617 Plan parcelacije Apartmansko naselje Alain Ljubnići | Propisi KS

Plan parcelacije Apartmansko naselje Alain Ljubnići

Vrsta plana: 
Plan parcelizacije
Status plana: 
Plan u izradi

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina IlijašPDF icon 36/19
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Općina
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE