Propisi

Ukupno 3001 - 3100 od 3402
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o licenci za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06, PDF icon 18/08, PDF icon 56/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o uslovima, načinu i specifičnosti organizacije obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/09
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/07
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama 'Službene novine FBiH' PDF icon 75/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 16/07
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o službenoj iskaznici kontrolora operatera javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/15
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta 'Službene novine FBiH' PDF icon 69/10
Ministarstvo saobraćaja Pravilnik Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima ("Službeni glasnik BiH", broj 13/07) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 13/07
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu naplate i trošenja naknade za korištenje javnih parkirališta i premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/07
Ministarstvo saobraćaja Uputstvo ili metodologija Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/01
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Rješenje o utvrđivanju konačne visine naknade za korištenje taksi stajališnog mjesta za 2014. godinu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/15
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Dopuna plana i programa broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/15
Ministarstvo saobraćaja Ostalo Plan i program broja, razmještaja taksi stajališta i broj vozila po pojedinim taksi stajalištima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/14, PDF icon 42/15
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vlasničko-pravnim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni list RBiH' PDF icon 46/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92,13/93,13/94 i 29/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredii ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/09, PDF icon 42/11
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 34/02
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o standardizaciji BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/00, PDF icon 19/01
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o priznanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumarskog bilja 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/06, PDF icon 25/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, I 84/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/07
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o boravišnoj taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o članarinama u turističkim zajednicama 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/09
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, broj 82/06) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o sprovođenju Aneksa „G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 2/04) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, broj 8/05) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaraznim bolestima životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 44/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o stopama, odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu 'Službeni list RBiH' PDF icon 33/03
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla 'Službeni list RBiH' PDF icon 27/05
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o granicama vodnih područja („Službene novine Federacije BiH”, broj 37/98) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o označavanju životinja i šemi kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 28/03
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovine („Službeni list R BiH”, broj 47/95, 14/99, 42/99, 48/00 i 58/01) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/10, PDF icon 53/10
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih lješeva i otpadaka životinjskog porijekla („Službeni list SFRJ”) 'Službeni list SFRJ' Preuzmi
Ministarstvo privrede Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 47/09
Ministarstvo privrede Ostalo Sporazum o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik BiH”- Međunarodni ugovori, broj 10/01 i 6/04) 'Službeni list RBiH' Preuzmi
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97, PDF icon 32/19
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon Law, PDF icon 16/17
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/10
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10, PDF icon 43/16
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Ministarstvo privrede Zakon Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/10, PDF icon 29/11
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/10, PDF icon 16/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/98
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju Ugovora o javno - privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/02
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/99
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno - privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Uredba Uredba o nadzoru provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Ministarstvo privrede Odluka ili rješenje Odluka o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/97