slucaju_teske_bolesti_zaposlenika.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Bajrama Zenunija br.4 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon resenje_1.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji dijela klizišta Mehtefčići, Općina Vogošća I faza - ponovljeni postupak 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon resenje_2.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Patrioske lige br.8 'Službene novine FBiH' 39/14 PDF icon resenje_3.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Procedura ili vodič Vodič za pristup informacija u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon zahtjev.pdf, PDF icon indeks_registra_informacija.pdf, PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Zavodu za Izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_stavaljanju_van_snage_2.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o naknadama za putne troškove zaposlenih u Zavodu Za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_stavaljanju_van_snage_1.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata u Zavodu Za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_cuvanju_i_upotrebi_pecata.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o stavljanju van snage pravilnika o korištenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva zaposlenih u Zavodu Za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon pravilnik_o_stavaljanju_van_snage_3.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Standard ili kodeks Kodeks poslovnog ponašanja u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon kodeks.pdf, PDF icon izjava.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu rada i korištenje usluga bifea u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon uputstvo.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put i Putni nalog-2019.god-Omerbegović 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_i_putni_nalog-2019.god-omerbegovic.pdf
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o upućivanju na službeni put i Putni nalog-2019.god.-Lukić 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_o_upucivanju_na_sluzbeni_put_i_putni_nalog-2019.god_.-lukic.pdf
Kantonala uprava za civilnu zaštitu Odluka ili rješenje Odluka o isplati naknade za rad u Komisiji JN - Viljuškar - paletar Interni dokument PDF icon Preuzmi
Ministarstvo finansija Odluka ili rješenje Odluka o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit u iznosu do 25.777.240,00 KM 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/19 PDF icon 36/19
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/19
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju Komisije za odabir korisnika grant sheme "Razvoj poduzetništva i podrška pokretanju novih start up kompanija na području Kantona Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/19
Ministarstvo pravde i uprave Uredba Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/19 PDF icon 34/19
Ministarstvo finansija Uredba UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O NAČINU UPLATE PRIHODA PO OSNOVU "DJEČIJE NEDJELJE" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo pravde i uprave Pravilnik Pravilnik o službenoj legitimaciji zaposlenika Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/19 PDF icon 40/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Plan ili program Plan parcelacije Apartmansko naselje Alain Ljubnići 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Rješenje o uvećanju plaće za 20% zbog obavljanja poslova i drugog radnog mjesta-Šabeta Adnan 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/18 PDF icon rjesenje_o_uvecanju_place_za_20_zbog_obavljanja_poslova_i_drugog_radnog_mjesta-sabeta_adnan.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Sedrenik br.56 Interni dokument PDF icon odluka_o_ponistenju_sedrenik_56.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Sedrenik 138-146 Interni dokument PDF icon odluka_o_ponistenju_sedrenik_138-146.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti ličnih podataka 'Službene novine FBiH' 49/06, 76/11, 89/11 PDF icon odluka_o_zastiti_licnih_podataka.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Interni dokument PDF icon Pravilnik o postupku direktnog sporazuma.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika inamještenika KZBPP.pdf
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument PDF icon Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika KZBPP
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Interni dokument Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Procedura ili vodič Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata Interni dokument PDF icon Procedure vezane za brojčano označavanje predmeta i akata po organizacionim jedinicama i radnim mjestima izvan organizacionih jedinica, primanje, raspoređivanje, sortiranje i odlaganje predmeta i akata.pdf
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o radnim odnosima Interni dokument PDF icon pravilnik_o_radnim_odnosima.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/19 PDF icon 32/19
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka Direktora o izboru Pružaoca usluga za izradu geodetskih podloga za Izmjena i dopuna RP ZETRA – Zona sporta i rekreacije. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_direktora_o_izboru_pruzaoca_usluga_za_izradu_geodetskih_podloga_za_izmjena_i_dopuna_rp_zetra_-_zona_sporta_i_rekreacije.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19