617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3101 - 3200 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 03/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na području kantona sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normativima prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 11/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon analiza_potreba_i_problema_mladih_2016._godina.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Etički kodeks za članove Ispitne komisije Interni dokument Microsoft Office document icon eticki_codex_za_clanove_ispitne_komisije.doc
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i člana njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br.70/05, 61/06, 9/10 i 90/17) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 'Službene novine FBiH' 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z45-12.pdf, PDF icon broj_26-14.pdf, PDF icon broj_46-17.pdf, PDF icon broj18_-_19.pdf, PDF icon broj_20_20_.pdf, PDF icon 24_20-ispravke.pdf, PDF icon 10_21.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima BiH i njihovoj djeci-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-40.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/06, PDF icon 20/09, PDF icon 16/14
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/03, PDF icon 27/04, PDF icon 17/07, PDF icon 38_20_.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredbu o načinu i uvjetima subvencioniranja kamata kredita i dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba branilaca Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/20 PDF icon 38_20.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/03
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu,uvjetima i kriterijima za ostvar.prava na snošenje trošk.plaćanja naknade za građ.zemljište za izgradnju individ.stamb.objekata za potrebe boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_42_-_broj-42.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluke o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_06.pdf, PDF icon 15_07.pdf, PDF icon 35_12.pdf, PDF icon 29_15.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13-04, PDF icon 11-06
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/17 PDF icon pravilnik-banjsko_lijec_9_21.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na ukopno mjesto u "Aleji Veterana"u groblju Vlakovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/12, PDF icon pravilnik_o_izmjeni_i_dop.pravilnika-ukop_u_aleji_veterana.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo/korištenje - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/17 PDF icon 9_17.pdf, PDF icon 28_20.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/07, PDF icon 36/08, PDF icon 18/11, PDF icon 42-12, PDF icon broj24-13.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o kriterijima za finans/sufinan.programa i projek.neprofit.organ.i udruženja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/14
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za dodjelu stana pod zakup 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/11
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o izmjeni Pravilnika za utvrđ.prava na jed.bes.dodj.sred.za rješavanje stamb.potreba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/13
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/03
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o ispunjavanju uslova prebivališta/boravišta na području Kantona u primjeni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/07
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_21-19.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/06, PDF icon 11/07, PDF icon 32/08
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/04, PDF icon 16/07
Ministarstvo za boračka pitanja Ostalo Liste internih i eksternih dokumenata Ministarstva za boračka pitanja KS Interni dokument PDF icon lista_internih_dokumenata.pdf, PDF icon lista_eksternih_dokumenata_26.03.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni prečišćeni tekst) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13, PDF icon 98/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o javnom okupljanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09, PDF icon 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15, PDF icon 65/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima protiv jrm 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/07, PDF icon 7/08, PDF icon 34/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07, PDF icon 9/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 09/18, PDF icon 89/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/18, PDF icon 26/19, PDF icon 39/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/05, PDF icon 29/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04, 3/06, PDF icon 19/12, PDF icon 8/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o posebnom dodatku na plaću 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/06, PDF icon 13/08, PDF icon 18/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o visni godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/06, 77/06, 1/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 42/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Prečišćeni tekst Pravilnika o sistemu bodovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02, 25/06 i 4/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 72/07, PDF icon 74/08, PDF icon 03/09, PDF icon 76/09, PDF icon 29/11, PDF icon 33/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 89/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11, PDF icon 49/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vođenju knjige državljana Federacije BiH za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske 'Službene novine FBiH' 46/03 PDF icon 46/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 89/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidnecija o zahtjevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/07, 54/07, PDF icon 101/12, PDF icon 26/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obijležavanju vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/17, PDF icon 72/07, PDF icon 13/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 46/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 71/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 20/18, PDF icon 13/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 41/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH i vođenju evidencija tog državljanstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02, PDF icon 58/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo Republike BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 27/00, PDF icon 57/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslova u organima uprave i službama za Upravu u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/98, PDF icon 49/98, PDF icon 5/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/16, PDF icon 62/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH 'Službene novine FBiH' 23/00, 50/00, 97/13, 89/16 PDF icon 3/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18, PDF icon 30/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09, PDF icon 09/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o matičnim knjigama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05