Propisi

Ukupno 2701 - 2800 od 3383
Ministarstvo ili organ Vrsta Naziv Pravni izvor Prilog
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza 'Službene novine FBiH' 51/06, 56/10, 11/09, 79/06, 79/11 PDF icon 51/06, PDF icon 56/10, PDF icon 11/09, PDF icon 79/06, PDF icon 79/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vođenju knjige državljana Federacije BiH za lica koja su rođena na teritoriji Republike Srpske 'Službene novine FBiH' 46/03 PDF icon 46/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 13/07 PDF icon 13/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o metodologiji podnošenja izvještaja o izvršenju sankcija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 33/07 PDF icon 33/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vrsti,cijeni i načinu plaćanja usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/02, 18/02, 22/00, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidnecija o zahtjevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 3902, 02/09, 102/12, 41/14 PDF icon 39/02, PDF icon 02/09, PDF icon 102/12, PDF icon 41/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 27/07, 54/07, 101/12 PDF icon 27/07, 54/07, PDF icon 101/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obijležavanja vozila kojim upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 13/07, 72/07 PDF icon 13/07, PDF icon 72/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 15/07, 46/12 PDF icon 15/07, PDF icon 46/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o upisivanju zabrane za prelazak državne granice u ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/02 PDF icon 39/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uvjetima za motorna vozila kojim se obavlja prevoz 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 71/07 PDF icon 71/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/02, 2/09, 102/12 PDF icon 39/02, PDF icon 2/09, PDF icon 102/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obilježavanja motornih vozila kojim upravlja lice koje prvi put stekne vozačku dozvolu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 13/07 PDF icon 13/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o stjecanju zvanja vozača instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 15/07, 41/07 PDF icon 15/07, PDF icon 41/07
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 39/02, 02/09 PDF icon 39/02, PDF icon 02/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o sadržaju obrasca izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vođenja postupka sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH i vođenju evidencija tog državljanstva 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/02, PDF icon 58/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 30/98
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslova u organima uprave i službama za Upravu u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 20/98, PDF icon 49/98, PDF icon 5/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo Republike BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 27/00, PDF icon 57/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Ispravka kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 23/00, PDF icon 97/13, PDF icon 50/00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 48/16, PDF icon 62/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sporazum ili ugovor Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH 'Službene novine FBiH' 23/00, 50/00, 97/13, 89/16 PDF icon 23/00, 50/00, PDF icon 97/13, PDF icon 89/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o inspekcijama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 73/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o upravnim sporovima 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o ličnom imenu F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 08/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 25/09, PDF icon 09/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o prekršajima Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o matičnim knjigama F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 37/12, PDF icon 80/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH - Izmjene i dopune- 2011 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o elektronskom dokumentu 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Krivični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 36/03, PDF icon 37/03, PDF icon 21/04, PDF icon 69/04, PDF icon 18/05, PDF icon 42/10, PDF icon 42/11, PDF icon 59/14, PDF icon 76/14, PDF icon 46/16, PDF icon 75/17
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o organizaciji organa uprave u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 01/18, PDF icon 13/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o činovima i obilježjima činova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/96, 13/99, 14/00, 22/00, 15/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 14/11, PDF icon 26/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/10, PDF icon 22/11, PDF icon 66/11, PDF icon 51/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo i Kantonalnih organa i izvještaja o radu Kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni obrazaca osobnih dokumenata za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03, PDF icon 30/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine naturalizacijom i olakšanom naturalizacijom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije koje vode agencije i unutarnje službe za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku prijema udržavljanstvo Bosne i Hercegovine lica koja se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 67/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o registraciji vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 69/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencija za zaštitu ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o posebnim uniformama službenika Uprave policije MUP-a KS i dopunskim dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim i klimatskim uvjetima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehičkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 59/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o službenoj iskaznici osoba koje obavljaju poslove fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice za strance, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu osobnih iskaznica za strance 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 17/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice osoba koje obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vršenju nadzora nad sprovođenjem Zakona o putnim ispravama BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 10/98, PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o obrascima prijave rođenja djeteta i potvrde o smrti 'Službene novine FBiH' PDF icon 68/12, PDF icon 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o ličnom stanju i upisu u matične knjige rođenja, vjenčanja i smrti lica kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu obavljanja radnji koje preduzima čuvar, upotrebi vatrenog oružja i fizičke sile za vrijeme obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o vođenju evidencija o sticanju i prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 7/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o sadržaju, obrascu i načinu vođenja knjiga evidencije iz područja zaštite ljudi i imovine koje vode kantonalna ministarstva unutarnjih poslova 'Službene novine FBiH' PDF icon 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih 'Službene novine FBiH' PDF icon 108/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o vođenju matičnih knjiga 'Službene novine FBiH' PDF icon 63/12, PDF icon 51/13, PDF icon 55/13, PDF icon 82/13, PDF icon 6/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o postupanju sa osobama lišenim slobode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/00, 15/02, 18/02, 28/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uputstvo ili metodologija Uputstvo o načinu i oduzimanju i poništavanja putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 103/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Procedura ili vodič Vodič za pristup informacijama MUP-a Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Prirucnik za policiju.pdf
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ostalo Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014- 2016. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 48/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti tajnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 54/05, PDF icon 12/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o zaštiti ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 49/06, PDF icon 76/11, PDF icon 89/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Porodični zakon Federacije BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05, PDF icon 34/14, PDF icon 31/14, PDF icon 41/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo - prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 9/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 49/05
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o važnosti javnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 23/04
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o arhivskoj građi 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o Vladi Kantona Sarajevo - novi prečišćeni tekst 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/14, 37/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/01, PDF icon 48/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 'Službene novine FBiH' PDF icon 13/18
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 72/04, PDF icon 75/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12, PDF icon 25/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih oslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 22/03
Ministarstvo unutrašnjih poslova Uredba Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija 'Službene novine FBiH' PDF icon 18/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka ili rješenje Odluka o početku izdavanja putnih isprava za izbjeglice sa beskontaktnim elektronskim-memorijskim elementom 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 19/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu dostavljanja podataka i razmjene podataka o izdanim putnim ispravama između centralnog registra i nadležnih tijela 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 45/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o cijeni putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 56/14, PDF icon 86/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu obavljanja graničnih provjera i unosu podataka u putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 3/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 51/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled 'Službene novine FBiH' PDF icon 51/06, PDF icon 26/07, PDF icon 70/07, PDF icon 4/10
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje putne isprave 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnoj ispravi za lice bez državljanstva 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 65/16
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 97/06
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o izgledu i sadržaju putnog lista 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09, PDF icon 9/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 55/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o registraciji vozila 'Službene novine FBiH' PDF icon 58/09
Ministarstvo unutrašnjih poslova Pravilnik Pravilnik o putnom listu za stranca 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 80/09, PDF icon 65/16