Propisi

Ukupno 2701 - 2800 od 3490
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o tehničkim pregledima vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 13/07
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kriteriji o izboru učenika generacije srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kriterij o izboru učenika generacije osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon 30/08
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 11/05
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/09
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o visokom obrazovanju - Nevažeći (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' Preuzmi
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 6/06, PDF icon 08/17
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Zakon Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o uplati sredstava osnivača za potrebe troškova vođenja postupka osnivanja ustanove za obrazovanje odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 44/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka ili rješenje Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu vođenja Registra organizatora obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Izmjene i dopune Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 03/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 25/04
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih zvanja na području kantona sarajevo za studij medicine, veterine, stomatologije, farmacije i zdravstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o formi i sadržaju javnih isprava u obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 36/10
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i evidencije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 34/12
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 47/14
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o dopuni pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik o načinu organiziranja i provođenju ispita 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/16
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/15
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Pravilnik Pravilnik sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 3/13
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Pedagoški standardi za predškolski odgoj i obrazovanje i normativima prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 11/03
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Standard ili kodeks Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Analiza rezultata istraživanja potreba i problema mladih Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon analiza_potreba_i_problema_mladih_2016._godina.pdf
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ostalo Etički kodeks za članove Ispitne komisije Interni dokument Microsoft Office document icon eticki_codex_za_clanove_ispitne_komisije.doc
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i člana njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br.70/05, 61/06 i 90/17) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica 'Službene novine FBiH' 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17 Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Z45-12.pdf, PDF icon broj_26-14.pdf, PDF icon broj_46-17.pdf, PDF icon broj18_-_19.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta ("Sl.novine Federacije BiH br.41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Zakon Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl.novine Federacije BiH" br. 41/04) 'Službene novine FBiH' Preuzmi
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu,uvjetima i kriterijima za ostvar.prava na snošenje trošk.plaćanja naknade za građ.zemljište za izgradnju individ.stamb.objekata za potrebe boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_42_-_broj-42.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima-braniteljima BiH i njihovoj djeci-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj-40.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/06, PDF icon 20/09, PDF icon 16/14
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/03, PDF icon 27/04, PDF icon 17/07
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja BiH-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon BROJ-40-uredba.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Uredba Uredba o uslovima i načinu izgradnje, kupovine i dodjele stana putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/03
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluka o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13-04, PDF icon 11-06
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka ili rješenje Odluke o usvajanju Projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9_06.pdf, PDF icon 15_07.pdf, PDF icon 35_12.pdf, PDF icon 29_15.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o kriterijima za finans/sufinan.programa i projek.neprofit.organ.i udruženja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 17/14
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za dodjelu stana pod zakup 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/11
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravinik za utvrđivanje prava na dodjelu jnp i prava na obezbjeđenje ogrjeva-prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon pravilnik_jnp_broj-30.pdf, PDF icon p7-11.pdf, PDF icon p30-13.pdf, PDF icon broj-14.pdf_1.pdf, PDF icon 15_19.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o izmjeni Pravilnika za utvrđ.prava na jed.bes.dodj.sred.za rješavanje stamb.potreba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/13
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/03
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/17 PDF icon 8_17.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na ukopno mjesto u "Aleji Veterana"u groblju Vlakovo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/12, PDF icon pravilnik_o_izmjeni_i_dop.pravilnika-ukop_u_aleji_veterana.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za dodjelu stana u vlasništvo/korištenje - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/17 PDF icon 9_17.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Pravilnik Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/07, PDF icon 36/08, PDF icon 18/11, PDF icon 42-12, PDF icon broj24-13.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/06, PDF icon 11/07, PDF icon 32/08
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/04, PDF icon 16/07
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o ispunjavanju uslova prebivališta/boravišta na području Kantona u primjeni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/07
Ministarstvo za boračka pitanja Instrukcija ili naredba Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon broj_21-19.pdf
Ministarstvo za boračka pitanja Ostalo Liste internih i eksternih dokumenata Ministarstva za boračka pitanja KS Interni dokument PDF icon lista_internih_dokumenata_05.12.2019.pdf, PDF icon lista_eksternih_dokumenata_05.12.2019.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 43/01, PDF icon 22/09, PDF icon 61/09, PDF icon 65/11, PDF icon 34/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 16/02, PDF icon 32/07, PDF icon 53/07, PDF icon 56/08, PDF icon 18/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni prečišćeni tekst) 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, PDF icon 13/99, PDF icon 41/02, PDF icon 6/03, PDF icon 14/03, PDF icon 82/05, PDF icon 43/09, PDF icon 76/09, PDF icon 87/13, PDF icon 22/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/98, PDF icon 48/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 63/08, PDF icon 103/11, PDF icon 87/13, PDF icon 84/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 32/01, PDF icon 56/08, PDF icon 58/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima protiv jrm 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/07, PDF icon 7/08
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 4/97, 1/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, PDF icon 15/08, PDF icon 33/08, PDF icon 39/08, PDF icon 60/13, PDF icon 53/07, PDF icon 9/99
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 8/17, PDF icon 09/18, PDF icon 89/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/18, PDF icon 26/19
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, 8/00, PDF icon 45/10, PDF icon 43/13, PDF icon 98/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o administrativnim taksama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/01, 22/02, 10/05, PDF icon 26/08, PDF icon 23/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 78/08, PDF icon 67/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/07, PDF icon 36/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o drumskom prevozu Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 28/06, PDF icon 2/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o javnom okupljanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/09, PDF icon 11/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 41/07, PDF icon 18/12, PDF icon 36/14, PDF icon 81/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/04, 3/06, PDF icon 19/12, PDF icon 8/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o posebnom dodatku na plaću 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/06, PDF icon 13/08, PDF icon 18/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/98