617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3001 - 3100 od 3835
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo zdravstva Uputstvo ili metodologija Uputstvo o uspostavi liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/15, PDF icon 23/15
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 82/14, PDF icon 107/14, PDF icon 58/18
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u pogledu djelatnosti centra za mentalno zdravlje u zajednici, centra za fizikalnu rehabilitaciju, specifične preventivno-promotivne zdr 'Službene novine FBiH' PDF icon 104/13
Ministarstvo zdravstva Ostalo Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/11
Ministarstvo zdravstva Ostalo Poslovnik o radu Vlade Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/16, PDF icon 36/16
Ministarstvo zdravstva Ostalo Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o programu mjera zaštite oralnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/14
Ministarstvo zdravstva Ostalo Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/00, PDF icon 18/02, PDF icon 30/08, PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o Programu mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 27/14
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2019. godini 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/19
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 123/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o predškolskom odgoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Izmjene i dopune Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 8/11
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o fondu za nauku 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon Zakon o fondu za nauku.doc
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/97, 7/02, 70/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Postupak osnivanja srednje škole 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/2000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o visokom obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/08, PDF icon 32/05
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25-04, 23-05
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/2000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 34/08, 27/09
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencije o javnim putevima i objektima na njima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature / završnog ispita 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 12/00, 16/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/2000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom 'Službene novine FBiH' Microsoft Office document icon 63/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/98
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07, 72/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 12/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Glasnik046.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa podrucja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 24/06
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o vozačkoj dozvoli 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00, 10/01, 22/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sticanju zvanja vozača - instruktora motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/07, 41/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja koja se mogu sticati na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon Spisak akademskih titula.doc
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon 30/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kriteriji o izboru učenika generacije srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kriterij o izboru učenika generacije osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 6/06, PDF icon 08/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/09
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju - Nevažeći (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o uplati sredstava osnivača za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja ustanove za obrazovanje odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 36/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o dopuni pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu organiziranja i provođenju ispita 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 34/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja Registra organizatora obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 3/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 25/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 03/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14