617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 2801 - 2900 od 3826
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12, PDF icon 33/13 - ispravka
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o obaveznoj sistemskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/13, PDF icon 23/16, PDF icon 7/17
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/98, PDF icon 30/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardnoj klasifikaciji djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/98, 36/98 i 47/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje / imenovanje članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove Terapijska zajednica Kampus 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/04, PDF icon 10/05, PDF icon 31/07
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/04, PDF icon 11/06, PDF icon 16/11, PDF icon 38/18
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br: 5/03 , 18/04 i 57/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine FBiH“, br: 58/06 i 24/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/09
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za organiziranje depoa lijekova („Službene novine FBiH“, broj 22/02) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti sa izvorima jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila („Službene novine FBiH“, broj 63/07) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uslovima za promet i korištenje izvora jonizirajućeg zračenja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 66/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizaciji iz porodične medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/99, PDF icon 50/00, PDF icon 22/02
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorije Federacije Bosne i Hercegovine odnosno izvan Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 1/05) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02, PDF icon 20/19
Ministarstvo zdravstva Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vrstama i načinu postupanja sa medicinskim otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04
Ministarstvo zdravstva Ostalo Sporazum o razvojnom kreditu - Projekat jačanja razvojnog sektora - Ugovor između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/06 - Međunarodni ugovori
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o načinu i uvjetima vršenja redovne kontrole svake serije uvezenog lijeka i ljekovite supstance u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o budžetima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 102/13, PDF icon 9/14-Ispravka, PDF icon 13/14
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/08
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/10, PDF icon 75/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 83/09
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o krvi i krvnim sastojcima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 86/07
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o standardnoj klasifikaciji zanimanja 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/04, PDF icon 28/04 - Ispravka
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o trezoru u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/03
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojeg je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/12, PDF icon 12/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 07/12
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Državnog komiteta za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/11
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava 'Službene novine FBiH' PDF icon 21/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 3/18, PDF icon 28/19
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje djelatnosti tehničkih servisa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/11
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 5/03, PDF icon 18/04, PDF icon 57/07, PDF icon 53/08
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zaštiti od jonizirajućih zračenja kod medicinske ekspozicije 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i način njegovog organiziranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/03
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11, PDF icon 64/11, PDF icon 82/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/02
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/03, PDF icon 59/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/10, PDF icon 81/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstve zatite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/07
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu sprovođenja obavezne imunizacije, imunoprofilaksije i hemoprofilaksije protiv zaraznih bolesti te o obavezama koje se podvrgavaju toj obavezi 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 'Službene novine FBiH' PDF icon 84/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera mediicnske biohemije 'Službene novine FBiH' PDF icon Pravilnik 62/15, PDF icon prilog_1.1._-_specijalizacije_za_doktore_medicine.pdf, PDF icon prilog_1.2._-_specijalizacije_za_doktore_stomatologije.pdf, PDF icon prilog_1.3._-_specijalizacije_za_magistre_farmacije.pdf, PDF icon prilog_1.4._-_specijalizacije_za_inzinjere_medicinske_biohemije.pdf, PDF icon prilog_1.5._-_plan_i_program_subspecijalizacija.pdf, PDF icon prilog_2._-_specijalisticka-subspecijalisticka_knjizica.pdf, PDF icon prilog_3._-_zapisnik_o_polaganj_specijalistickog-subspecijalistickog_ispita.pdf, PDF icon prilog_4._-_uvjerenje_o_polozenom_specijalistickom-subspecijalistickom_ispitu.pdf, PDF icon 26/19
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/08, PDF icon 39/14
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo 'Službene novine FBiH' PDF icon 41/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11, PDF icon 10/11 - ispravka, PDF icon 41/11, PDF icon 81/12, PDF icon 58/15, PDF icon 51/17, PDF icon 96/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize 'Službene novine FBiH' PDF icon 89/11, PDF icon 1/18
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu pregleda umrlih i načinu utvrđivanja vremena i uzroka smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 79/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije 'Službene novine FBiH' PDF icon 44/12, PDF icon 23/13, PDF icon 27/14
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i fakultetima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/11
Ministarstvo zdravstva Ostalo Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 54/05
Ministarstvo zdravstva Ostalo Naredba za sprovođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/10
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, PDF icon 41/12, PDF icon 8/15, PDF icon 13/17
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 59/05, PDF icon 52/11, PDF icon 6/17
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14 - Novi prečišćeni tekst, PDF icon 37/14 Ispravka
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 111/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/09, PDF icon 95/17
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o volontiranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o lijecnistvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 56/13
Ministarstvo zdravstva Zakon Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/13
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06, PDF icon 17/11, PDF icon 23/15, PDF icon 26/17, PDF icon 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Bužeta Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, PDF icon 7/12-Ispravka, PDF icon 37/13, PDF icon 16/14, PDF icon 6/17
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/13, PDF icon 20/16
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova i javne ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/12, PDF icon 15/13
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Strategije razvoja zdravstva na Kantonu Sarajevo 2006.-2015.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/06
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/09, PDF icon 14/09
Ministarstvo zdravstva Odluka ili rješenje Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava za naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 95/10
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12, PDF icon 39/14, PDF icon 22/16
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja 'Službene novine FBiH' PDF icon 60/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/17
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/11
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju iidentifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno ... 'Službene novine FBiH' PDF icon 101/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije za zdravstvene ustanove za obavljanje eksplantacije, transplantacije tkiva i zdravstvene ustanove koje obavljaju funkciju banke tkiva 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/12
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatore za javnozdravstvene oblasti u okviru saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/13
Ministarstvo zdravstva Pravilnik Pravilnik o granicama iznad kojih lica ne smiju biti izložena ozračenju 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/04