Propisi

Ukupno 2001 - 2100 od 3383
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA KOJIM SE ODOBRAVA UVOZ SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG BILJA 'Službene novine FBiH' 14/97 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENIH KOLIČINA ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I METODE NJIHOVOG ISPITIVANJA 'Službene novine FBiH' 11/99 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija 2. UPUTSTVO O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE PRAVNA LICA KORISTE ILI KOJIM UPRAVLJAJU, ODNOSNO KOJIM RASPOLAŽU 'Službene novine FBiH' 25/98 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija UPUTSTVO O SISTEMSKOJ KONTROLI PLODNOSTI ZEMLJIŠTA 'Službene novine FBiH' 47/98 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA MEDVJEDA 'Službene novine FBiH' 63/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI 'Službene novine FBiH' 74/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Opšti uslovi za isporuku električne energije 'Službene novine FBiH' 35/08 PDF icon 35/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo ODŠTETNI CJENOVNIK  ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU 'Službene novine FBiH' 12/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Tehnički propisi za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrejača pare i zagrejača vode 7 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58 PDF icon 7/57, ispravka 22/57, dopuna 3/58
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo NAREDBA O PRIVREMENOJ ZABRANI SJEČE I PROMETA VOĆNIH STABALA- VOĆKARICA I JAVORA IZ DRŽAVNIH I PRIVATNIH ŠUMA I POSJEDA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 15/03 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo RJEŠENJE  O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA DIVOKOZE  'Službene novine FBiH' 63/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo CRVENA LISTA DIVLJIH VRSTA I PODVRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA 'Službene novine FBiH' 7/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/14 PDF icon 3/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/14 PDF icon 37/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o štrajku 'Službene novine FBiH' 14/00 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03 i 72/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opće upotrebe preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (“Sl.list R BiH”, broj 2/92) 'Službeni list SFRJ' 53/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca Federacije BiH 'Službene novine FBiH' 111/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 PDF icon 50/04
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/97, 7/02, 70/08,48/11 PDF icon 70/08, PDF icon 07/02, PDF icon 30/97, PDF icon 48/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/13, -Prečišćeni tekst 13/15 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o sanitarnoj inspekciji preuzet Uredbom sa zakonskom snagom (Sl.list “RBiH”, broj 2/92) 'Službeni list SRBiH' 23/77, 16/82,13/83, 15/90 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/10 i 32/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o liječništvu 'Službene novine FBiH' 56/13 PDF icon 56/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' 04/10 PDF icon 04/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/04, 44/07 i 102/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 PDF icon 46/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08 PDF icon 58/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prosvjetnoj inspekciji 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/00 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama u FBiH 'Službene novine FBiH' 73/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' 37/12 PDF icon 37/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 PDF icon 29/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12 PDF icon 109/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 i 21/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86 i 18/90 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o socijalnoj zaštiti,zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16 PDF icon 38_14.pdf, PDF icon 38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf, PDF icon 28_18.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98, 35/98, 11/99, 50/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala 'Službene novine FBiH' 35/98 PDF icon 35/98
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08, 35/12 i 51/15 PDF icon 18/08, PDF icon 18/07, PDF icon 6/06, PDF icon 51/15, PDF icon 35/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06, 46/12, 30/13, 3/14, 19/14 i 14/15 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o snadbijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o regulisanju troškova dženaze–sahrane–ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/06 i 27/13 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' 9/14 PDF icon 9/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o opštim uslovima za snadbijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05, 7/08, 37/13 i 51/14 PDF icon 04_05.pdf, PDF icon 7_08.pdf, PDF icon 37_13.pdf, PDF icon 51_14.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' 31/06 PDF icon 31/06
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 PDF icon 23_02.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/02 PDF icon 16/02
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/00 PDF icon 05/00
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o dodjeli novčanog iznosa za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/14 PDF icon 29_14.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uredba Uredba o održavanju javne rasvjete 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/16 PDF icon 22/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste-Ambrosia artemiisifolia L./Ambrozija 'Službene novine FBiH' 51/09 PDF icon 51/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja 8 27/84 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10, 22/05, 30/08 PDF icon 2/10, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/11 PDF icon 25/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnom ustanovama na području Kantona Sara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/06 i 04/15 PDF icon 34-06.pdf, PDF icon 4_15.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/11 PDF icon 72/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/06 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u fabrikama stakla-staklarama 7 14/48 i 18/48 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/99 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 9/05 PDF icon 9/05
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/04 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka jakih alkoholnih pića 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 51/11 PDF icon 51/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vršenju ljekarskih pregleda radnika 'Službeni list SRBiH' 2/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi 'Službeni list SFRJ' 35/69 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/03, 12/07 i 42/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama, kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13 i 33/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/11, 30/11, 45/13 i 44/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani namijenjenoj za upotrebu u energetski ograničenoj ishrani za smanjenje tjelesne mase 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 71/11 PDF icon 71/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima 7 56/47 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' 31/15 PDF icon 31/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čaju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11 PDF icon 54/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku za utvrđivanje poslova, odnosno radnih zadataka sa posebnim uslovima rada i posebnim uslovima rada zbog kojih se određuje kraće vrijeme na tim poslovima, odnosno radnim zadacima 'Službeni list SRBiH' 2/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama 'Službeni list SFRJ' 65/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/10, 46/15 i 9/16 PDF icon 24_10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijeni hrane životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 103/12 PDF icon 103/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/08 Preuzmi