617 Banovac | Propisi KS

Banovac

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Status plana: 
Usvojen plan

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina IlijašPDF icon 10/97
Općina IlijašPDF icon 34/11
Općina IlijašPDF icon 07/97

Korekcije

Nadležnost korekcije
Općina Ilijaš
Općina Ilijaš
Općina Ilijaš

Izmjene i dopune

Nadležnost izmjenePrilog izmjene
Općina IlijašPDF icon 13/03
Općina IlijašPDF icon 13/20
Organizacija: 
Zavod za planiranje Kantona Sarajevo
Vrsta: 
Plan ili program
Nadležnost: 
Općina
Pravni_izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nevažeći: 
NE