617 Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu | Propisi KS

Naredba o zatvaranju računa Organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu

Strateški: 
NE
Nevažeći: 
NE