617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3301 - 3400 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 75/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o visini vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon 376/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' PDF icon 10/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/12, PDF icon 8/15, PDF icon 25/13, PDF icon 36/13, PDF icon 45/13, PDF icon 66/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa invaliditetom ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 92/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja ličnih karata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 102/12, PDF icon 96/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u agenciji za zaštitu ličnih podataka u bih 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje, kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 92/07, 46/09, 79/11, 88/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/09, PDF icon 46/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljana F BiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana 'Službene novine FBiH' PDF icon 85/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 100/12, PDF icon 56/14, PDF icon 7/16, PDF icon 52/16, PDF icon 79/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o organizaciji i funkcionisanju jedinstvene strukture elektronske baze podataka matičnog registra u oblasti matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/14, PDF icon 101/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vrsti naprava, sredstvima i opremi kojima se obavljaju opslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju i vršenju skupštinskog nadzora nad zakonitošću rada Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 102/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo BiH putem naturalizacije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 27/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 91/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija o JMB elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 86/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih lica koja su državljanstvo BiH stekla po propisima Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 30/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije "Sl glasnik BiH" - dodatak Međunaroddni ugovori 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14, PDF icon 12/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 34/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02, PDF icon 8/03, PDF icon 01/03, PDF icon 25/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 70/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o Uredu za pritužbe javnosti MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja pasoša sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Privremena Odluka o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/07, 86/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 79/06, PDF icon 11/09, PDF icon 56/10, PDF icon 79/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravnim licima koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/12, PDF icon 101/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o privremenom isključenju vozila iz prometa i privremenom oduzimanju vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/16, PDF icon 89/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Instrukcija ili naredba Instrukcija o dodatnim provjerama u postupku izdavanja ličnih dokumenata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 91/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana BiH na web-stranici IDDEEA-e 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u BiH i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa u centralnu evidenciju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu elektronske provjere podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09, PDF icon 22/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu razmjene podataka između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim ili ukradenim putnim ispravama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o tehničkim uslovima za zaštitu podataka kod nadležnih organa za izdavanje putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad zaštitara 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o tehničkim uslovima i procedurama za upotrebu mobilne stanice na udaljenim lokacijama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o nabavci i skladištenju ličnih dokumenata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8-13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o pravilima i procedurama u vezi sa transportom identifikacionih dokumenata do nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovne i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/11
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04
Ministarstvo saobraćaja Zakon Ispravka zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/10
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/04, PDF icon 21/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10, PDF icon 57/20
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka kojom se utvrđuju smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/02
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o održavanju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10