Propisi

Ukupno 2301 - 2400 od 3562
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o vršenju ljekarskih pregleda radnika 'Službeni list SRBiH' 2/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi 'Službeni list SFRJ' 35/69 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/03, 12/07 i 42/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama, kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/13 i 33/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/11, 30/11, 45/13 i 44/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o hrani namijenjenoj za upotrebu u energetski ograničenoj ishrani za smanjenje tjelesne mase 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 71/11 PDF icon 71/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima 7 56/47 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' 31/15 PDF icon 31/15
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o čaju, biljnom čaju, voćnom čaju i instant čaju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11 PDF icon 54/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o keramičkim predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 81/12 PDF icon 81/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik  Pravilnik o postupku za utvrđivanje poslova, odnosno radnih zadataka sa posebnim uslovima rada i posebnim uslovima rada zbog kojih se određuje kraće vrijeme na tim poslovima, odnosno radnim zadacima 'Službeni list SRBiH' 2/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama 'Službeni list SFRJ' 65/91 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/00 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/10, 46/15 i 9/16 PDF icon 24_10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/03 i 26/04 PDF icon 12_03.pdf, PDF icon 26_04.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/05 PDF icon 34_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija Uputstvo za primjenu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/05 PDF icon 15_05.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Uputstvo ili metodologija  Uputstvo o regulisanju kupovine čvrstog goriva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/13 PDF icon 40_13.pdf
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normative prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 11/03 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/16 i 31/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/04 i 27/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/06 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Naredba o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 05/16 i 13-14-30277/2016 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Ostalo Pedagoški standardi i normativi za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/07 i 27/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zakon Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu voćnih vina 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(02) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 30/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 62/17, 37/09 PDF icon 62/17
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ograničavanju upotrebe epoksi derivata u materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o prehrambenim enzimima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 66/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine olova, kadmija, žive, anorganskog kalaja, 3-monohlorpropandiola (3-MPCD) i benzo(a)pirena u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o kvalitetu senfa 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 18/13 PDF icon 18/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 54/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima koji sadrže vinil hlorid monomer i namijenjeni su za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pivu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/13 PDF icon 85/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 79/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o označavanju hranjivih vrijednosti hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza šećera 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 PDF icon 77/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 28/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analize za službenu kontrolu količine dioksina i polihloriranih bifenila sličnih dioksinim u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 43/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 85/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima izrađenim od filma od regenerirane celuloze namijenjenim za kontakt s hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o pekarskim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 77/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 11/13 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama radioaktivne kontaminacije hrane i hrane za životinje nakon nuklearnog incidenta ili drugih slučajeva radiološke opasnosti 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 74/14 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09, 25/11 PDF icon 25/11, PDF icon 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/11 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine nitrata u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 PDF icon 37/09
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oslobađanju N-nitrozamina i prekursora N-nitrozamina supstanci iz elastomera ili gumenih duda za flašice i duda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 79/16 PDF icon 76/16
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analize maslinovog ulja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/13 PDF icon 68/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 37/09 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 89/12 PDF icon 89/12
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i sličnim proizvodima R(03) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 67/16 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o mazivim mastima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 21/11 PDF icon 21/11
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 42/10 PDF icon 42/10
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza za službenu kontrolu količine mikotoksina u hrani R(01) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/12 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju upakovane hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 87/08 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 68/14 PDF icon 68/14
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/10 Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za ishranu ljudi 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 82/13 PDF icon 82/13
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za bebe za dojenčad i malu djecu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Preuzmi
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Pravilnik Pravilnik o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog porijekla 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 78/12 Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Zakon Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj pravnoj pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/12 52/12
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 7/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o privremenom korištenju javnih površina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/04 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/06, 18/07, 18/08 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža «Bijambare» 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti prirode 'Službeni list SRBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/08
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Zakon Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 33/03
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o postupku i uvjetima legalizacije građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/01, 14/02 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/09
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Uredba Uredba o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/10
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Karajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/04, 22/05 Preuzmi
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju šireg područja vodopada «Skakavac» spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/02