Mrđanović Polje

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Status plana: 
Usvojen plan

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina HađićiPDF icon 21/07
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Grad i gradske općine
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE