Propisi

Ukupno 1001 - 1100 od 2268
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri hemijsko-tehnološkim procesima 7 55/50
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/11 PDF icon 25/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/99
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/11 PDF icon 72/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama 7 14/48 i 18/48
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' 31/15 PDF icon 31/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logoravanja, društveno korisnog rada,škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/10 i 4/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/07 PDF icon p18-07.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima 7 56/47
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/03 i 26/04 PDF icon 12_03.pdf, PDF icon 26_04.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/05 PDF icon 34_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/05 PDF icon 15_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/13 PDF icon 40_13.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normative prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/07 i 27/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/04 i 27/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/16 i 13-14-30277/2016
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/16 i 31/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 79/16 PDF icon 76/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinim u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 43/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 PDF icon 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 74/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/17, 37/09 PDF icon 62/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje nakon nuklearnog incidenta ili drugih slučajeva radiološke opasnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(03) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 67/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/13 PDF icon 85/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 89/12 PDF icon 89/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(02) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/13 PDF icon 68/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu senfa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oslobađanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina supstanci iz elastomera ili gumenih duda za flašice i duda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o prehrambenim enzimima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 66/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon 77/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ograničavanju upotrebe epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09, 25/11 PDF icon 25/11, PDF icon 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 79/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mazivim mastima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 11/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinil hlorid monomer i namijenjeni su za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/12
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju šireg područja vodopada «Skakavac» spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/02
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o donošenju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Spomenik prirode "Vrelo Bosne" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/07, 37/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Karajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/04, 22/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/05
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača «Službene novine FBiH» broj 8/08 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Pravilnik Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04