Rekreaciono-zabavni centar Pionirska dolina

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Status plana: 
Usvojen plan

Korekcije

Nadležnost korekcijePrilog korekcije
Općina CentarPDF icon 25/08

Izmjene i dopune

Nadležnost izmjenePrilog izmjene
Grad SarajevoPDF icon 05/07
Općina CentarPDF icon 21/18
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Grad Sarajevo
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE