Propisi

Ukupno 1801 - 1900 od 3462
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 44/98 PDF icon 44/98, PDF icon 42/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/03 PDF icon 35/03, PDF icon 37/03, PDF icon 56/03, PDF icon 78/04, PDF icon 28/05, PDF icon 55/06, PDF icon 27/07, PDF icon 53/07, PDF icon 09/09, PDF icon 12/10, PDF icon 8/13, PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3/03 PDF icon 3/03, PDF icon 36/03, PDF icon 26/04, PDF icon 63/04, PDF icon 13/05, PDF icon 48/05, PDF icon 46/06, PDF icon 76/06, PDF icon 29/07, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 76/07, PDF icon 15/08, PDF icon 58/08, PDF icon 12/09, PDF icon 16/09, PDF icon 93/09, PDF icon 72/13, PDF icon 65/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan ili program Program obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon program_dn_0.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/17 PDF icon 35/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_o_stuc_osposob_14_17.pdf
Skupština Plan ili program Program rada SKS 2015. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' -15 PDF icon program_rada_sks_2015.pdf
Skupština Plan ili program Program rada SKS 2016 'Službene novine Kantona Sarajevo' -16 PDF icon program_rada_sks_2016.pdf
Skupština Plan ili program Program rada SKS 2017 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/16 PDF icon program_rada_sks_2017.pdf
Ministarstvo privrede Standard ili kodeks Statut Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/17
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Rješenje o imenovanju predsjednika Turističke zajednice Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/17
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos propisa na stranicama organa Interni dokument PDF icon korisnicko_uputstvo_za_unos_propisa_na_stranicama_organa.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Uputstvo o prijemu i slanju elektronske pošte u KS Interni dokument PDF icon uputstvo_o_prijemu_i_slanju_eposte_u_ks_-_nacrt_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana učinilaca nasilja u porodici 'Službene novine FBiH' PDF icon 63_17.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o internet i intranet portalu Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09, 34/17 PDF icon odluka_o_internet_i_intranet_portalu_kantona_sarajevo_2009.pdf, PDF icon odluka_o_dopuni_odluke_o_internet_i_intranet_postalu_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon odluka_o_internet_i_intranet_portalu_ks_-_precisceni_tekst_0.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o bazi podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/16 PDF icon odluka_o_bazi_podataka_o_jn_za_korisnike_budzeta_ks.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o upotrebi informatičke opreme i zaštiti podataka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09, 53/12 PDF icon odluka_o_upotrebi_informaticke_opreme_i_zastiti_podataka_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf, PDF icon odluka_o_upotrebi_informaticke_opreme_i_zastiti_podataka_-_dopuna_2012.pdf, PDF icon upotreba_racunara_i_zastita_podataka_-_integralni_tekst_odluke_0.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09, 52/12, 17/15, 25/17, 17/18 PDF icon odluka_o_domenama_internet_portala_i_elektronske_poste_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf, PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_domenama.pdf, PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_2.pdf, PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_2017.pdf, PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_2018.pdf, PDF icon internet_domene_ks_-_integralni_tekst_0.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o softveru u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09 PDF icon odluka_o_softveru_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o standardnoj radnoj stanici u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09 PDF icon odluka_o_standardnoj_radnoj_stanici_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Odluka ili rješenje Odluka o korištenju elektronskih mreža u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/09 PDF icon odluka_o_koristenju_elektronskih_mreza_u_kantonu_sarajevo_2009.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Uputstvo ili metodologija Korisničko uputstvo za unos podataka u Bazu podataka o javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon korisnicko_uputstvo_2018-10-11.pdf
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo Plan ili program Okvirni plan razvoja e-uprave Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon okvirni_plan.pdf
Ministarstvo pravde i uprave Ustav Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo pravde i uprave Odluka ili rješenje Odluka o proglašenju Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo L - LVII 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Ministarstvo saobraćaja Uredba Uredba o subvencioniranju troškova prijevoza u javnom gradskom prijevozu na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, PDF icon 8/17
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o cijenama parking karte 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17, PDF icon 13/17, PDF icon 42/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o prostornom uređenju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o zonama javnih parkirališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/17
Ministarstvo saobraćaja Odluka ili rješenje Odluka o korištenju sredstava od naknade za tehnički pregled vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/17
Ministarstvo saobraćaja Zakon Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17, PDF icon 46/17
Ministarstvo zdravstva Uredba Uredba o kriterijima i postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/17 PDF icon 27/17
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima i postupku izbora privatnog partnera i postupku izbora konsultanta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/17
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ustav Ustav Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z1-96.pdf, PDF icon Z6-13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z23-99.pdf, PDF icon Z21-03.pdf, PDF icon Z33-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z04-04.pdf, PDF icon Z29-09.pdf, PDF icon broj_18_13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 'Službene novine FBiH' PDF icon z41-01.pdf, PDF icon z22-05.pdf, PDF icon z09-08.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 'Službene novine FBiH' PDF icon Z9-10.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon Z2-98.pdf, PDF icon Z48-99.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z18-13.pdf, PDF icon Z26-13.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o raseljenim osobama - prognanicima i izbjeglicama - povratnicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z27-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o zapošljavanju stranaca 'Službene novine FBiH' PDF icon broj_111_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon Z3598.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' PDF icon Z6-92.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon Z15-15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon Z36-08.pdf, PDF icon 87_12.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zakon_o_vladi_Precisceni_tekst_36_14.pdf, PDF icon ispravka.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z35-11.pdf, PDF icon Z5-13.pdf, PDF icon 9_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o subvencioniranju troškova grijanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u04-05.pdf, PDF icon u07-08.pdf, PDF icon u37-13.pdf, PDF icon 51_14.pdf, PDF icon broj08.vp_-_broj08.pdf, PDF icon broj09.vp_-_broj09.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u21-11.pdf, PDF icon 30_11.pdf, PDF icon 23_15.pdf, PDF icon uredba_o_izmj_i_dop_izrade_propisa_26_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon U23-02.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon u3-14.pdf, PDF icon uredba_odrzivi_povratak_30_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_topli_obrok_10_17.pdf, PDF icon broj22_19_uredba_topli_obrok.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uredba Uredba o regulisanju troškova dženaze_sahrane_ukopa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon o29-12.pdf, PDF icon broj11_17_odluka.pdf, PDF icon broj08.vp_-_broj08_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o oslobađanju troškova ili dijela troškova zakupnine stana i troškova održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon O12-04.pdf, PDF icon 27_04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon o23-02.pdf, PDF icon broj52.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o davanju u podzakup stanova, poslovnih prostora i garaža u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon O16-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora i predsjednika i članova nadzornog odbora javnih ustanova iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-22_-_pdfdownload.pdf, PDF icon 51_15_0.pdf, PDF icon 11_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka ili rješenje Odluka o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-11_-_broj-11.pdf, PDF icon broj_5_-_broj-5.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nadzora u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P11-11_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P24-10.pdf, PDF icon 46_15.pdf, PDF icon 9_16.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o obliku, formi i sadržaju kartice za topli obrok u javnim kuhinjama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37_17.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psiho fizičkom razvoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-26_-_pdfdownload.pdf, PDF icon p5-12.pdf, PDF icon 4_15.pdf, PDF icon 4_18.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P22-13.pdf, PDF icon 34_14.pdf, PDF icon 8_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o postupku i načinu rada organa medicinskog vještačenja u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite civilnih žrtava rata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P1-03.pdf, PDF icon P26-03.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o finansiranju/sufinansiranju troškova rada javnih kuhinja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P18-07.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o vrsti stručne spreme i proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj49.vp_-_pdfdownload_0.pdf, PDF icon broj22.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o proceduri izbora i imenovanja direktora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o minimumu stambenih uvjeta za sanaciju i izgradnju stambenih objekata u svrhu povratka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon P93-06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Pravilnik Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon P11-11_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon RU12-03.pdf, PDF icon RU26-04.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon RU48-06.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju osnovne i centralne evidencije raseljenih lica i povratnika i obrascu legitimacije raseljenih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon RU50-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon RU34-05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla 'Službene novine FBiH' PDF icon OS5-07.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ostalo Kriteriji za utvrđivanje liste prioriteta za izdavanje stanova u podzakup u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon os20-03.pdf, PDF icon os27-07.pdf, PDF icon broj018.vp_-_pdfdownload_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38_14.pdf, PDF icon sl_novine_kantona_sarajevo_broj_38-16.pdf, PDF icon 44_17.pdf, PDF icon zakon_broj28.vp_-_pdfdownload.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2_12.pdf, PDF icon 41_12.pdf, PDF icon 8_15_1.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon Z35-14.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o Hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_hraniteljstvu_fbih.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17_15_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 32_01.pdf, PDF icon 48_11.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o radu u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19_00.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 102_13.pdf, PDF icon 9_14.pdf, PDF icon 13_14_0.pdf, PDF icon 8_15_0.pdf, PDF icon 91_15.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon zakon_o_izvrsavanju_budzeta_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o namještenicima 'Službene novine FBiH' PDF icon 49_05.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o plaćama i naknadama organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10_16_0.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Budžet Kantona Sarajevo za 2017. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_za_2017.pdf
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Zakon Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1_16_ib.pdf, PDF icon 19_16.pdf