Gradski centar Marijin Dvor - II Faza - lokalitet Bulevara Franca Lehara

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Status plana: 
Plan u izradi
Napomena: 
Odlukom, objavljenom u Službenim Novinama KS broj 51/18, Izmjene i dopune RP su stavljene VAN SNAGE
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Općina
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE