617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 3401 - 3500 od 3895
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala unutrašnju službu zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 2/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14, PDF icon 12/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije "Sl glasnik BiH" - dodatak Međunaroddni ugovori 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o porezima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/02, PDF icon 8/03, PDF icon 01/03, PDF icon 25/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 50/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o Uredu za pritužbe javnosti MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o sadržaju, postupku i načinu izdavanja uvjerenja pripadnicima policije radi ostvarivanja prava po zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13, PDF icon 70/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja pasoša sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja elektronske lične karte 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Privremena Odluka o utvrđivanju registracionih područja za određivanje jedinstvenih matičnih brojeva u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 47/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/12, PDF icon 101/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o privremenom isključenju vozila iz prometa i privremenom oduzimanju vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/07, 86/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/16, PDF icon 89/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/18, PDF icon 16/20
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Instrukcija ili naredba Instrukcija o dodatnim provjerama u postupku izdavanja ličnih dokumenata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 91/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupanju u slučajevima kada se privremeno ne mogu uzeti otisci prstiju u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o objavi serijskih brojeva izgubljenih i ukradenih ličnih karata državljana BiH na web-stranici IDDEEA-e 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa prilikom prebacivanja posebnih slova koja nisu definirana zvaničnim jezicima i pismima u BiH i načinu ispisivanja karakterističnih znakova prilikom unosa u centralnu evidenciju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu elektronske provjere podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09, PDF icon 22/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu razmjene podataka između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu dostavljanja podataka u centralnu evidenciju o oduzetim, izgubljenim ili ukradenim putnim ispravama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o tehničkim uslovima za zaštitu podataka kod nadležnih organa za izdavanje putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o tehničkim uslovima i procedurama za upotrebu mobilne stanice na udaljenim lokacijama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupcima elektronske provjere podataka koji se prikupljaju od građana prilikom podnošenja zahtjeva za ličnu kartu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o nabavci i skladištenju ličnih dokumenata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o putnim ispravama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 83/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca za dobijanje odobrenja za rad zaštitara 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije o ličnim kartama elektronskim putem 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8-13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o pravilima i procedurama u vezi sa transportom identifikacionih dokumenata do nadležnih organa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 8/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Naredba o uplatnom računu za uplatu cijene dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 76/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/04, PDF icon 21/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestovnom prijevozu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10, PDF icon 57/20
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 48/10
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 06/06, PDF icon 44/07
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04
Ministarstvo saobraćaja Zakon Ispravka zakona o cestama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/06
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz ceste i autoceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka kojom se utvrđuju smjernice za projektiranje, građenje, održavanje i nadzor na putovima F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 80/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o načinu postavljanja tabli prilikom izvođenja radova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/98
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama i naknadama za ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/02
Ministarstvo saobraćaja Uredba Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o održavanju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo saobraćaja Uredba Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16//04, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Redovi voznje JGS 'Službene novine FBiH' PDF icon Preuzmi
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o privrednim drustvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/99, PDF icon 84/08, PDF icon 45/00, PDF icon 2/02, PDF icon 6/02, PDF icon 29/03, PDF icon 68/05
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o komunalnim djelatnostima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/16, PDF icon 43/16, PDF icon 10/17, PDF icon 19/17, PDF icon 20/18, PDF icon 22/19
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/14, PDF icon 26/14, PDF icon 14/16, PDF icon 16/16
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/10, PDF icon 16/10, PDF icon 66/13
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o javnim nabavkama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/14
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 48/10, PDF icon 56/06, PDF icon 8/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/19
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/18
Ministarstvo saobraćaja Uredba Rješenje o produženju važnosti privremeno obustavljenog održavanja polaska ili voznog reda i privremeno registriranih voznih redova 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/10
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/05, PDF icon 25/09, PDF icon 11/11, PDF icon 14/11, PDF icon 22/11, PDF icon 1/13
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju lokalnih cesta od interesa za općine na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/05
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o razvrstavanju lokalnih cesta i ulica u Gradu Sarajevu na području Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/14
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o prihvatanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/12, PDF icon 26/15
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/09
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10