617 Park šuma-Hum | Propisi KS

Park šuma-Hum

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Status plana: 
Usvojen plan

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Grad SarajevoPDF icon 23/09
Općina VogošćaPDF icon 25/09

Korekcije

Nadležnost korekcije
Općina Centar
Općina Centar
Općina Novo Sarajevo

Izmjene i dopune

Nadležnost izmjenePrilog izmjene
Općina CentarPDF icon 42/20
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Grad Sarajevo
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE