617 Propisi | Propisi KS

Propisi

Ukupno 1 - 100 od 234
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/22 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 2022 39/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 39/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka o usvajanju Elaborata troškova uređenja građevinskog zemljišta za prostorni obuhvat Urbanistički projekat Štinji do Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_troskova_uredenja_gradevinskog_zemljista_za_prostorni_obuhvat_urbanisticki_projekat_stinji_do_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo II 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo_ii.pdf
Općina Trnovo Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 32/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jp_elektroprivreda_bih_d.d._podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području općine Trnovo 32/22 PDF icon odluka_o_novcanim_podsticajima_u_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Trnovo za period 01.01.2022. do 30.06.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_30.06.2022.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2022. do 01.03.2022. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2022._do_01.03.2022.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve ze period 01.01.2021 do 31.12.2021 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_ze_period_01.01.2021_do_31.12.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini komunalnih taksi općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_visini_komunalnih_taksi_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.pdf
Općina Trnovo Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Trnovo 22/22 PDF icon odluka_o_osnivanju_opcinskog_staba_civilne_zastite_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.12.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_31.12.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i dr.nesreća na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_organizovanju_i_funkcionisanju_zastite_i_spasavanja_ljudi_i_materijalnih_dobara_od_prirodnih_i_dr.nesreca_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2022.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrđivanju javnog interesa iz oblasti kulture napodručju općine Trnovo 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa_iz_oblasti_kulture_napodrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 PDF icon odluka_o_pristupanju_izradi_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Pojedinačne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_pojedinacne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli Kolektivne Plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_kolektivne_plakete_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama u Općinskom vijeću Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_u_opcinskom_vijecu_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o naknadama članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_naknadama_clanovima_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo_1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_dodjeli_priznanja_pocasni_gradanin_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2022. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2022._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2021. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2021._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izradu_strategije_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2023-2028.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4702 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4702.pdf
Općina Trnovo Odluka broj 4680 21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_4680_21.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka broj 01-02-4679721 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_broj_01-02-4679721.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 30.09.2021. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_30.09.2021.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju naselja unutar naseljenih mjesta na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_osnivanju_naselja_unutar_naseljenih_mjesta_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo 02/22 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu 02/22 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2022._godinu.pdf
Općina Trnovo Budžet Općine Trnovo za 2022.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 02/22 PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2022.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći (2) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci_2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći2 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci2.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 48/21 PDF icon odluka_o_odobravanju_jednokratne_novcane_pomoci.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_organizaciji_jedinstvenog_opcinskog_organa_uprave_i_poslovnih_sluzbi_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prodaji stalnog sredstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_prodaji_stalnog_sredstva.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021_godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo zasnivanjem prava građenja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_zasnivanjem_prava_gradenja.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_30.06.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_osnivanju_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dozvoli za upis prava vlasništva i osiguranju plaćanja naknade za uvođenje gradskog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/21 PDF icon odluka_o_dozvoli_za_upis_prava_vlasnistva_i_osiguranju_placanje_naknade_za_uredenje_gradskog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2021. do 31.03.2021. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2021._do_31.03.2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o potvrđivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_potvrdivanju_izbora_za_clanove_savjeta_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_zonama_sanitare_zastite_i_zastitnim_mjerama_za_izvorista_ladevac_vranovac_veleskovac_i_rakitnica.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o usvajanju Elaborata zaštite izvorišta Lađevac, Vranovac, Veleškovac i Rakitnica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_usvajanju_elaborata_zastite_izvorista_ladevac_vranovac_veleskovac_i_rakitnica.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. - podružnica Elektrodistribucija Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista_jpelektroprivreda_bih_d.d.-podruznica_elektrodistribucija_sarajevo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_prestanku_statusa_nepokretnosti_u_opcoj_upotrebi.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_izmjeni_odluke_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021.godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2021._godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o održavanju i provođenju izbora za Savjete mjesnih zajednica na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_odrzavanju_i_provodenju_izbora_za_savjete_mjesnih_zajednica_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Zdravstvenog savjeta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_zdravstvenog_savjeta.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Trnovo 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_stalnih_radnih_tijela_opcinskog_vijeca_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području Općine Trnovo u 20251. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_20251._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Trnovo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2020._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Trnovo u sklopu Urbanističkog projekta Poslovno sportski centar Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_odluke_o_nacinu_i_uvjetima_raspolaganja_nekretninama_u_vlasnistvu_opcine_trnovo_u_sklopu_urbanistickog_projekta_poslovno_sportski_centar_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Komisije za implementaciju, monitoring i evaluaciju Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2018-2022.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_implementaciju_monitoring_i_evaluaciju_strategije_odrzivog_razvoja_opcine_trnovo_za_period_2018-2022.godina.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o prodaji stalnih sredstava rezervoara (tankova) za mazut 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon odluk_o_prodaji_stalnih_sredstava_rezervoara_tankova_za_mazut.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2020. do 31.12.2020. 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/21 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2020._do_31.12.2020.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta 01.01.2020 do 31.12.2020. 15/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_01.01.2020_do_31.12.2020.pdf
Općina Trnovo Odluka o imenovanju komisije za izbor i imenovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izvrsavanju_budzeta_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o utvrdjivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_za_2020.godinu_2_compressed_compressed.pdf
Općina Trnovo Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2020.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka o donošenju pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon odluka_o_imenovanju_komisije_za_izbor_i_imenovanja.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2020. do 30.09.2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/21 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020.-30.09.2020_2.pdf
Općina Trnovo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za perio 01.01.2020. do 30.06.2020. PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_od_01.01.2020-30.06.2020_compressed.pdf
Općina Trnovo Ostalo Budžet Općine Trnovo za 2021. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon budzet_opcine_trnovo_za_2021.godinu.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/20 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Ostalo Cjenovnik o visini naknade za postavljanje sadržaja na fasadama građevina na području Općine Trnovo za 2020. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon cjenovnik_o_visini_naknade_za_postavljanje_sadrzaja_na_fasadama_gradevina_na_podrucju_opcine_trnovo_za_2020._godinu.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon izvjestaj_o_utrosku_sredstava_budzetske_rezerve_za_period_01.01.2019._do_31.12.2019._godine.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2020. do 31.03.2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2020._do_31.03.2020._godine.pdf
Općina Trnovo Ostalo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 25/20 PDF icon izvjestaj_o_izvrsenju_budzeta_opcine_trnovo_za_period_01.01.2019._do_31.12.2019._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o imenovanju Općinskog pravobranioca 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_imenovanju_opcinskog_pravobranioca.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o razrješenju dužnosti općinskog pravobranioca Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_razrjesenju_duznosti_opcinskog_pravobranioca_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju javnog interesa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_javnog_interesa.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o produženju rokova za izmirenje obaveza po zaključenim ugovorima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_produzenju_rokova_za_izmirenje_obaveza_po_zakljucenim_ugovorima.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korištenje javnih površina za vrijeme trajanja stanja prirodne i druge nesreće na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_umanjenju_mjesecnih_naknada_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_za_vrijeme_trajanja_stanja_prirodne_i_druge_nesrece_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje tipskih kioska za mjesece mart i april 2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_oslobadanju_od_placanja_zakupnine_za_koristenje_tipskih_kioska_za_mjesece_mart_i_april_2020._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Trnovo - Copy 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_poslovnika_o_radu_opcinskog_vijeca_trnovo_-_copy.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/20 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_budzeta_opcine_trnovo_za_2020._godine.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_dodjeli_u_zakup_poslovnih_zgrada_i_poslovnih_prostorija_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini bazne cijene i obračunu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_visini_bazne_cijene_i_obracunu_naknade_za_troskove_uredenja_gradevinskog_zemljista_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju uvjeta i načina za postavljanje sadržaja na fasadama građevina na području općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_uvjeta_i_nacina_za_postavljanje_sadrzaja_na_fasadama_gradevina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_neposrednoj_pogodbi_za_prodaju_neizgradenog_gradevinskog_zemljista.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m² korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2019. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_utvrdivanju_prosjecne_konacne_gradevinske_cijene_po_1_m2_korisne_povrsine_u_stambenoj_izgradnji_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2019._godini.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2020. godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_visini_naknade_za_pogodnost_gradevinskog_zemljista-rente_na_podrucju_opcine_trnovo_u_2020._godini1.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade, načinu naplate i mjerama za sigurnu i efikasnu naplatu za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_o_utvrdivanju_visine_naknade_nacinu_naplate_i_mjerama_za_sigurnu_i_efikasnu_naplatu_za_privremeno_koristenje_javnih_povrsina_na_podrucju_opcine_trnovo.pdf
Općina Trnovo Odluka ili rješenje Odluka o dodjeli kolektivne plakete Općine Trnovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/20 PDF icon odluka_o_dodjeli_kolektivne_plakete_opcine_trnovo.pdf