617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3201 - 3300 od 3859
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04, 3/06, PDF icon 19/12, PDF icon 8/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o posebnom dodatku na plaću 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/06, PDF icon 13/08, PDF icon 18/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11, PDF icon 49/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vođenju knjige državljana Federacije BiH za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske 'Službene novine FBiH' 46/03 PDF icon 46/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 89/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidnecija o zahtjevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/07, 54/07, PDF icon 101/12, PDF icon 26/19, PDF icon 83/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obijležavanju vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Preuzmi
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 46/12, PDF icon 74/18, PDF icon 16/21, PDF icon 12/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 71/07, PDF icon 86/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 20/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju načinu i rasporedu testiranja i sistemu bodovanja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/21
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 41/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 42/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 33/19, PDF icon 29/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07, PDF icon 89/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH i vođenju evidencija tog državljanstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02, PDF icon 58/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo Republike BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 27/00, PDF icon 57/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslova u organima uprave i službama za Upravu u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/98, PDF icon 49/98, PDF icon 5/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/16, PDF icon 62/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH 'Službene novine FBiH' 23/00, 50/00, 97/13, 89/16 PDF icon 3/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09, PDF icon 09/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o matičnim knjigama 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18, PDF icon 30/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o činovima i obilježjima činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/96, 13/99, 14/00, 22/00, 15/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/10, PDF icon 22/11, PDF icon 66/11, PDF icon 51/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/11, PDF icon 26/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnih organa i izvještaja o radu Kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehičkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 59/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uniformama službenika Uprave policije MUP-a KS i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice za strance, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu osobnih iskaznica za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige rođenja, vjenčanja i smrti lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu obavljanja radnji koje preduzima čuvar, upotrebi vatrenog oružja i fizičke sile za vrijeme obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/98, PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih 'Službene novine FBiH' PDF icon 108/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o registraciji vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 69/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijema udržavljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 67/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o službenoj iskaznici osoba koje obavljaju poslove fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni obrazaca osobnih dokumenata za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03, PDF icon 30/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupanju sa osobama lišenim slobode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu i oduzimanju i poništavanja putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 103/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/12, PDF icon 51/13, PDF icon 55/13, PDF icon 82/13, PDF icon 6/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Prirucnik za policiju.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 41/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15, PDF icon 28/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/04, PDF icon 75/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12, PDF icon 25/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih oslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 73/13, PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/06, PDF icon 11/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o listi organa čiji su službenici i lica koja se prijavljuju za rad predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdanim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih tijela 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnoj ispravi za izbjeglice 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09, PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 26/07, PDF icon 70/07, PDF icon 4/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu i obliku oznaka tajnosti podataka, te fizičkim organizacijskim, tehničkim mjerama i postupcima za čuvanje tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06