617 Plan parcelacije stambeno naselje "Vilovac" Tarčin | Propisi KS

Plan parcelacije stambeno naselje "Vilovac" Tarčin

Vrsta plana: 
Plan parcelizacije
Status plana: 
Usvojen plan

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina HađićiPDF icon 43/20
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Općina
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE