Švrakino selo-Mlakve

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Status plana: 
Usvojen plan

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina Novi GradPDF icon 10/98
Grad SarajevoPDF icon 22/20

Korekcije

Nadležnost korekcije
Općina Novi Grad
Općina Novi Grad
Općina Novi Grad

Izmjene i dopune

Nadležnost izmjenePrilog izmjene
Grad SarajevoPDF icon 15/03
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Grad Sarajevo
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE